• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2019 | Ulusal Bildiri

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Öğr. Gör. YASEMİN TEZCAN Serkan TAŞ Aşırı Kilolu ve Obez Bireylerde Plantar Basınç Dağılımının İncelenmesi , ''7.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi''
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Ömer ÖZKAN , Levend KARAÇOBAN , Gürhan DÖNMEZ , Alp ÇETİN , Feza KORKUSUZ Profesyonel Futbolcularda Alt Ekstremite Kas ve Tendon Sertliğinin Shear-Wave Elastografi Yöntemi ile Değerlendirilmesi , ''17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, 22-24 Mart 2019, Antalya.'' Bildiri Kitapçığı Sayfa No=111.
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Nezehat Özgül ÜNLÜER Diz Çevresi Tendon ve Kas Sertliği ile Tek Ayak Üzeri Denge Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Pilot Çalışma.. , ''7.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara''
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Mert AKSUNGUR Yenilikçi Davranışın İnovasyona Etkisi: Lojistik Firmaları Üzerinde Bir Araştırma, 8. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 25-27 Nisan 2019, Niğde, Sayfa Sayısı : 343 - 348
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Ayşe TÜRK Lojistik Sektöründe Sistem Yaklaşımı ve Süreç Kalitesinin Performansa Etkisi Üzerine Bir Araştırma, 8. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 25-27 Nisan 2019, Niğde, Sayfa Sayısı : 591 - 595
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Köksal HAZIR ŞİRKETLERİN LOJİSTİK FAALiYETLERİNDE WEB-TABANLI ENTEGRASYON VE KULLANIM ALANLARI: MERSİN SERBEST BÖLGE ÖRNEĞİ,, 8. ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ, NIĞDE, SAYFA : 136
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Mert AKSUNGUR AKSUNGUR, M. ve BEKMEZCİ, M. (2019). “Türkiye’nin Lojistik Performansının Değerlendirilmesi: Boyutsal Bir Araştırma”, 2. Liderlik Akademisi, 3-5 Ekim 2019, Silifke, p. 10
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Muhammed SAYGIN “Toros Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma”, 2. Liderlik Akademisi, p. 32.
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Muhammed SAYGIN BEKMEZCİ, M. ve SAYGIN, M. (2019). “Girişimci Liderliğin Bireysel Performansa Etkisi”, 2. Liderlik Akademisi, 3-5 Ekim 2019, Silifke, p. 28
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Yasemin SALKIN Kas ve tendon sertliği ölçümünde MyotonPRO güvenilir midir? (Sözel Sunum). X. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 6-9 Kasım 2019, Gaziantep
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Zafer Mehmet FIRAT , Kenan ORÇANLI “Örgüt Temelli Özsaygının Kendi Kendini İstihdam Etmeye Etkisi: İmalat Sanayiinde Bir Uygulama”. 7. Örgütsel Davranış Kongresi, 01-02 Kasım 2019, Burdur, pp. 960-972
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI , Tayfun AKKAYA “Pazarlama Performansı ile Lojistik Performansının İşletme Performansına Etkisi”. ULUK2019 3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, 28-29 Kasım 2019, Gaziantep, pp. 130-132.http://ulk.ist/kutuphane/kitap/ULUK2019/]
Prof. Dr. YUSUF ZEREN “DESERTEC” ÇÖL GÜNEŞ ENERJİSİ MEGA PROJESİNDEKİ BAŞARISIZLIĞIN TEKNOLOJİK VE SOSYO-POLİTİK NEDENLERİ
Öğr. Gör. SENA TEKELİ Abdülcelil Çakıcı, Sena Tekeli Algı Düzeyi Kapsamında Süpermarketlere Yönelik Fiyat Duyarlılığının Satın Alma Niyetine Etkisi. Presented at the PPAD Pazarlama Kongresi (MMRA Marketing Congress), KUŞADASI/AYDIN. Kongre Bildiri Kitabı Sayfa 68.
Doç. Dr. METİN OCAK Güler Murat, Ocak Metin, Basım Hamdullah Nejat Temel Benlik Değerlendirmesinin İşe Tutulma Üzerindeki Etkisinde Başa Çıkma ve İşi Biçimlendirmenin Aracılık Rolü. 7. Örgütsel Davranış Kongresi, 951-959.