• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | TorosÜniversitesi

ABİS

2017 | Diğer Yayınlar

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL SEVİN AYAZ JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE (PHYSIOLOGICAL UPTAKE OF 18F-FLUORODEOXYGLUCOSE IN PET/CT IMAGING A FREQUENT DIAGNTIC PITFALL , SAYFA 1 - 3 )
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR ŞAHİNDE CANBULAT , SİBEL ERKAL İLHAN TÜRKİYE KLİNİKLERİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ( YARA BAKIMINDA KULLANILAN BİTKİSEL YÖNTEMLER VE HEMŞİRELİK , SAYI 2 , SAYFALAR 116-124 )
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN ÖZGÜR UĞUR ARIKAN SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINDA DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞIN ETKİSİ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARININ BU ETKİDE ARACILIK ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA MERSİN İLİ ÖRNEĞİ (ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ , SAYI 2 , SAYFALAR 17-38)
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU Markus Dressler (2013). Writing Religion: The Making of Turkish Alevi Islam, Oxford: Oxford University Press, xviii 323 pages , '' Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi'' , Sayı No:16 , Sayfa No: 355-362
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU Günümüz Alevilerin Dini Ritüelleri. Günümüz Aleviliğe Temel Yaklaşımlar Sempozyumu
Arş. Gör. SELİN SARAÇ Melik KOYUNCU Evaluation of the Gaussian Mixture Model and non-Gaussian Mixture Model in the Manufacturing Systems via Discrete Event Simulation , '' 3rd INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS''