• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2018 | Ulusal Bildiri

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Dr. Öğr. Üyesi DEMET AKTAŞ Demet AKTAŞ Doğum Eyleminin Birinci Evresindeki Primipar Gebelerde Doğum Ağrısının Yönetiminin Egzersiz Programının Etkisi: Türkiye Örneği . 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi. 18-21 Ekim 2018 İZMİR
Öğr. Gör. YASEMİN TEZCAN YASEMİN SALKIN Plantar Basınç Dağılımı ile Tek Ayak Denge Performansı arasındaki ilişkinin İncelenmesi, 3. Uluslararası Sağlık bilimleri Kongresi, 29 Kasım 2018 – 1 Aralık 2018 ANKARA
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU MERVE KOYUNCU Fenilketonürili Çocuğu Olan Annelerin Evlilik Yaşamının ve Algıladıkları Sosyal Desteğin İncelenmesi, 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım-01 Aralık 2018 - ANKARA
Dr. Öğr. Üyesi MURAT KÖYLÜ MURAT KÖYLÜ İsrail’in Kudüs ve Filistin’e Yerleşim Faaliyetleri ve Filistin Halkının Geleceği, 2. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışma Konferansı, 27-29 Ekim 2018, BANDIRMA/BALIKESİR
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN FÜGEN ÖZCANARSLAN Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Sendromu: Adana İli Örneği, 3. Uluslararası Sağlık bilimleri kongresi, 29 Kasım – 1 Aralık 2018 ANKARA
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR BEHİRE SANÇAR Hemşirelik Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeyleri ile İletişim Becerileri Arasındaki İlişki, 3. Uluslararası Sağlık bilimleri kongresi, 29 Kasım – 1 Aralık 2018 ANKARA
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ SERKAN TAŞ Profesyonel Futbolcularda Diz Çevresi Kas ve Tendon Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma, 3. Uluslararası Sağlık bilimleri kongresi, 29 Kasım – 1 Aralık 2018 ANKARA
Dr. Öğr. Üyesi DEMET AKTAŞ Demet AKTAŞ, Sevil KOLSUZ, Mukadder ERTUĞRUL, Elif Gizem BEŞİRLİ, Fatma Reyyan GÜNDOĞAN Doğum Eyleminin Birinci Evresindeki Primipar Gebelerde Doğum Ağrısının Yönetiminin Egzersiz Programının Etkisi: Türkiye Örneği ,1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18-21 Ekim 2018 , İZMİR
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN ABDULLAH ÇALIŞKAN Örgütsel Bağlılığın Tükenmişliğe Etkisi iş Tatmininin Aracılık Rolü Mersin İli Kamu Hastaneleri Hemşirelerine Yönelik Bir Uygulama, 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11-13 Ekim 2018, BODRUM/MUĞLA
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU MERVE KOYUNCU Türk ve Suriyeli Çocukların Yolculuk Kavramına İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi, Uluslararası 4. Çocuk Gelişimi Kongresi, 22-24 Ekim 2018, ANKARA
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Aydın, Doç. Dr. Süleyman Bolat, Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Demirci Türk Bankacılık sektöründe Karlılığı Etkileyen Panel Veri Analizi ile İncelenmesi, 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi, 4-5 Mayıs 2018, ANKARA(Başkent Üniversitesi)
Arş. Gör. GÜLÇİN ÜNLÜ Gülçin Gündüz-Tülay Özdemir Canbolat Teknoloji-Tasarım İlişkisinin Kent Mobilyaları Özelinde İncelenmesi: Çukurova Örneği, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 04-05 Mayıs 2018, ADANA
Dr. Öğr. Üyesi AYŞE MANAV AYŞE MANAV Sosyal Değişimin Kentsel Mekândaki Yansımaları, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 04-05 Mayıs 2018, ADANA
Dr. Öğr. Üyesi Bilal AK BİLAL AK Yeşil Hastane Yaklaşımı, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 02-05 Mayıs, BURDUR
Öğr. Gör. DİDEM POLAT KÜLCÜ DİDEM POLAT KÜLCÜ Çocuk Kliniklerinde Aile Merkezli Bakım, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 02-05 Mayıs, BURDUR
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN FÜGEN ÖZCANARSLAN Onkoloji Hastalarının Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 02-05 Mayıs, BURDUR
Dr. Öğr. Üyesi DEMET AKTAŞ DEMET AKTAŞ Onkoloji Hemşireliğinde Hasta Navigasyonu ve Navigatör Hemşirelik, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 02-05 Mayıs, BURDUR
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Ömer TURUNÇ, Abdullah ÇALIŞKAN, Hakan TURGUT, İbrahim Sani MERT Liderlik Tarzları Örgütsel Sessizlik İlişkisinde İş Tatmini Düzenleyici Rolü, 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 10-12 Mayıs 2018, TRABZON
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR DİDEM DEMİR Türkiye’de Medikal Turizmi Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Çalışma, 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, 26-28 Nisan 2019- İZMİR
Prof. Dr. AHMET ÖZER AHMET ÖZER Kentsel Gelişmede Yeni Yaklaşımlar, Yeni Kavramlar ve Yeni Modeller, II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, 16-20 Nisan 2018-Kapadokya/Nevşehir
Prof. Dr. ADNAN MAZMANOĞLU ADNAN MAZMANOĞLU Sağlık Çalışanlarının Karşılaştıkları Şiddeti Oluşturan En Etkin Faktörlerin Araştırılması ve İstatiksel Analiz ile Bir Uygulama, 4. Uluslararası Sağlık Yönetimi, 14-18 Şubat 2018, ANTALYA
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Ayhan DEMİRCİ , Elif BİLGİÇ 7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 2018 ,Bursa SAYFA:197
Prof. Dr. YUSUF ZEREN Tarım 4.0 bağlamında toplum 5.0 Konya Gıda Tarım Üniversitesi Tarım 4.0 Çalıştayı
Dr. Öğr. Üyesi DEMET AKTAŞ Demet AKTAŞ Doğum Eyleminin Birinci Evresindeki Primipar Gebelerde Doğum Ağrısının Yönetiminin Egzersiz Programının Etkisi: Türkiye Örneği . 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi. 18-21 Ekim 2018 İZMİR
Öğr. Gör. SÜMEYYE GÜNDÜZ Ahmet Şahin ZAİMOĞLU, Sümeyye GÜNDÜZ, Fatih ARTUK Zaimoğlu A.Ş., Gündüz S., Artuk F., 2018,Elektronik Atıkların (e-atik) Geoteknik Mühendisliğinde Kullanilabilirliği, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı, ZMGM-17, 26-28 Eylül, İstanbul Üniversitesi, İstanbul