• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2020 | Uluslararası Bildiri

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Öğr. Gör. TUĞÇE KEMER Nazife Mine ÇELEBİOĞLU YAZICI TARİHİ YAPILARIN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ VE GÜN IŞIĞINDAN MAKSİMUM YARARLANILMASI HAKKINDA BİR ÖNERİ, A RECOMMENDATION ABOUT THE ADAPTIVE REUSE OF HISTORICAL BUILDINGS AND MAXIMUM BENEFITS FROM THE DAY, ISBN 978-625-7914-78-9/4. ÇUKUROVA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ- UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI, ADANA, SAYFA NO: 188-198
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ MAĞAZA KİŞİLİĞİ KAVRAMI VE TÜKETİCİ TERCİHLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR İRDELEME, International Trends and Issues in Communication & Media 2020, Iticam 2020, 3-4 Eylül 2020.484.
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Filiz BOZAĞAÇ Sağlık Sektöründe Müşteri Şikayet Davranışları: Mersin İlinde Bir Uygulama, SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey
Arş. Gör. SELİN SARAÇ Adnan MAZMANOĞLU, Ramazan MACİT, Nur Selin ÖZEN Uzaktan Eğitim-Öğretim (Online) Sisteminde Etik Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma ve Etik Yemini
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR THE ROLE OF VIRAL MARKETING FOR BRAND MANAGEMENT, VII. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, s.28
Prof. Dr. ADNAN MAZMANOĞLU Müzeyyen Cömert AKSU COVID-19’UN HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN YARATTIĞI RAHATSIZLIKLARIN ÇOK BOYUTLU MODELLEMELERDEN FAKTÖR KÜMLELERİNİN TAHMİNİ
Arş. Gör. SELİN SARAÇ Melik KOYUNCU COVID-19 EPIDEMIC ANALYSIS IN TURKEY
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI “T2 İstatistiğine Dayalı Yeni Bir Çok Ölçütlü Karar Verme Modeli ve NATO Üyesi Ülkeleri Uygulama Örneği”, Hava Taşımacılığı ve Bölgesel Kalkınma Uluslararası Sempozyumu, 9-10 Nisan 2020, Mersin, Türkiye, pp. 199-203.
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Erdem AK “Kırsal Kalkınmanın Bölgesel Kalkınmaya Katkısı”, Hava Taşımacılığı ve Bölgesel Kalkınma Uluslararası Sempozyumu, 9-10 Nisan 2020, Mersin, Türkiye, pp. 1-7.
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI , Hakan EYGÜ “Öznel İş Yükü Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, 13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 06-08 Kasım 2020, p. 1709-1724, Antalya, Türkiye, Online.
Dr. Öğr. Üyesi AYŞE MANAV Erdem AK ALAHAN MONASTERY AND FAITH TOURISM IN WORLD HERITAGE NOMINATION PROCESS, 3rd INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, NEW YORK,266-272
Dr. Öğr. Üyesi AYŞE MANAV READING THE MERSIN CITY IDENTITY WITH MIND MAP METHOD, EUROASIA SUMMIT Congress on Scientific Researches and Recent Trends-7, AZERBAYCAN, 316-321
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK ESRA ÖZTÜRK Sosyal Sorumlulukta Yeni Bir Trend Olarak “Goodvertising”: KLM Royal Dutch Airlines Örnek Olay Araştırması, Hava Taşımacılığı ve Bölgesel Kalkınma Uluslararası Sempozyumu, 9 Nisan 2020, Mersin, Sayfa Sayısı: 165-174. ISBN: 978-605-9613-03-3
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK NURAY GÜZELER, FİRUZA KOBOYEVA, ÇAĞLA ÖZBEK FOOD PRODUCTS CONSIDERED WITHIN THE SCOPE OF SLOW FOOD MOVEMENT: A CASE OF ADANA PROVINCE, INTERNATIONAL CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH PRACTICES -III, NEW YORK, USA
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK NURAY GÜZELER, ÇAĞLA ÖZBEK, MURAT SANRI DAIRY PRODUCTS CONSUMPTION HABITS OF STUDENTS INCOLLAGE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS- BASED ON A SURVEY IN CUKUROVA UNIVERSITY, INTERNATIONAL CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH PRACTICES -III , New York, USA,
Arş. Gör. SELİN SARAÇ GÜLERYÜZ Adnan MAZMANOĞLU, Ramazan MACİT, Nur Selin ÖZEN, Selin SARAÇ Uzaktan Eğitim-Öğretim (Online) Sisteminde Etik Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma ve Etik Yemini, 1st International Applied Statistics Conference, 123-128.
Arş. Gör. SELİN SARAÇ GÜLERYÜZ Selin SARAÇ, Melik KOYUNCU COVID-19 EPIDEMIC ANALYSIS IN TURKEY, 12th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 24
Öğr. Gör. MELTEM AKYÜREK ALGIN Meltem Akyürek Algın, Şebnem Ö. Hoşkara TRANSFORMATION OF HISTORIC CITIES: A TYPO-MORPHOLOGICAL APPROACH TO THE HISTORIC CITY OF SILIFKE, TURKEY / ISUF 2020: CITIES IN THE TWENTY-FIRST CENTURY
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL TOPAL ÖNAL HARİKA, AYAZ FURKAN Determining the anti-cancer efficiency of multiple chemotherapeutic drug combinations against colon cancer cells. 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, ANKARA 2020
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Gonca Yıldırım, Eda PARLAK, Özlem ÖZPAK AKKUŞ, Betül GÜLŞEN ATALAY Covid-19 Kısıtlamalarında Yaşlı Bireylerde Malnütrisyon Riski ve Önleme Yaklaşımları (4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 265)
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU ABDULLAH ÇALIŞKAN, EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU HAVA LOJİSTİĞİ İŞLETMELERİNDE PERFORMANSIN ARTIRILMASINDA MOTİVASYONEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ. Hava Taşımacılığı ve Bölgesel Kalkınma Uluslararası Sempozyumu, 1(1), 135-144. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6911808)
Doç. Dr. METİN OCAK Didem DEMİR, Metin OCAK Havaalanlarında Fiziksel Çevre Bileşenlerini Ölçmeye Yönelik Ölçek Uyarlama Çalışması. Hava Taşımacılığı ve Bölgesel Kalkınma Uluslararası Sempozyumu, 185-198.