• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2021 | Kitap veya Kitapta Bölüm

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Hilal İNAN İNTERNETTE KEŞİFSEL SATIN ALMA, ISBN: 978-625-7358-77-4
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Entrepreneurial Marketing for a Competitive Advantage, Contemporary Issues with Multidisciplinary Perspectives on Social Sciences , Peter Lang,187-198, ISBN: 978-3-631-81593-9
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Sosyal Medyada Müşteri Şikayetlerinin Yönetilmesi, Müşteri Şikayet Yönetimi ve Örnek Olaylar, Seçkin Yayıncılık, ISBN: 978-975-02-6860-1
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK Ayşe ŞAHİN "Müşteride Sadakat Yaratılması" içinde Ayşe Şahin ve Cansu Tor-Kadıoğlu (Ed.). Müşteri Şikayet Yönetimi ve Örnek Olaylar Kavramlar-Uygulamalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, pp. 53-68 (ISBN: 978-975-02-6860-1)
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK Ayşe ŞAHİN "Müşteri Kaybetme ve Şikayet Davranışı Teorisi (Exit-Voice Theory)" içinde Mehmet İsmail Yağcı ve Serap Çabuk (Ed.). Pazarlama Teorileri-2, İstanbul: Mediacat Kitapları, pp. 17-46 (ISBN: 978-605-2314-43-2)
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR TÜKETİCİ PSİKOLOJİSİ, SINIFLANDIRMA, BETA YAYINEVİ, ISBN: 978-605-242-956-3, s:153-175
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Serap ÇABUK Tüketim Değeri Teorisi, Pazarlama Teorileri 2, MediaCat Yayınları , ISBN: 978-605-2314-43-2, sayfa no: 47-67
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞDAŞ ALLAHVERDİ Çağdaş ALLAHVERDİ Optik, Nobel Bilimsel Eserler, 308 sayfa, Mayıs 2021. ISBN: 978-625-7589-20-8.
Dr. Öğr. Üyesi AYŞEN CEVRİYE BENLİ Ayşen Cevriye Benli Gözne Yayla Yerleşiminin Mersin Tarihi Kent ile Bağlantısı, 2021, sayfa 21,37 MERSİN TARİHİ KENT BİLDİRİ KİTABI, I. Ulusal Mersin Tarihi Kent Sempozyumu 7-9 Kasım- 2019. Toros Üniversitesi, Mersin
Dr. Öğr. Üyesi AYŞEN CEVRİYE BENLİ Ayşen Cevriye Benli Toros Üniversitesinde Mimarlık ve İç Mimarlık Eğitiminde Tarihi Yapılarla Bağlam Üzerine Tasarım Çalışmaları, 2021, sayfa 77-97, MERSİN TARİHİ KENT BİLDİRİ KİTABI, I. Ulusal Mersin Tarihi Kent Sempozyumu 7-9 Kasım- 2019. Toros Üniversitesi, Mersin.
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK NURAY GÜZELER, ÇAĞLA ÖZBEK TARIMSAL VE DOĞAL KAYNAKLARI ENDÜSTRİYEL AVANTAJA DÖNÜŞTÜRMEK-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN HAYVANSAL KAYNAKLI PROTEİNLER YERİNE BİTKİSEL KAYNAKLI PROTEİNLERİN KULLANIMI
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK ESRA ÖZTÜRK, AYŞE ŞAHİN Tüketim Kavramının Boyut Değiştirmesi: Geçmişten Günümüze Tüketici Kültürü Teorisi. Tor-Kadıoğlu, C. (Ed.). Değişen Tüketici Anlamak- Güncel Araştırmalar içinde (ss. 1-24). Gazi Kitabevi. ISBN:978-625-7588-95-9
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Didem Demir Değişen Tüketiciyi Anlamak Güncel Araştırmalar, Deneyimsel Pazarlama, s: 149-164, ISBN: 978-625-7588-95-9, Gazi Kitabevi
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK Haluk Korkmazyürek "Savunma Kaynaklarının Yönetimi Konusuna Kavramsal Bakış"; Savunma Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi, Editörler: Ebru Caymaz ve Fahri Erenel, Ankara: Nobel, 1-12
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL HARİKA TOPAL ÖNAL Notch Signalling and Cancer, Academic Researches in Health Sciences, St. Kliment Ohridski University Press Sofia, Chapter 33, 569-582
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Aslıhan Yavuzalp Marangoz "Mobil Pazarlama Kavramı ve Tüketicilerin Mobil Pazarlama Kabulü" bölümü, Değişen tüketiciyi anlamak kitabı içinde, 63-83. Gazi
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ Research Advancements in Health Sciences (Type 2 Diabetes and Oxidative Stress, ISBN:978-954-07-5201-3, 402 -415)
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular - 11 (Sirkadiyen Ritim ve Obezite, ISBN:978-605-9541-33-6, 217 -231)
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT MANAVGAT GÖKÇE ve DEMİRCİ AYHAN Lojistik Gelecek, Bölüm adı:Belirsizlik Döneminde Sağlık Hizmetleri Tedarik Zinciri Yönetimi. Nobel Yayınevi, Editör: Polat Mustafa, Yurttaş Aziz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 962, ISBN:978-625-439-417-1.
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL HARİKA TOPAL ÖNAL Notch Signalling and Cancer, Academic Researches in Health Sciences, St. Kliment Ohridski University Press Sofia, 2021;569-582
Dr. Öğr. Üyesi UMUT UFUK DEMİRHAN Umut Ufuk Demirhan & Mustafa Aksan Türkçe Sözlüklerde Anlam Tanımlarının Sıralamasına İlişkin Gözlemler: Sıklık Bilgisi Temelinde Derlem-Çıkışlı Bir Sıralama Önerisi, Ankara, Anı Yayıncılık, ss. 261-275
Prof. Dr. MUSTAFA ŞAHAP AKSAN Mustafa Aksan Sözcük anlamı ve derlem verisi: Eşdizimlilik örüntüleri. M. Baş (Ed.), Anlambilimde Güncel Çalışmalar (ss. 216-243). Ankara: Anı Yayıncılık.
Prof. Dr. MUSTAFA ŞAHAP AKSAN Umut Ufuk Demirhan, Mustafa Aksan Türkçe sözlüklerde anlam tanımlarının sıralamasına ilişkin gözlemler: Sıklık bilgisi temelinde derlem-çıkışlı bir sıralama önerisi. M. Baş (Ed.) Anlambilimde Güncel Çalışmalar (ss. 261-275). Ankara: Anı Yayıncılık.
Prof. Dr. MUSTAFA ŞAHAP AKSAN Yeşim Aksan, Mustafa Aksan Sabır ve çile: YAŞAM, AHLAK ve DUYGU kavramlaştırmaları. M. Aksan, G. Atasoy (Ed.) Derlem dilbilim ve sözcük anlambilim (ss. 119-142). Mersin: Toros Üniversitesi Yayınları.
Prof. Dr. SERA YEŞİM AKSAN Yeşim Aksan Derlem temelli sözlük yazımı. M. Baş (Ed.), Anlambilimde Güncel Çalışmalar (ss. 200-215). Ankara: Anı Yayıncılık
Prof. Dr. SERA YEŞİM AKSAN Yeşim Aksan, Mustafa Aksan Sabır ve çile: YAŞAM, AHLAK ve DUYGU kavramlaştırmaları. M. Aksan, G. Atasoy (Ed.) Derlem dilbilim ve sözcük anlambilim (ss. 119-142). Mersin: Toros Üniversitesi Yayınları.
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK Taşınmaz Ticareti, Bölüm Adı:(Müzakere Teknikleri) (2021)., OCAK METİN, Bilge Yayınevi, Editör: Metin OCAK, Kamuran ÖZTOP, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 591, ISBN:978-605-168-415-4, Turkish(Ders Kitabı).
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK Taşınmaz Ticareti, Bölüm Adı:(Görgü ve Nezaket Kuralları) (2021)., OCAK METİN, Bilge Yayınevi, Editör: Metin OCAK, Kamuran ÖZTOP, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 591, ISBN:978-605-168-415-4, Turkish(Ders Kitabı).
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK Taşınmaz Ticareti, Bölüm Adı:(Müşterinin Karar Verme Süreçleri) (2021)., OCAK METİN, Bilge Yayınevi, Editör: Metin OCAK, Kamuran ÖZTOP, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 591, ISBN:978-605-168-415-4, Turkish(Ders Kitabı).
Doç. Dr. METİN OCAK Bekmezci Mustafa, Metin OCAK, Wasim Ul Rehman Yönetsel Gelecek, Bölüm Adı:(Dijital Yönetim) (2021), NOBEL Yayınevi, Editör: Arzu Uğurlu Kara - Hasan Boztoprak, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 809, ISBN:978-625-433-267-8, Türkçe
Öğr. Gör. ESMA GÖKÇE Esma Gökçe, Sevban Arslan Hemşirelikte Güncel Konular: Neden Transkültürel Hemşirelik? Editör Yahya Özdoğan. Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar, Eğitim Yayınevi, s.311. 1. Baskı Aralık 2021.
Arş. Gör. PETEK BİLİM Işık S., Bilim P., Bengi F.S. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Tam Zamanlı Kaynaştırma Öğrencilerinin Eğitimine İişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğitimler.