• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2018 | Uluslararası Bildiri

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞDAŞ ALLAHVERDİ ÇAĞDAŞ ALLAHVERDİ ʻThe Hot-Injection Method for Synthesis of Nano-and Microparticles, 2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 30 Kasım - 02 Aralık 2018 - SAMSUN
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Sinem Güneri , Serkan Taş , Esra Akı Diz Osteoartrit Şiddetinin Probriosepsiyon, Kas Kuvveti ve Yürüyüşün Zaman Mesafe Parametreleri Üzerine Etkileri, 10. Uluslararası Protez-Ortez Kongresi, 18-20 Ekim 2018, ANKARA
Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ TUNÇ Cengiz Tunç, M. Nihat Solakoğlu Exchange Rate Volatilile and Foreign Sales: Evidence from us Firm-level Data, Uluslararası Ekonomi Konferansı, 01-03 Kasım 2018 , ANTALYA
Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ TUNÇ Prof. Dr. Nihat SOLAKOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Cengiz TUNÇ Is Currency Risk Important for Trade, 22. Finans Sempozyumu, 10-13 Ekim 2018, MERSİN
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT Gökçe Manavgat, Ayhan Demirci, R. Fatih Saygılı Hanehalklarının Sağlık Harcamalarında Sigorta Sahipliğinin Etkisi: Türkiye Sağlık Reformları Kapmasında Bir Uygulama, 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik sempozyumu, 17-20 EKİM 2018 , ANTALYA-KEMER
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ Ayhan Demirci, Özcan Işık, Serkan Yılmaz, Murat Ceco Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bankaların Etkinlik analizi, 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik sempozyumu, 17-20 EKİM 2018 , ANTALYA-KEMER
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ MERT AKSUNGUR, MUSTAFA BEKMEZCİ Lojistikte İnovasyonun Önemi, IV. Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 07-08 Eylül 2018 , Didim/AYDIN
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ Performansa Dayalı Lojistik Destek Sistemi, IV. Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 07-08 Eylül 2018 , Didim/AYDIN
Arş. Gör. SAADET YILDIRIMCAN SAADET YILDIRIMCAN Photovoltaıcpropertıes of Metal Oxıde-Photosystem I solar Cells, Türk Fizik Derneği 34. Uluslararası Fizik Kongresi, 05-09 Eylül 2018, BODRUM
Prof. Dr. CEMİL CENGİZ ARCASOY CEMİL CENGİZ ARCASOY, H. EROĞLU Discrete optimal control with closed loop poles in a circular regions in frequency domain, The 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA2018), 11-13 Temmuz 2018, Bakü/AZERBAYCAN
Dr. Öğr. Üyesi OMID SHARIFI OMID SHARIFI A Fusion- based Face Gender Classification Method using Multi scale Local Binary Pattern, 1. Uluslararası Teknoloji Bilimleri ve Tasarım Sempozyumu, 27-29 Haziran 2018, GİRESUN
Dr. Öğr. Üyesi MARYAM ESKANDARI MARYAM ESKANDARI Efficient Makeup Detection Scheme on Face Biometrics, 1. Uluslararası Teknoloji Bilimleri ve Tasarım Sempozyumu, 27-29 Haziran 2018, GİRESUN
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ MUSTAFA BEKMEZCİ İş Arkadaşlarından Duyulan ve Takım Çalışmasına Yatkınlığın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi, SOS-CON Uluslararası Sosyal Bilimler & İnovasyon Kongresi, 11-13 Mayıs 2018, Antalya
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR BEHİRE SANÇAR A Method That Is Tried To Increase The Professionel Motivation Of Nursing Students, 4th Annual International Conference on Nursing, 07-10 Mayıs 2018, ATİNA/YUNANİSTAN
Dr. Öğr. Üyesi DEMET AKTAŞ DEMET AKTAŞ Turkish adaptation, validity and reliability of nursing anxiety and self-confidence with clinical decision making scale (NASC_CDM), 4th Annual International Conference on Nursing, 07-10 Mayıs 2018, ATİNA/YUNANİSTAN
