• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2021 | Uluslararası Bildiri

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Arş. Gör. NUR SELİN ÖZEN Fikri EGE , Selin SARAÇ Uzaktan Eğitim Sürecinin Akademisyenler Üzerı̇ndeki Fiziksel Etkisinin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi, 10. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Online, 211-218
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Didem Demir 6. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESi, Şanlıurfa, PROBLEMS OF LOCAL FOOD SUPPLY CHAINS IN TURKEY DURING COVID-19, s. 73
Arş. Gör. SELİN SARAÇ Melik Koyuncu, Selin Saraç Estimation Of The Number Of Incoming Patients To The Emergency Department Using A Discrete Mixture Distribution Approach, ICESSER 1st International Congress on Empirical Social Sciences, Economy, Management and Education Researches
Öğr. Gör. YUSUF MURATOĞLU Gökhan YÜKSEK, Yusuf MURATOĞLU, Alkan ALKAYA Modelling of supercapacitor by using parameter estimation method for energy storage system, 1st Advanced Engineering Days (AED) – 23 December 2021 – Mersin, Turkey, 29-31.
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞDAŞ ALLAHVERDİ Çağdaş ALLAHVERDİ Creating Awareness Regarding Solar Energy and Its Use With Portable Solar Powered Generator
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞDAŞ ALLAHVERDİ Çağdaş ALLAHVERDİ Creating Awareness Regarding Solar Energy and Its Use With Portable Solar Powered Generator, presented at the International Conference on Natural Sciences and Technologies (ICONAT), Conference Book ISBN: 978-605-69034-9-6, pp. 60-67, University of Mediterranean Karpasia, Lefkoşa, Turkish Republic of Northern Cyprus, 20 September 2021
Öğr. Gör. HAKAN GÜNEY BÜLENT SARI, FARHAD ZARİFİ, SELMAN TÜRKEŞ, HAKAN GÜNEY, MUHAMMED ALHASAN, SERDAL SIRLIBAŞ, DENİZ CİVAN YİĞİT, GÜRAY KILINÇÇEKER, BEŞİR ŞAHİN EVALUATION OF SUSTAINABLE MANUFACTURING PRACTICES IN THE TEXTILE SECTOR WITHIN THE SCOPE OF UNEP 2030 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, 5-7 November 2021, 414-433 Presented at the INTERNATIONAL SIIRT CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Siirt.
Öğr. Gör. HAKAN GÜNEY BÜLENT SARI, HAKAN GÜNEY, SELMAN TÜRKEŞ, FARHAD ZARİFİ, MUHAMMED ALHASAN, SERDAL SIRLIBAŞ, DENİZ CİVAN YİĞİT, GÜRAY KILINÇÇEKER, BEŞİR ŞAHİN WATER FOOTPRINT CALCULATION METHODS AND EVALUATION IN TEXTILE INDUSTRY, 5-7 November 2021, 397-413, Presented at the INTERNATIONAL SIIRT CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Siirt.
Öğr. Gör. HAKAN GÜNEY BÜLENT SARI, SELMAN TÜRKEŞ, HAKAN GÜNEY, FARHAD ZARİFİ, MUHAMMED ALHASAN, SERDAL SIRLIBAŞ, DENİZ CİVAN YİĞİT, GÜRAY KILINÇÇEKER, BEŞİR ŞAHİN EVALUATION OF THE RELATIONSHIP OF CLEAN PRODUCTION PRACTICES IN THE TEXTILE SECTOR WITH THE SIZE AND PERFORMANCE OF THE BUSINESS, 5-7 November 2021, 434-455, Presented at the INTERNATIONAL SIIRT CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Siirt.
