• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2018 | Kitap veya Kitapta Bölüm

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Dr. Öğr. Üyesi NAZİFE AKAN NAZİFE AKAN Bölüm: Palliative Care Needs of Elderly patients,Kitap: Recent Developments in Nursing and Midwifery ,ISBN(13): 978-1-5275-1171-2, sayfa:311-327
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR BEHİRE SANÇAR, AYŞE SABA YALÇIN Bölüm: Cancer Psychology ,Kitap: Health Sciences Research in the Globalizing Word ,ISBN 978-954-07-4525-1, sayfa:32-43
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Ömer TURUNÇ, Abdullah ÇALIŞKAN, Hakan TURGUT, İbrahim Sani MERT Bölüm: Change Management in Health Institutions , Kitap: Health Sciences Research in the Globalizing Word , Sayfa:810-818, ISBN 978-954-07-4525-1
Öğr. Gör. DİDEM POLAT KÜLCÜ DİDEM POLAT KÜLCÜ Bölüm:Non- Pharmacological Paint Management and Nursing Interventions In Neonates, Kitap: Health Sciences Research in the Globalizing Word , Sayfa:206-214, ISBN 978-954-07-4525-1
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ Bölüm:Multi Criteria Decision-Making Techniques in Health Care(Analytic Hierarchy Process as Example of Establishment Place Selection, Kitap: Health Sciences Research in the Globalizing Word, Sayfa:849-860, ISBN 978-954-07-4525-1
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ MUSTAFA BEKMEZCİ Bölüm:Tedarik Zinciri Performans Ölçümü, Kitap:Sosyal Bilimler Yönetim ve Çevre, ISBN 978-605-258-069-1, Sayfa:69-81
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Mustafa BEKMEZCİ, İbrahim Sani MERT Bölüm:The Impact of Satisfaction From Coworkers and Predisposition towards Organisational Commitment, Kitap: A Critical Review of Social Sciences , ISBN:9789381043288
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ MUSTAFA BEKMEZCİ Bölüm:Procurement and Management in Health Institutions, Kitap: Health Sciences Research in the Globalizing Word, Sayfa: 1051-1061, ISBN 978-954-07-4525-1
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ MUSTAFA BEKMEZCİ Bölüm:Benchmarking in Health , Kitap: Health Sciences Research in the Globalizing Word, Sayfa: 1148-1162, ISBN 978-954-07-4525-1
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN FÜGEN ÖZCANARSLAN Hayvan Isırık Sokmaları, Temel İlk Yardım, ISBN 9786052396667, Sayfa: 159-169
Dr. Öğr. Üyesi NAZİFE AKAN NAZİFE AKAN Suda Boğulma, Temel İlk Yardım, ISBN 9786052396667, Sayfa: 219-239
Dr. Öğr. Üyesi BESİME AHU KAYNAK BESİME AHU KAYNAK Ağız ve Diş Sağlığı Girişimlerinde ve Diş Hekimliğinde Acil Sorular ve İlk yardım, Temel İlk Yardım, sayfa:279
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR BEHİRE SANÇAR Önemli Bölge Yaralanmaları, Temel İlk Yardım, ISBN:9786052396667, Sayfa:85
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR BEHİRE SANÇAR Taşıma Teknikleri, Temel İlk Yardım, ISBN:9786052396667, Sayfa:261
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR BEHİRE SANÇAR Bölüm: Frequent House Accidents Occour in Old Age and First Aid,Kitap: Recent Developments in Nursing and Midwifery, ISBN-13: 978-1-5275-1171-2, Sayfa:92
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN Neslihan Özcanarslan and Fügen Özcanarslan Bölüm: Infection Control in Hospital ,Kitap: Recent Developments in Nursing and Midwifery, ISBN-13: 978-1-5275-1171-2, Sayfa:462
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL Harika Topal Önal Bölüm:The Effects of Ionising Radiation on Human Health, Kitap: Recent Researches in Health Sciences, ISBN (13): 978-1-5275-1332-7, Sayfa:319
