• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2017 | Uluslararası Bildiri

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Dr. Öğr. Üyesi ALİ KEMAL HAVARE Özge Çolakoğlu Havare The Forgotten-coindex of TUC5C7 and TUHAC5C6C7 nanotubes
Dr. Öğr. Üyesi ALİ KEMAL HAVARE Özge Çolakoğlu HAVARE The Forgotten Topological Index of some Carbon Base Nanomaterials
Dr. Öğr. Üyesi ALİ KEMAL HAVARE Max-min Rodeg index and thermodynamic properties of monocarboxylic acids with QSPR approach
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU An anthropological analysis popular belief on Kurdish Alevis in Turkey , '' International Journal of Social Sciences and Education Research'', Cilt No:3 , Sayı No: 1 , Sayfa No: 49-57.
Öğr. Gör. DUYGU MERVE BULUT "Sanat yapıtı sanatçının bilinçaltının bir gölgesidir" İfadesinin Ele Alınması
Arş. Gör. GÜLÇİN ÜNLÜ Tülay CANBOLAT Gelişen Bilgi Teknolojilerinin Kent Mobilyaları Tasarımı Üzerindeki Etkileri/II.International Academic Research Congress 2017 Antalya/897
Arş. Gör. GÜLÇİN ÜNLÜ Özlem USLU İç Mekan Mobilyalarında Renk Faktörünün Etkisi: Akdeniz Bölgesi Örneği
Dr. Öğr. Üyesi ALİ KEMAL HAVARE The Forgotten Topological Index of some Carbon Base Nanomaterials, The Second Malta Conference in Graph Theory and Combinatorics,
Prof. Dr. YUSUF ZEREN A Reasearch on Removal and Prevention of Fauls during Production of High Strenght Steel Bolt, 4.th Int. Conference of MSNG
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL TOPAL ÖNAL HARİKA, COŞAR AYAZ SEVİN, AYAZ ÜMİT YAŞAR, KANAN DERYA DENİZ PP-30 Collectıon Of The Personal Daddy Of The Patıents Who Underwent Bone Mıneral Densıtometry In Outskırts Of Mersın. INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT, ADANA, TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL TOPAL ÖNAL HARİKA, COŞAR AYAZ SEVİN, AYAZ ÜMİT YAŞAR, KANAN DERYA DENİZ PP-30 Collectıon Of The Personal Daddy Of The Patıents Who Underwent Bone Mıneral Densıtometry In Outskırts Of Mersın. INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT,ADANA, TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL TOPAL ÖNAL HARİKA, COŞAR AYAZ SEVİN, AYAZ ÜMİT YAŞAR, KANAN DERYA DENİZ PP-30 Collectıon Of The Personal Daddy Of The Patıents Who Underwent Bone Mıneral Densıtometry In Outskırts Of Mersın. INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT,ADANA, TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL TOPAL ÖNAL HARİKA, COŞAR AYAZ SEVİN, AYAZ ÜMİT YAŞAR, KANAN DERYA DENİZ PP-30 Collectıon Of The Personal Daddy Of The Patıents Who Underwent Bone Mıneral Densıtometry In Outskırts Of Mersın. INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT, ADANA,TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL TOPAL ÖNAL HARİKA, COŞAR AYAZ SEVİN, AYAZ ÜMİT YAŞAR, KANAN DERYA DENİZ PP-30 Collectıon Of The Personal Daddy Of The Patıents Who Underwent Bone Mıneral Densıtometry In Outskırts Of Mersın. INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT, ADANA, TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL KANAN DERYA DENİZ,ERDOĞAN FÜSUN FERDA,TOPAL ÖNAL HARİKA,GÖLGELİ ASUMAN Kainik Asitle Status Epileptikus Oluşturulmuş İmmatur Sıçanlarda Davranış, Uzamsal Öğrenme ve Emosyonel Hafızanın Değerlendirilmesi. III. İnternational Mediterranean Pharmacy Congress, 10(2), 15-23.MERSİN
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU FATMA ELİF KILINÇ, Ferdane Karayel, MERVE KOYUNCU Okul Öncesi Öğretmenlerinin Farklı Eğitim yaklaşımlarını Bilme Durumlarının İncelenmesi,5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, ANKARA,