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU HİROKİ WAKAMATSU Anthropological Approach for Consanguineous Marriage in Alevi Communities of Rural Anatolia, International Congress on Sports, Anthropology, Nutrion, Anatomy and Radiology/ SANAR2018, 03-05 Mayıs 2018, NEVŞEHİR
Dr. Öğr. Üyesi BESİME AHU KAYNAK BESİME AHU KAYNAK Günümüzde Antropolojik Açıdan Toplum Bireylerinin Diş Çürüğü Sıklığı ile Beslenme Alışkanlıkları Arasındaki İlişki, Nutrion, Anatomy and Radiology/ SANAR2018, 03-05 Mayıs 2018, NEVŞEHİR
Dr. Öğr. Üyesi OMID SHARIFI OMID SHARIFI, MARYAM ESKANDARI Designing efficient spoof detection scheme for face biometric, International Conference on Image and Signal Processing 2018, 02-04 Temmuz 2018, Normandy/FRANCE
Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ TUNÇ Cengiz Tunç, Ali Güneş Home With and Without Mortagage Credits: İmplications For Portfolio Investment, I. Uluslararası Bankacılık kongresi, 03-05 Mayıs 2018, ANKARA
Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ TUNÇ CENGİZ TUNÇ Exchange Rate Volatility and Trade: External Exchange Rate Volatility Matters, 25. EBES Euro Business and Economics Society , 23-25 Mayıs 2018, Berlin/ALMANYA
Arş. Gör. SELİN SARAÇ SELİN SARAÇ Evaulation of the Normal Mixture Model in the Manufacturing Queming System, 4+th Conference of the Internaional Society for Nonparametric Statistic , 11-15 Haziran 2018,Salerno- İTALYA
Öğr. Gör. FATMA BETÜL ÖZ Determination of Attitudes of Elderly Nursing Students Related to Elderly Discrimination in Practice ibn Nursing Homes , Uluslararası Yaşlı Sağlığı ve Bakımında Multidisipler Yaklaşım Kongresi, 22-23 Mart 2018- ANKARA
Doç. Dr. GÜLDEN AYALP GÜLDEN AYALP Perceived and Performed Leadership Styles of Turkish Construction Managers, ‘International Academic Research Conference on Multiple Academic Disciplines, 12-16 Nisan 2018- New York/ ABD
Öğr. Gör. MELTEM AKYÜREK Prof. Dr. Durmuş Ali ARSLAN Design Approaches of New Buildings Affecting the Historical Texture of Silifke , ''I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU'' , CİLT NO: 2, SAYFA NO: 92
Doç. Dr. METİN OCAK Murat GÜLER , Köksal ONUR Doğal Duygusal Emek ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Yüzeysel Rol Yapmanın Düzenleyicilik Rolü, ''17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi''
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞDAŞ ALLAHVERDİ KOLLOİDAL II-VI GRUP YARIİLETKEN NANOKRİSTALLERİN SENTEZİ ve TEM FOTOĞRAFLARININ IMAGEJ MAKRO PROGRAMLAMA DİLİ KULLANILARAK YAZILAN BİR YAZILIM İLE İŞLENMESİ, ''ÇUKUROVA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Adana'' , Sayfa No: 682-687
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU Anthropological Approach on Consanguineous Marriage in Alevi Communities of Rural Anatolia.'' 1st. International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology''
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU Indigenousness of Yörük: An Anthropological Analysis on Identity Seeking Process. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU Sosyal Antropoloji açısından Alevilik’te Evliyâ İnancı. Uluslararası Geçmişten Geleceğe Alevilik Sempozyumu
Arş. Gör. GÜLÇİN ÜNLÜ Tülay CANBOLAT Teknoloji-Tasarım İlişkisinin Kent Mobilyaları Özelinde İncelenmesi: Çukurova Bölgesi Örneği/II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 2018/13
Arş. Gör. PELİN ŞEVKAN Ebru PEKDAŞ Mersin Latin İtalyan Katolik Kilisesi Ek Yapılarının Mimarlık Fakültesi Olarak Yeniden İşlevlendirilmesi(II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, s.246)
Dr. Öğr. Üyesi DENİZ YALÇINKAYA Ender DİNÇER, Olcay HEKİMOĞLU, Pelin Fatoş POLAT, Nergis EMANET, Koray ERGÜNAY CIRCULATION OF TAMDY, TOFLA AND CRIMEAN-CONGO HEMORRHAGIC FEVER ORTHONAIROVIRUSES AND NOVEL TICK PHLEBOVIRUSES IN ANATOLIA. XXXVIII Turkish Microbiology Congress. Starlight Hotel & Convention Center, Antalya.