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK BAŞAK ÖNCEL, ÇAĞLA ÖZBEK THE USE OF ELDERBERRY (Sambucus nigra) IN THE FOOD INDUSTRY, GANUD 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GASTRONOMY, NUTRITION AND DIETETICS
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK ÇAĞLA ÖZBEK, BAŞAK ÖNCEL NEW TRENDS IN BABY FOOD, GANUD 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GASTRONOMY, NUTRITION AND DIETETICS
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK ESRA ÖZTÜRK, DİDEM DEMİR The Role of The Consumers in Sustainable Logistics: Willingness to Pay for Eco-Friendly Packaging, International Symposium on Sustainable Logistics, 30 Nisan 2021, Mersin, Sayfa: 20. E-ISBN: 978- 605-9613-07-1
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK ESRA ÖZTÜRK, ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Crowdsourcing As An Innovative Marketing Method: An Introduction And Examples Of Current Applications, International Symposium on Current Approaches & New Trends in Social Sciences Proceeding Book, 24-25 Haziran 2021, Mersin, Sayfa:15. E-ISBN: 978-605-9613-06-4
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ, ESRA ÖZTÜRK Covid- 19 And Advertising Strategies From Agile Marketing Perspective. International Symposium on Current Approaches & New Trends in Social Sciences Proceeding Book, 24-25 Haziran 2021, Sayfa: 7. E-ISBN: 978-605-9613-06-4
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN Evaluation of Digital Healthcare Services and Patient Satisfaction in The Adana City Hospital During Covid- 19 Pandemic, 6. International Health Sciences and Management Conference, Isparta, 317,
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK ÇAĞLA ÖZBEK, NURAY GÜZELER USAGE POSSIBILITIES OF SODIUM CASINATE IN THE DAIRY INDUSTRY, ISTANBUL International Modern Scientific Research Congress, İstanbul
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK NURAY GÜZELER, ÇAĞLA ÖZBEK GUAR GUM AND ITS UTILIZIATION POSSIBILITIES IN THE DAIRY INDUSTRY-ISTANBUL International Modern Scientific Research Congress
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK NURAY GÜZELER, ÇAĞLA ÖZBEK The Use of Plant Protein Sources Instead of Animal Proteins for Sustainability-INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK NURAY GÜZELER, ÇAĞLA ÖZBEK Methods Used to Improve the Rheological Properties of Soft Cheeses-4th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, New York, USA
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK NURAY GÜZELER, ÇAĞLA ÖZBEK Utilization and Effects of Carrageenan in Milk and Milk Products-4th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, New York, USA
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK ÇAĞLA ÖZBEK, BAŞAK ÖNCEL A TRADITIONAL PRODUCT: ZAHTER-MEDITERRANEAN SUMMIT 4th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS, Girne, Kıbrıs
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK BAŞAK ÖNCEL, ÇAĞLA ÖZBEK THE EFFECTS OF DIFFERENT DRYING METHODS ON DRYING EFFICIENCY IN BAY (LAURUS NOBILIS L.) LEAVES-MEDITERRANEAN SUMMIT 4th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS
Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK Aydan Kayserili, Efdal Oktay Gültekin, Tiinçe AKSAK, Arzu Coşkun Evaluation of Digital Healthcare Services and Patient Satisfaction in The Adana City Hospital During Covid- 19 Pandemic, 6. International Health Sciences and Management Conference, Isparta, sayfa 317
Arş. Gör. SELİN SARAÇ GÜLERYÜZ Selin SARAÇ, Melik KOYUNCU Estimation Of The Number Of Incoming Patients To The Emergency Department Using A Discrete Mixture Distribution Approach, ICESSER 1st International Congress on Empirical Social Sciences, Economy, Management, 91 and Education Researches
Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK Meltem GÜNGÖR, Fatma YILDIZ, Perihan SEZGİNER, Tiinçe AKSAK, Serap YALIN Lİght Microscopic Examination of the Effect of Ferula elaeochytrıs on Liver Tissue in Acute Myogloiınuric Renal Failure, SAYFA 433, International Harran Health Sciences Congress-II , Sanliurfa, Turkey
Dr. Öğr. Üyesi HALİL FİKRET OKUTUCU Halil Fikret Okutucu Tasarım Kararlarının Deprem Güvenli Olmaya Etkisi, Year :2021, Volume 4, Issue 2, Pages: 1-8 ISHAD2021
Öğr. Gör. SENA TEKELİ Abdülcelil Çakıcı, Sena Tekeli The Impact of Consumers Price Level Perception on Emotions towards Supermarkets. Presented at the Global Conference on Services and Retail Management (GLOSERV 2021) . Bildiri Kitabı Sayfa 280.
