• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2019 | Ulusal Makale

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Prof. Dr. SERVET ÖZGÜR Ferhat COŞKUN , Birgül ÖZÇIRPICI Gaziantep Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki lisans öğrencilerinde alkol ve madde kullanma durumu (Alcohol and drug usage of undergraduate students in Gaziantep University Central Campus). Ortadogu Tıp Derg 2019; Sayı No: 11(2):Sayfa No: 143-147
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞDAŞ ALLAHVERDİ Yüksek Sıcaklıkta Uzun Bir Süre Çekirdekleştirilen Kolloidal CdSe Kuantum Noktalarının Sentezi ve Optik Karakterizasyonu
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Hakan ATALAY , Simge AKYEL , Suat Özer ÖNER Hastanede Yatan ve Beslenme Destek Ekibine Danışılan Hastalarda Malnütrisyon Durumu ve Hedeflenen Beslenme Desteği Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg 2019;47(1):24-32
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Zafer Mehmet FIRAT, Kenan ORÇANLI “Kendi Kendini İstihdam Etme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ile Örgüt Temelli Özsaygının Kendi Kendini İstihdam Etmeye Etkisi”, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü e-Dergisi, Cilt: 3, Sayı:1, pp. 6-24.
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Muhammet SAYGIN “Mersin İlinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Karşılaştırması”, Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 11, pp. 108-123.
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK Zeynep KURT Franchising Uygulamasının Başarısını Etkileyen Faktörler: Mersin İlinde Bir Araştırma, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 6, Sayı 11, s. 25 – 50.
Prof. Dr. YUSUF ZEREN Nasıl Bir Gelecek Nasıl Bir Eğitim? BİRLİK, Yıl 2 ,Sayı 12,Sayfa:21-28
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN Yanık D., Özcanarslan F Riskli gebelerde algılanan sosyal destek ile stresle başetme düzeyleri arasındaki ilişki” Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi; 2(3): 96-104
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC ADMINISTRATION STUDENTS’xx LEVELS OF ALEXITYMIAAND COMMUNICATION SKILLS. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 10(35), 203-225. (Kontrol No: 4954022)
Arş. Gör. HATİCE MERVE ÇETİN İslam GOKALP Hatice Merve Çetin Yağmur ÖZİNAL Hüseyin GÜNDOĞAN Volkan Emre UZ POLİMER MODİFİYE BİTÜM MODİFİKASYONUNA ETKİ EDEN PARAMETRELER ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI