• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2021 | Ulusal Makale

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Arş. Gör. SELİN SARAÇ Özen, N. S., Koyuncu, M. COVID-19 Vakalarının Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Tahmini: Amerika Birleşik Devletleri Örneği. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (22), 134-139.
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Ahmet Özgür AYDIN Marka Otantikliği ve Marka Sadakati Arasındaki İlişkide Marka Aşkının Düzenleyici Rolü, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 14(1), 83-112.
Arş. Gör. NUR SELİN ÖZEN Selin SARAÇ , Melik KOYUNCU COVID-19 Vakalarının Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Tahmini: Amerika Birleşik Devletleri Örneği, 22, 134-139
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT Ayhan DEMİRCİ Veri Zarflama Analizi, TOPSİS ve VIKOR Teknikleriyle Forklift Aracı Seçimi: Karma Model Önerisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 2–27
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK Sena TEKELİ Tüketicilerin Besin Seçim Güdüleri: Y ve Z Kuşaklarının Karşılaştırılması . Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi , 14 (1) , 147-182 . DOI: 10.15659/ppad.14.2.256
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Erdem AK “Kırsal Kalkınmanın Önemi”, İller ve Belediyeler Türkiye Belediyeler Birliği Dergisi, Ocak-Şubat 2021, Sayı: 873-874, pp. 34-39. (ISSN: 1308-6707)
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Selçuk Yasin YILDIZ The mediating role of consumer engagement in the effect of social media marketing on electronic word-of-mouth intention,9(2): 649-666,ISSN: 2148-2586
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK NURAY GÜZELER, ÇAĞLA ÖZBEK Traditional Anatolian Ceremonial Dishes Geleneksel Anadolu Tören Yemekleri
Öğr. Gör. SENA TEKELİ Esra Öztürk, Sena Tekeli Tüketicilerin Besin Seçim Güdüleri Y ve Z Kuşaklarının Karşılaştırılması. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 14(1), 147–182.
Prof. Dr. ADNAN MAZMANOĞLU Adnan Mazmanoğlu COVID-19’un Halk Sağlığı Açısından Yarattığı Rahatsızlıkların Çok Boyutlu Faktör Kümelerinin Tahmini, 2021, Volume , Issue 27, 508 - 517
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU, EMEL BAHAR Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Sağlık Kurumlarında Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Duygusal Tükenmenin Aracılık Rolü. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 19(4), 133-156., Doi: 10.11611/yead.976753 (Kontrol No: 7352824)
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR AKTAŞ DEMET, SANÇAR BEHİRE The Relationship Between the Nursing Students’ Attitudes Toward Scientific Research and Their Levels of Academic Self-Efficacy, CBU-SBED, 2021, 8(1): 17-22
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK, Özgür Uğur ARIKAN Psychological Capital and Burnout Relationship of Employees in Turkey: A Meta-Analysis within the Scope of Sub-Dimensions. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18, 1085-1119., Doi: 10.26466/opus.905267
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK, Ünsal YETİM Psychological Capital and Burnout Relationship of Employees in Turkey: A Meta-Analysis. Turkish Studies-Social Sciences, 16(4), 1579-1599., Doi: 10.47356/TurkishStudies.51394
Arş. Gör. TOPRAK FERDİ KARAKUŞ TOPRAK FERDİ KARAKUŞ, HATİCE DOĞUKANLI GENEL OLARAK FİNANSAL OKURYAZARLIK : ADANA İLİ’NDE BİR ARAŞTIRMA