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL TOPAL ÖNAL HARİKA, YÜZER ABDULCELİL, İNCE OCAKOĞLU MİNE, AYAZ FURKAN Antı İnflammatory Actıvıtıes Of Photo-Induced Lİght Sensitizers On Mammalian Macrophages.Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Siirt Türkiye.
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL TOPAL ÖNAL HARİKA, YÜZER ABDULCELİL, İNCE OCAKOĞLU MİNE, AYAZ FURKAN EFFECTS OF PHOTODYNAMIC THERAPY AGENTS ON MAMMALIAN MACROPHAGE CELLS. International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS'21), 503-504.
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ, UĞURCAN METİN Kuru Fasulye Unu ile Yapılan Ekmeğin Duyusal Analiz Açısından Değerlendirilmesi (6. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi, iSTANBUL, 226)
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ, UĞURCAN METİN Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Diyetisyenliğe İlişkin Algılarının Metafor Analizi ile Belirlenmesi (Gevher Nesibe 8. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, İstanbul, 333-334)
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ Covid-19 Pandemi Dönemi Öncesi ve Sürecinde Bireylerin Beden Kütle İndeksi ve Duygusal İştah Durumlarının Değerlendirilmesi (2. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi, Mersin, 153)
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ BETÜL GÜLŞEN ATALAY, ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ, EDA PARLAK Covıd-19 Pandemisi: Bireylerin Gıda Takviyeleri Kullanımı, Beslenme Alışkanlıkları, Vücut Ağırlığı ve Duygu Durumlarının Değerlendirilmesi (2. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi, Mersin, 186)
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ GONCA YILDIRIM, EDA PARLAK, ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ, BETÜL GÜLŞEN ATALAY Covid-19 Kısıtlamalarında Yaşlı Bireylerde Malnütrisyon Riski ve Önleme Yaklaşımları (4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 265)
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ, MELTEM MERMER EAT-10 Yeme Değerlendirme Aracı Tarafindan Değerlendirilen Disfajinin Beslenme Durumu ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi (6. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, İstanbul, 345-346)
Öğr. Gör. AYNUR ÇELİK AYNUR ÇELİK SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ENTREPRENEURS. International Symposium on Current Approaches & New Trends in Social Sciences-TOROS UNİVERSİTY (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7161213)
Öğr. Gör. AYNUR ÇELİK BEHİRE SANÇAR,AYNUR ÇELİK, MERYEM TÜRKAN IŞIK Hemşirelikte Teorik Eğitim ve Mesleki Uygulama Arasındaki Etkileşimin, Öğrencilerin Öz Yeterlik Düzeyi ile İlişkisi. HİPOKRAT SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7101626)
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah Çalışkan, İrfan Akkoç, Ömer Turunç HEMŞİRELERDE YENİLİKÇİ KÜLTÜR ALGILARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, 661-663.
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Nazmiye Ülkü PEKKAN ÖRGÜTSEL SADAKATTE KRİZ YÖNETİMİNİN YORDAYICILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 8. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ, 311-320.
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Ömer TURUNÇ, İrfan AKKOÇ, Abdullah ÇALIŞKAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ İŞ STRESİNİ ETKİLER Mİ? DAĞITIM ADALETİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ, 20. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 808-814.
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN İrfan Akkoç, Ömer Turunç, Abdullah Çalışkan, Özlem KÖROĞLU Sağlık Kurumlarında Sürdürebilirliğin Sağlanmasında Kriz Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Performansa Etkisi, II. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONGRESİ, s. 165
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL TOPAL HARİKA, YÜZER ABDULCELİL, İNCE OCAKOĞLU MİNE, AYAZ FURKAN Antı Inflammatory Actıvıty Of Lıght-Induced Subpc Derıvatıves On Macrophages.. 3. Uluslararası 23 Nisan Bilimsel Çalışmalar Kongresi. Ankara.
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL TOPAL ÖNAL HARİKA, YÜZER ABDULCELİL, İNCE OCAKOĞLU MİNE, AYAZ FURKAN Antı İnflammatory Actıvıtıes Of Photo-Induced Lİght Sensitizers On Mammalian Macrophages. Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Siirt Türkiye.
