• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | TorosÜniversitesi

ABİS

2016 | Uluslararası Bildiri

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU Geçmişten Günümüze Çorum da Ziyaretler , '' Bütün Yönleri İle Çorum, Dün, Bugün, Yarın ve Değişim Sempozyumu'' , Sayfa No: 441-450
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU Tarih Antropolojisi açısında Koyun Baba Ziyareti , '' I. Uluslararası Koyun Baba Sempozyumu'' , Sayfa No: 127
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU Saint Veneration and Regious Practice of Kurdish Alevis in Turkey: Evliyâ-e Sırrî and Daqqah Yemine as a Popular Belief, ''2nd International Conference onSocial Sciences and Education Research'', Sayfa No: 123
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU Müsâhiplik An anthropological analysis onfictive kinship of Alevis in Turkey. , ''European Anthropologyin a Changing World:From Culture to Global Biology'' , Sayfa No: 76
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU Alevis in Turkey. Studies on Religious and Politico-Social Minority Groups in Middle East Project First Meeting
Arş. Gör. SELİN SARAÇ Emine BOZOKLAR , Mehmet MİMAN , Fikri EGE Çocuk Oyun Parklarının TSE Standartlarına Göre Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi: Mersin İli Örneği,8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı