• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2019 | Uluslararası Dergilerde Makale

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR Nazife AKAN ''The effects of participating in nursing student congress and other motivation sources on occupational motivation states of Nursing students:Toros University example'' , Pakistan Journal of Medical Sciences , Cilt No : 35 , Sayı No : 1 , Sayfa : 271-276
Dr. Öğr. Üyesi NAZİFE AKAN Behire SANCAR ''The effects of participating in nursing student congress and other motivation sources on occupational motivation states of Nursing students: Toros University example'' , Pakistan Journal of Medical Sciences , Cilt No : 35 , Sayı No : 1 , Sayfa No : 271-276
Dr. Öğr. Üyesi OMID SHARIFI ''Score - Level - based Face Anti-Spoofing System Using Handcrafted and Deep Learned Characteristics'' , International Journal of Image,Graphics and Signal Processing , Cilt No: 11 , Sayı No: 2 , Sayfa No : 15-20
Dr. Öğr. Üyesi BİRSEN KESİK ZEYREK Ebru ŞENADIM TÜZEMEN, Merhan KILIÇ , Ahmet Emre KASAPOĞLU , Emre GÜR , Behçet Özgür ALAYDIN , Mehmet ESEN , Ramazan ESEN ''Foration of carbon nanowalls by pulsed filtered cathodic vacuum arc deposition'' , Diamon & Related Materials , Cilt No:93 , Sayfa No:200-207
Öğr. Gör. SABRİ KALKAN Atakan KARAÇALI , Martin MUNOZ-MORALES , Bahadır K. KÖRBAHTI , Cristina SAEZ , Pablo CANIZARES , Manuel A. RODRIGO A comparison of the electrolysis of soil washing wastes with active and non-active electrodes , '' CHEMOSPHERE'' , Sayı No: 225 , Sayfa No: 19-26
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR Demet AKTAŞ The relationship between levels of Alexithymia and communication skills of nursing students , ''Pakistan Journal of Medical Sciences Dergisi'' , Cilt No:35 , Sayı No: 2 , Sayfa No: 489-494
Dr. Öğr. Üyesi DEMET AKTAŞ Behire SANÇAR The relationship between levels of Alexithymia and communication skills of nursing students , ''Pakistan Journal of Medical Sciences'' , Cilt No : 35 , Sayı No: 2 , Sayfa No: 489-494
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Nazmiye Ülkü PEKKAN Sağlık sektörü çalışanlarında tükenmişlik duygusunun işten ayrılma niyetine etkisi:Kişi-örgüt uyumunun aracılık rolü , ''Business and Economics Research Journal'' , Cilt No:10 , Sayı No:2 , Sayfa No: 469-481
Dr. Öğr. Üyesi NAZMİYE ÜLKÜ PEKKAN Nazmiye Ülkü PEKKAN Sağlık sektörü çalışanlarında tükenmişlik duygusunun işten ayrılma niyetine etkisi:Kişi-örgüt uyumunun aracılık rolü , ''Business and Economics Research Journal'' , Cilt No:10 , Sayı No:2 , Sayfa No: 469-481
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU Yönetici,Motivasyon ve İkna , ''TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi'' , Cilt No:11, Sayı No:41 , Sayfa No:391-403
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC ADMINISTRATION STUDENTS' LEVELS OF ALEXITYMIA AND COMMUNICATION SKILLS , ''International Journal of Eurasia Social Science'' , Cilt No:10 , Sayı No:35 , Sayfa No: 203-225
Dr. Öğr. Üyesi ALİ KEMAL HAVARE Enhancing Carrier Mobility in Organic Light Emitting Diode Based Polyfluorene by Self-Assembled Monolayers Technique on Indium Tin Oxide
Arş. Gör. SAADET YILDIRIMCAN Ali Kemal HAVARE Enhancing Carrier Mobility in Organic Light Emitting Diode Based Polyfluorene by Self-Assembled Monolayers Technique on Indium Tin Oxide
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Abdullah ÇALIŞKAN “Aşırı İş Yükünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde İş Tatmini ve Yaşam Tatmininin Aracılık Rolü, Sağlık Kurumu Çalışanları Örneği”, Adıyaman Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 31, pp. 381-431. (ISSN: 1308-9196) (DOI Numarası: https://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.517715)
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Mustafa BEKMEZCİ “Aşırı İş Yükünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde İş Tatmini ve Yaşam Tatmininin Aracılık Rolü, Sağlık Kurumu Çalışanları Örneği”, Adıyaman Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 31, pp. 381-431. (ISSN: 1308-9196) (DOI Numarası: https://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.517715)
Dr. Öğr. Üyesi DEMET AKTAŞ Füsun TERZİOĞLU , Nurcan ERTUĞ , Handan BOZTEPE Disiplinlerarası Eğitim Algısı Ölçeğinin(DAÖ) Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması (Interdisciplinary Education Perception Scale: Validity and Reliability Studies) , ''HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ'' , Cilt No:16 , Sayı No: 1 , Sayfa No: 28-33
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ İbrahim Sani MERT , Kemal EROĞLUER “Gayri Resmi İletişimin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, pp. 1-27.