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL TOPAL ÖNAL HARİKA, AYAZ FURKAN Antıcancer Effect Of Multıple Chemotherapeutıc Drug Combınatıons On Prostate Cancer Cells. Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Siirt Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL TOPAL ÖNAL HARİKA, AYAZ FURKAN Antıcancer Effect Of Multıple Chemotherapeutıc Drug Combınatıons On Prostate Cancer Cells. Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Siirt Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi UMUT UFUK DEMİRHAN Umut Ufuk Demirhan From verb valency to patternbank in Turkish, 20th International Conference on Turkish Linguistics, 4-5. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Betül GÜLŞEN ATALAY, Özlem ÖZPAK AKKUŞ, Eda PARLAK Covıd-19 Pandemisi: Bireylerin Gıda Takviyeleri Kullanımı, Beslenme Alışkanlıkları, Vücut Ağırlığı ve Duygu Durumlarının Değerlendirilmesi, 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi , (2021) MERSİN, TÜRKİYE
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU, EMEL BAHAR The Mediatıng Effect Of Emotional Burnout On The Relationship Of Five Factor Personality Characteristics And Intent To Leave: A Research On Health Institutions Employees. 4th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, 1(1), 61-75. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7323327)
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU, EMEL BAHAR Effects Of Five-Factor Personality Traits On Burnout. 4th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, 1(1), 76-89. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7323325)
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU, EMEL BAHAR Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Tükenmişlik Sendromunun Etkisi. ISPEC ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 1(1), 19-30. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7323331)
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU MERVE KOYUNCU,HÜSEYİN GÜMÜŞ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA SAHİP AİLELERİN REKREASYON ALANI KATILIM ENGELLERİNİN İNCELENMESİ/1.ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ,227
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU HÜSEYİN GÜMÜŞ,MERVE KOYUNCU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINA ETKİSİ/1.ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ , 270
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU MERVE KOYUNCU, FATMA ELİF KILINÇ Öğretmen Perspektifinden Orman Okulları,7. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (IECEC/UOEK-2021),91
Prof. Dr. MUSTAFA ŞAHAP AKSAN Mustafa Aksan Verb patterns in Turkish: Semantic preference, formulaicity, and valency patternbank. 20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı’nda sunulan bildiri. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Prof. Dr. MUSTAFA ŞAHAP AKSAN Selcen Erten, Mustafa Aksan Corpus profiles of Turkish mental verbs: Frequency, pattern and function. 20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı’nda sunulan bildiri. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Prof. Dr. SERA YEŞİM AKSAN Yeşim Aksan, Gülsüm Atasoy Type frequencies and patterning in verb. 20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı’nda sunulan bildiri. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Doç. Dr. METİN OCAK Esra ASAR, Metin OCAK An Empirical Research on The Effect of Healthcare Employees’ Job Engagement on Their Burnout Level In Mersin City Training And Research Hospital, The International Symposium On Current Approaches & New Trends In Social Sciences Proceeding Book.
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK, Mustafa BEKMEZCİ THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES IN SUSTAINABLE LOGISTICS,
Öğr. Gör. YAĞMUR SÜRMELİ COŞKUN GÜLAY, SÜRMELİ YAĞMUR, AKSOY AHU, VEFİKULUÇAY YILMAZ DUYGU COVID19 Pandemi Döneminde Yaşlıların Yaşadıkları Anksiyete, Korku ve Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki.
Arş. Gör. GÜLÇİN GÜNDÜZ GÜLÇİN GÜNDÜZ, TÜLAY CANBOLAT Mobilya Tasarımında Duygusal Tasarım Yaklaşımları
Arş. Gör. PETEK BİLİM Duman S., Aydın Y., Bilim P., Aktaş M.A. Analysis of the Effects of Smoking Desire and Self-Efficacy on Nicotine Use Levels During the Covid-19 Pandemic Period Using Machine Learning Techniques. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı (ASYU) Elazığ-Türkiye
Arş. Gör. PETEK BİLİM Bilim P. Molecular Aspects Of Major Depressive Disorder. International Symposium on Current Approaches&New Trends in Social Sciences, Sözlü Sunum, Mersin-Türkiye