• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | TorosÜniversitesi

ABİS

2017 | Ulusal Bildiri

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU Bir Antropoloğun Bakış Açısı ile Alevilik. Akdeniz Rotary Kulübü Ocak 2017 Toplantısı
Öğr. Gör. DUYGU MERVE BULUT Fehime Yeşil GÜRANİ Adana - Mersin Demiryolları İstasyon Binaları ve Yakın Çevresinin Biçim Dilinin İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Serap ÇABUK , Selçuk Yasin YILDIZ İnovatif Ürün Tercihlerinde E-Ağızdan Ağıza İletişimin Etkisi , ''22. Pazarlama Kongresi Trabzon'' , Sayfa NO: 740
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Serap ÇABUK , Selçuk Yasin YILDIZ Omnichannel Dünyasında Tüketicilerin Satın Alma Davranışları, ''23. Pazarlama Kongresi, Kocaeli'', SayfaNo: 804
Arş. Gör. PELİN ŞEVKAN Beril ÖZMEN, Gülcan ÖKTEN Göç, Kriz Mimarlığı, Mahallesizleşme: Mersin Örneği (X. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne, s.563-574)
Prof. Dr. YUSUF ZEREN İyonlaştırıcı olmayan alan etkisindeki iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi, TMMOB MMO IX. İş sağlığı ve iş güvenliği kongresi
Prof. Dr. YUSUF ZEREN Fosil Yakıtlardan Yenilenebilir Enerjiye Dönüşüm Süreci TMMOB MMO, Güneş Enerjisi Sistemleri ve Sergisi Sempozyumu
Arş. Gör. SELİN SARAÇ Mehmet Ali AKTAŞ, Fikri EGE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİNDE GÖRÜLEN ERGONOMİYE DAYALI MESLEK HASTALIKLARI, 23. Ulusal Ergonomi Kongresi