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ Kitap: Teori ve Uygulamalarla Veri Zarflama Analizi, ISBN: 9786053447122, Sayfa Sayısı : 378
Öğr. Gör. AYNUR ÇELİK AYNUR ÇELİK Yaşam Bulguları (Vital Bulgular), Temel İlk Yardım, ISBN 9786052396667, Sayfa:35-45
Prof. Dr. MEHMET SALİH KIRKGÖZ MEHMET SALİH KIRKGÖZ AKARSU YAPILARI, ISBN: 9786052580028, Sayfa Sayısı: 614
Prof. Dr. MEHMET SALİH KIRKGÖZ MEHMET SALİH KIRGÖZ Çözümlü Problemlerle Akışların Mekaniği, ISBN-10:9755115966, Sayfa Sayısı: 561
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Mustafa BEKMEZCİ, Bölüm:Kitlesel Kişiye Özel Üretim ve Uygulama Yöntemleri, Kitap: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-4, ISBN 6052883969, sayfa:285-301
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Mustafa BEKMEZCİ, Bölüm:Sanallık ve Sanal Organizasyonlar, Kitap: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-4, ISBN 6052883969, sayfa:365-380
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ Multi Criteria Making Methods (A Cas Study For Determining and Social Activites of Arab United States countries With Data Envelopment Analysis Third, Academic Research in Social, Human Administrvative Scienes, ISBN • 978-605-288-402-7, Sayfa: 73-92
Prof. Dr. KAMURAN ELBEYOĞLU KAMURAN ELBEYOĞLU Bölüm: I Think,Therefore I Am” Versus “I Participate, Therefore I Am, Researches on Scienes and Art in 21st Century Turkey, ISBN • 978-605-180-771-3,
Prof. Dr. BANU İNANÇ BANU İNANÇ Health Psychlogy and Health Counseling, Researches on Scienes and Art in 21st Century Turkey, ISBN • 978-605-180-771-3,
Prof. Dr. ERKİN ERTEN ERKİN ERTEN Mimarlıkta Yapı, ISBN 9755115825, Sayfa Sayısı: 339
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU E.Özlem KÖROĞLU and Emel BAHAR Communication Management in Health Services , Health Sciences Research in the Globalizing Word, ISBN 978-954-07-4525-1, PAGE:903-919
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU Emel BAHAR and E.Özlem KÖROĞLU Ethics in Health Services , Health Sciences Research in the Globalizing Word, ISBN 978-954-07-4525-1, PAGE:797-810
Dr. Öğr. Üyesi MURAT KÖYLÜ Miras ve Değişim, Mondros Mütarekesi Döneminde Jandarma
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Markalama ve Sosyal Medya bölümü, '' Masamızda Marka Sohbetleri 2 '', Sayfa No: 21-48
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK HALUK KORKMAZYÜREK STRATEJİK SAVUNMA YÖNETİMİ: Temel Kavramları ve Esasları ISBN: 978-605-281-015-6 e-ISBN: 978-605-281-014-9 Yayınevi: İstanbul Hiperlink Yayınları, Hiperyayın:222
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Kişisel Markalama Bölümü, (Araştırmalar Işığında Pazarlama, Turizm ve İletişimde Güncel Konular kitabı, )235-249, Nobel Yayıncılık, 2018
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN Akduran F. Özcanarslan, F. “Place of regular physical activity reducing cancer risk” Health Sciences Research in the Globalizing World. St. Climent Ohriski University Press. Sofia s.166-171.
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN Özcanarslan. F. Type 2 diabetic patients perceptions about insülin therapy” Health Sciences Research in the Globalizing World. St. Climent Ohriski University Press. Sofia s.25-32.
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN Özcanarslan. F. Polypharmacy in elderly end nursing”. Health Sciences Research in the Globalizing World. St. Climent Ohriski University Press. Sofia s.91-96