• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2021 | Ulusal Bildiri

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Arş. Gör. NUR SELİN ÖZEN Selin Saraç, Nur Selin Özen, Melik Koyuncu Age-Based Covid-19 Vaccination Strategies Planning In Turkey, 40. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
Öğr. Gör. TURGAY ARSLAN Turgay ARSLAN, Mukadder OKUYAN Büyüme Faktörleri ve Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Anjiyogenez Üzerine Kısa-Orta-Uzun Dönem Etkilerinin Civciv Koryoallantoik MembranYöntemi ile Araştırılması ULUSLARARASI SAĞLIK ALANLARI KONGRESİ (USAK'21) 17-18 EYLÜL 2021/ONLİNE 253-265
Dr. Öğr. Üyesi UMUT UFUK DEMİRHAN Gülsüm Atasoy Kolbaşı & Umut Ufuk Demirhan Derlem-çıkışlı Kültürel Anahtar Sözcük İncelemesi: Hatır Örneği, 34. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Özeti Kitabı, 101-102. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
Dr. Öğr. Üyesi UMUT UFUK DEMİRHAN Umut Ufuk Demirhan Derlem Dilbilim Araçlarının Çeviribilimde Etkin Kullanımı Üzerine: Terim Sözlüklerinin Oluşturulması İçin Bir Yöntem Önerisi, TÜDAM Çalıştayı Bildiri Özeti Kitabı, 3-4. Mersin: Toros Üniversitesi.
Prof. Dr. MUSTAFA ŞAHAP AKSAN Mustafa Aksan İç ve içindekiler: Benlik görünümleri. 34. Dilbilim Kurultayı’nda sunulan bildiri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Prof. Dr. SERA YEŞİM AKSAN Yeşim Aksan Gönül Kavramı: Sözcük Profili. 34. Dilbilim Kurultayı’nda sunulan bildiri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.