• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2022 | Uluslararası Dergilerde Makale

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK Fatma Yeşilkuş, Onur Başar Özbozkurt ve Haluk Korkmazyürek PSİKOLOJİK SERMAYENİN İŞE ANGAJE OLMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE POZİTİF SES ÇIKARTMA DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ, Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, Sayı 48, Ocak 2022, 185-202
Dr. Öğr. Üyesi ALİ KEMAL HAVARE Ali Kemal Havare Enhancement of the Charge Carrier of the Light Emitting Electrochemical Cell by Modification ITO Surface with Organic Semiconductor Nanomaterial
Dr. Öğr. Üyesi ALİ KEMAL HAVARE Ali Kemal Havare The Effect of Interface Modification by PEDOT: PSS on the Hole Mobility of the LEC Device
Dr. Öğr. Üyesi ALİ KEMAL HAVARE Ali Kemal Havare Field Effect Mobility of the Annealed Thin Film Modified with Nanomaterial Interlayer in Organic Solar Cell, 1, 86, 217-225
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR SANÇAR BEHİRE, ERKAL İLHAN SİBEL Evaluation of Wound Healing in Episiotomy and Cesarean Incisions Using REEDA Scale. Göbeklitepe Sağlık Bilimleri Dergisi,2022;5(7), 75-87
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU Emine Yılmaz Bolat, Merve Koyuncu INVESTIGATIONS OF PRESCHOOL TEACHERS’ VIEWS ON LEARNING CENTRES IN PRESCHOOL EDUCATION, European Journal of Education Studies, 2022 (4) s. 1-16
Dr. Öğr. Üyesi AYSEL DOĞAN Aysel DOĞAN, Runida DOĞAN, Nazlıcan BAĞCI The Effect of Neuro-Linguistic Programming on Depression, Anxiety and Stress in Liver Transplant Patients/ MEDICAL RECORDS-International Medical Journal , 2022;2;4(1):102-10
Öğr. Gör. DİDEM POLAT KÜLCÜ Effects of cartoon watching and bubble-blowing during venipuncture on pain, fear, and anxiety in children aged 6–8 years: A randomized experimental study GÜZİDE ÜĞÜCÜ,Derya Akdeniz Uysal,Özlem Güzel Polat,Zuhal Artuvan,DİDEM POLAT KÜLCÜ,Döne Aksu,Melek Gülgün Altıntaş,HACER ÇETİN,GÜLHAN OREKİCİ TEMEL Effects of cartoon watching and bubble-blowing during venipuncture on pain, fear, and anxiety in children aged 6–8 years: A randomized experimental study
Öğr. Gör. GÜZİN AYAN Güzin AYAN , Banu YAZGAN İNANÇ COMPARISON OF THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING LEVELS OF FATHERS AND THE PROBLEM-SOLVING SKILLS OF THEIR CHILDREN AT PRIMARY EDUCATION , 8, 16, 126-141
Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR UĞUR ARIKAN Esra Öztürk Öztürk, E. & Arıkan, Ö. U. (2022). Dijital Paylaşım Ekonomisi Platformlarının Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi . Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) , 14 (26) , 241-258 . DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.1063928
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN Örgütsel Etik İklimi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(1), 34-54.
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Nazmiye Ülkü PEKKAN Research on the predictability of crisis management activities in organizational loyalty, bmij (2022) 10 (2): 703-715,
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN Örgütsel Değişime Açıklık: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 191-202 .
