• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | TorosÜniversitesi

2015 | Uluslararası Dergilerde Makale

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN ÖRGÜTSEL ADALETİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: ETİK İKLİMİNİN ARACILIK ROLÜ, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1(2),115-141.
Dr. Öğr. Üyesi DENİZ YALÇINKAYA Göçmen, B., Çiçek, K., Akman, B., Yalçınkaya, D. & Oğuz, M. A. Population size estimates of Lissotriton vulgaris (L., 1758) and Triturus ivanbureschi Arntzen & Wielstra 2013 (Caudata: Salamandridae) from Edirne, European part of Turkey. NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY 11 (2): 342-346
Öğr. Gör. ARZU COŞKUN ARZU COŞKUN, BETÜL ÇETİN Investigation of External Radiation Dose Changes in Some X-ray Applications, sayı 128, ss. 365-367