• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | TorosÜniversitesi

ABİS

2016 | Ulusal Makale

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Dr. Öğr. Üyesi MURAT KÖYLÜ AKADEMİK İNCELEMELER (ÜRKÜN :BİR KATLİAM ÖYKÜSÜ , SAYI 2 , SAYFALAR 117-141)
Dr. Öğr. Üyesi MURAT KÖYLÜ TOROS ÜNİVERSİTESİ İİSBF SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE TÜRK - YUNAN LOJİSTİK SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI , SAYI 5 , SAYFALAR 65-90 )
Prof. Dr. Orhan Aksoğan HANİFİ BİNİCİ , CEYDA DEMİRHAN MECHANICAL, THERMAL AND ACOUSTICAL CHARACTERIZATIONS OF AN INSULATION COMPOSITE MADE OF BIO-BASED MATERIALS (SUSTAİNABLE CİTİES AND SOCİETY , SAYFALAR 17-26)
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Değer Kavramı ve Lojistik Hizmetlerinin Müşteride Yarattığı Değer. ''Journal of Current Researches on Business and Economics'', Cilt No: 6 , Sayı No: 2, Sayfa No: 1-28.
Öğr. Gör. ERTAN CEM GÜL Postmodern Sanrı ve Yabancılaşma Gerçeği