• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | TorosÜniversitesi

2016 | Uluslararası Dergilerde Makale

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Doç. Dr. METİN OCAK Murat GÜLER , Basım Hamdullah NEJAT Türk Savunma Sanayi Firmalarında Vizyon ve Misyon İfadelerinin İçerik Analizi , ''Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi'',Cilt No: 23 , Sayı No:2,Sayfa No: 503-518.
Doç. Dr. METİN OCAK Hangi Öğeler Ulusal Güvenlik Strateji Belgelerini Oluşturmalıdır? Bir İçerik Analizi. , ''Kara Harp Okulu Bilim Dergisi'' , Cilt No:26 , Sayı No:1,Sayfa No: 23-49.
Prof. Dr. SERVET ÖZGÜR Aydin N, Ozcirpici B, Coskun F, Tuzun H Effect of Health System Transformation on Two Main Public Health Issues: Prenatal Care and Tetanus Toxoid Vaccination. J Comm Pub Health Nurs.''Journal of Community & Public Health Nursing'' Cilt No: 2 , Sayı No: 133 , Sayfa No: 2
Dr. Öğr. Üyesi DENİZ YALÇINKAYA Oğuz, M. A., Göçmen, B. COMPARISON OF Lyciasalamandra atifi (BAŞOĞLU, 1967) (URODELA: SALAMANDRIDAE) POPULATIONS WITH DESCRIPTION OF THREE NEW SUBSPECIES FROM ANTALYA PROVINCE . 7(2): 61-113. South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment.
Dr. Öğr. Üyesi DENİZ YALÇINKAYA Oğuz, M. A., Göçmen, B. & Yalçınkaya, D. COMPARISON OF Lyciasalamandra atifi (BAŞOĞLU, 1967) (URODELA: SALAMANDRIDAE) POPULATIONS WITH DESCRIPTION OF THREE NEW SUBSPECIES FROM ANTALYA PROVINCE. South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, Vol. 7, No. 2, pp. 61-113.