Dr. Öğr. Üyesi MURAT KÖYLÜ Mustafa Kemal Atatürk`ün Ulus Devleti, Egemenlik ve Bağımsızlık Anlayışına Fransız İhtilali Fikir Akımlarının Etkisi, 5 (1) 2019, 112-130
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Köksal HAZIR ŞİRKETLERİN TEDARİK SÜREÇLERİ VE TALEP YÖNETİMİNDE WEB ENTEGRASYONU SEVİYELERİ VE PERFORMANSA ETKİLERİ: MERSİN SERBEST BÖLGE ÖRNEĞİYıl 2019, Cilt 5, Sayı 1, Sayfalar 148 - 166
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Yasemin SALKIN Aşırı Kilolu ve Obez Bireylerde Plantar Basınç Dağılımının İncelenmesi. Bezmialem Science, 2019, DOI: 10.14235/bas.2019.3076
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Asemptomatik Hafif Halluks Valguslu Bireylerde Ayak Basınç Dağılımının İncelenmesi. Bezmialem Science, 2019, DOI: 10.14235/bas.2019.2906.
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI, Zafer Mehmet FIRAT “İş Güvensizliğinin İş Performansına Etkisinde Örgütsel Kimliğin Aracılık Etkisi”, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12(), 1-1.
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Sedef URTEKİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞLARIN BİREYLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ, ÇALIŞMA ARKADAŞLARI İLE ÇATIŞMANIN ARACILIK ROLÜ ÜZERİNE MERSİN İLİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİNE VE MUHASEBE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi /Journal of Turkish Social Sciences Research Nisan 2019 Cilt:4 Sayı:1
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN İrfan AKKOÇ , Ömer TURUNÇ YENİLİKÇİ DAVRANIŞ: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5 (1), 94-111. DOI: 10.29131/uiibd.562196
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Ömer TURUNÇ , İbrahim Sani MERT Personel Güçlendirmenin İş Performansına Etkisinde Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü, Toros Ünv. İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 6 Sayı: 10, Haziran 2019,
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Ömer TURUNÇ , İrfan AKKOÇ Girişimci Davranış: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN DEĞİŞİME DİRENÇ: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI; RESISTANCE TO CHANGE: A STUDY OF SCALE ADAPTATION
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Yasemin SALKIN An investigation of the sex-related differences in the stiffness of the Achilles tendon and gastrocnemius muscle: Inter-observer reliability and inter-day repeatability and the effect of ankle joint motion, The Foot (2019), doi: https://doi.org/10.1016/j.foot.2019.09.003
Doç. Dr. METİN OCAK Aslıhan YAVUZALP MARANGOZ HOW DO INTERNAL MARKETING ACTIVITIES AFFECT ORGANIZATIONAL COMMITMENT? THE MEDIATING ROLE OF JOB SATISFACTION/24, 115-130
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI , Zafer Mehmet FIRAT İş Güvensizliğinin İş Performansına Etkisinde Örgütsel Kimliğin Aracılık Etkisi”, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12(), 1-1.
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Nezahat Özgül ÜNLÜER Kas ve Tendon Sertliği ile Kas Kuvveti ve Enduransı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Turkiye Klinikleri J Sports Sci. DOI: 10.5336/sportsci.2019-70545
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Besime Ahu KAYNAK , Nezehat Özgül ÜNLÜER , Yaşar Yıldız ERDOĞANOĞLU Üniversite Öğrencilerinde Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu Prevalansının Araştırılması. H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2019:6(3);287-298. doi: 10.21020/husbfd.594937
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMANINDA DİKEY HAKKANİYET: TÜRKİYE’DE CEPTEN YAPILAN SAĞLIK ÖDEMELERİ İÇİN KONSANTRASYON VE LORENZ EĞRİLERİ ANALİZİ (2002-2016)
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK NURAY GÜZELER, LEYLA DOĞDU, ÇAĞLA ÖZBEK Farklı Oranlarda Keçi ve İnek Sütü Kullanılarak Üretilen Dondurmaların Depolama Süresince Fizikokimyasal ve Duyusal Özelliklerindeki , Çukurova Tarım Gıda Bil. Der
Dr. Öğr. Üyesi DENİZ YALÇINKAYA Yıldız, M. Z., Gürelli, G., Yalçınkaya, D., Akman, B., İğci, N., Karış, M. & Oğuz, M. A. Tribute to the late Prof. Dr. Bayram GÖÇMEN (1965–2019). NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY 15 (2): 201-220.
Dr. Öğr. Üyesi DENİZ YALÇINKAYA Yıldız, M. Z., Gürelli, G., Yalçınkaya, D., Akman, B., İğci, N., Karış, M. & Oğuz, M. A. A Tribute to Prof. Dr. Bayram Göçmen (23 December 1965–22 March 2019). Comm. J. Biol. 3(1): 56-67.
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU YÖNETİCİ, MOTİVASYON ve İKNA. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 11(41), 391-403., Doi: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 (Yayın No: 4937350)
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR GÖZÜKARA MEHMET YAVUZ, SANÇAR BEHİRE Mersin Şehir Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Ebelerin İnfluenza Aşısı ile İlgili Düşünceleri ve Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi, Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 24(4), 343-352.
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR SANÇAR BEHİRE, CANBULAT ŞAHİNDE İlk Yardım Dersi Alan Hemşirelik Öğrencilerinin Kalp Masajı Uygulama Becerilerinin Değerlendirilmesi, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2019;8(3), 256-267.