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT Ayhan DEMİRCİ Türkiye’de Kamu Sağlık Hizmet Performansı: Kamu Hastaneleri Birliği Uygulaması ve Bölgesel Sağlık Düzeyi”, IV. Sağlık Ekonomisi Kongresi, 6-7 Aralık, TED Üniversitesi- Ankara-Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT Ayhan DEMİRCİ The Role of the Decentralization in Efficiency of Regional Health Services in Turkey: An Application on Public Hospitals Association” International Development Economics (IDE) Symposium- GDRI 838- French National Center for Scientific Research (CNRS), 15-16 November, Clermont-Ferrand/France
Dr. Öğr. Üyesi AYŞE MANAV Sosyal Deği̇şi̇mi̇n Kentsel Mekandaki̇ Yansımaları
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN T Şaşmaz T., Ardıç A.Ç., Özcanarslan F., Koç M., Bahar E., Tot Ş.,Nehir B. Buğdaycı., AkıcıD., Öztosun E. T Şaşmaz T., Ardıç A.Ç., Özcanarslan F., Koç M., Bahar Mersin ili üniversite öğrencilerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma prevalansı ve ilişkili faktörlerin araştırılması.(Sözel) 3. Uluslararası - 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi . Antalya, 2019.
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN Sancar B., Akan N., Özcanarslan F. 2018. The effects of participating in nursing student congress and other motivitaion sources on occupational motivation states of nursing students: Toros University example.(sözel). 4Th Annual İnternational Conference on Nursing. Athens Greece
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU, KEMAL YAMAN, KEMAL ER Interaction of Industry 4.0 and Health Policy -Social and Financial Consequences on Healthcare Sector. 26thEBES CONFERENCE - PRAGUE PROCEEDINGS, 1324-1336. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4451677)
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU FATMA ELİF KILINÇ, MERVE KOYUNCU, Ferdane Karayel Türk ve Suriyeli Çocukların Yolculuk Kavramına İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi, Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi ,ANKARA,344-354
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU FATMA ELİF KILINÇ, MERVE KOYUNCU Fenilketonürili Çocuğu Olan Annelerin Evlilik Yaşamı ve Algıladıkları Sosyal Desteğin İncelenmesi,3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , ANKARA
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU MERVE KOYUNCU, FATMA ELİF KILINÇ Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Yaşam Kalite Algılarının İncelenmesi,3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , ANKARA
Arş. Gör. PETEK BİLİM Bilim P., Çelik K., Baka M. Histopathologic and Behavioral Changes in Juvenile Rats by Maternal Administered Triphenyl Phosphite and Valproic Acid. II Edition More Than Neurons: toward a less neuronocentric view of brain disorders, Poster Sunumu, Torino-İtalya
Arş. Gör. PETEK BİLİM Çelik K., Bilim P., Baka M. Prenatal Stress Alters Hippocampus and New Object Recognition in Hypoxia and Pentylenetetrazol. II Edition More Than Neurons: toward a less neuronocentric view of brain disorders, Poster Sunumu, Torino-İtalya