Öğr. Gör. SENA TEKELİ Ümit DOĞRUL, Sena TEKELİ Female Consumers’ Clothing-related Attribute Expectations Differ According to Their Gender Identities/ Tekstilec 2/2022 Vol. 65 (2), 91-105
Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK Efdal OKTAY GÜLTEKİN, Onur GÜLTEKİN, Arzu COŞKUN, Tiinçe AKSAK Antibody response three months after SARS‐CoV‐2 infection (J Med Virol. 2022;1–7.) DOI: https://doi.org/10.1002/jmv.27909
Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK Tiinçe AKSAK, Deniz AKA SATAR, Rıdvan BAĞCI, Efdal Oktay Gültekin, Arzu Coşkun, Umut DEMİRDELEN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF COVID-19 ON SPERM COUNT, MOTILITY AND MORPHOLOGY (J Med Virol . 2022 Jul 1. doi: 10.1002/jmv.27971. Online ahead of print.)
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK ÖZGÜR UĞUR ARIKAN, ESRA ÖZTÜRK Carrying the Burden of the Pandemic: The relationship between internal marketing, burnout, and job satisfaction in courier service industry. Logforum, 18 (2), 3. DOI: 10.17270/J.LOG.2022.715
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU Hüseyin GÜMÜŞ Merve KOYUNCU The Effect of University Students' Perceived Social Support Levels on Physical Activity Participation,3,27,231-246
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT Gökçe Manavgat ve Ayhan Demirci ENTROPİ TABANLI MAIRCA VE MEKANSAL VERİ ANALİZİ YÖNTEMLERİYLE İÇ GÖÇ KARARININ İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Akademik Yaklaşımlar Dergisi , 13 (1) , 88-116 . DOI: 10.54688/ayd.1111142
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN Evaluation of digital healthcare services and satisfaction of outpatients at the City Training and Research Hospital located in the South of Turkey during Covid-19 pandemic
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR SANÇAR, B. ve YALÇIN, A.S. EFFECT OF COMMUNICATION STYLES OF FACULTY OF HEALTH SCIENCES STUDENTS ON THEIR ACADEMIC ACHIEVEMENTS, International Journal of Economics and Administrative Sciences, 8 (1), 77-85. DOI: 10.29131/uiibd.1014163
Öğr. Gör. ESMA GÖKÇE Refiye Akpolat, Hamide Şişman, Dudu Alptekin, Esma Gökçe, Derya Gezer, Sevban Arslan Impact of the COVID-19 pandemic on the family and social lives of healthcare professionals, Cukurova Medical Journal 2022;47(2):704-714
Öğr. Gör. ESMA GÖKÇE HamideŞişman, SevbanArslan, DeryaGezer, RefiyeAkpolat, DuduAlptekin, EsmaGökçe The effect of Apfel risk score and fasting times on postoperative nausea and vomiting: Post-Operative Nausea and Vomiting. Perioperative Care and Operating Room Management, Volume 29, December 2022, 100283.
Öğr. Gör. ESMA GÖKÇE Dudu Alptekin, Derya Gezer, Esma Gökçe, Hamide Şişman, Refiye Özgen, Sevban Arslan COVID-19 Kliniklerinde Çalışan Sağlık Personelinin Bilgi Düzeylerinin ve İzolasyon Tedbirlerine Uyumlarının Araştırılması. Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi.
Dr. Öğr. Üyesi DENİZ YALÇINKAYA Yalçınkaya, D., Yıldız, M. Z., Sami, E., Bozkurt, M. A., Üçeş, F. & Özcan, F. Amphibian and reptile diversity of Kahramanmaraş (Turkey) province. Biological Diversity and Conservation, 15/1, 10-21.
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Emine Özlem KÖROĞLU THE EFFECT OF DEVELOPMENT CULTURE AND RATIONAL SUB-CULTURES ON WORK PERFORMANCE, THE MEDIATING ROLE OF OPENNESS TOWARD ORGANIZATIONAL CHANGE, 7(2), 101-117.
Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR UĞUR ARIKAN Özgür Uğur ARIKAN, Esra ÖZTÜRK Carrying the Burden of the Pandemic: The relationship between internal marketing, burnout, and job satisfaction in courier service industry. Logforum, 18 (2), 3. DOI: 10.17270/J.LOG.2022.715%
Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR UĞUR ARIKAN Esra ÖZTÜRK, Özgür Uğur ARIKAN Dijital Paylaşım Ekonomisi Platformlarının Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 14(26), 241 - 258%
Arş. Gör. GÜLÇİN GÜNDÜZ GÜLÇİN GÜNDÜZ, TÜLAY CANBOLAT Oturma Elemanı Örneğinde Duygusal Tasarım Yaklaşımları Üzerine Bir Analiz
Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR UĞUR ARIKAN Özgür Uğur ARIKAN, Esra ÖZTÜRK Belediyelerin Otobüs Sürücülerinin İstihdam Kriterlerinin AHP ve SWARA Yöntemleri ile Belirlenmesi: Mersin Örneği . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 13 (36) , 1186-1207 . DOI: 10.21076/vizyoner.1098247
Arş. Gör. TOPRAK FERDİ KARAKUŞ Toprak Ferdi KARAKUŞ, Gamze VURAL KATILIM ENDEKSİ İLE FAİZ ORANI, DÖVİZ KURU VE BIST100 ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK CANSU TOR-KADIOĞLU, ESRA ÖZTÜRK Demarketing For Sustainability: Examining Anti-“Black Friday” Communication Campaigns of Global Brands, Pacific Business Review International, 14(12), 52-65
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ Gökçe MANAVGAT & Ayhan DEMİRCİ "G20 Ülkelerinin Yaşanabilirlik Sıralamasının ELECTRE Yöntemiyle Belirlenmesi", Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı:1, 28-41, 2022
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ Oya KORKMAZ, Ayhan DEMİRCİ, Selin BOLAT, Pınar BEDLEK, Hüseyin Alpaslan İŞBİLİR "Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerinin Lojistik Performansları ile Sürdürülebilirlik Düzeylerinin Karşılaştırılması", Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (IJEAS), 8(1), 122-137, 2022.
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ Ayhan DEMİRCİ "The Application of SWARA Based COPRAS and OCRA Methods to Supplier Selection Problem", Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, 43-55, 2022.
Prof. Dr. CENGİZ DÜNDAR Serkan Tokgoz, Sedat Karaahmetli, Cengiz Dundar Test and analysis of concrete-filled double steel and double skin tubular columns having outer stainless steel tube, Steel and Composite Structures, Vol. 45, No. 1 (2022) 23-38
Dr. Öğr. Üyesi FEYRUZ USLUOĞLU Usluoglu, F., The effects of psychodrama on relationship between the self and others: a case study. Current Psychology, 1-15.
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Emine Özlem KÖROĞLU Job Performance, Task Performance, Contextual Performance: Development And Validation Of A New Scale. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8 (2), 180-201. DOI: 10.29131/uiibd.1201880
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN ÖRGÜTSEL ETİK İKLİMİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI . Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 8 (1) , 34-54 . DOI: 10.29131/uiibd.1118411
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU Doç.Dr. Emine Özlem KÖROĞLU THE EFFECT OF DEVELOPMENT CULTURE AND RATIONAL SUB-CULTURES ON WORK PERFORMANCE, THE MEDIATING ROLE OF OPENNESS TOWARD ORGANIZATIONAL CHANGE, .Journal of Turkish Social Sciences Research, 7(2), 101-117.
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU Doç.Dr. Emine Özlem KÖROĞLU, Doç.Dr. Emel BAHAR Effects of five-factor personality traits on burnout. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(3), 1152-1164.
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU Prof.Dr. Abdullah ÇALIŞKAN, Doç.Dr. Emine Özlem KÖROĞLU Job Performance, Task Performance, Contextual Performance: Development And Validation Of A New Scale. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8 (2), 180-201. DOI: 10.29131/uiibd.1201880%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU Prof.Dr. Abdullah ÇALIŞKAN, Doç.Dr. Emine Özlem KÖROĞLU Job Performance, Task Performance, Contextual Performance: Development And Validation Of A New Scale. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8 (2), 180-201. DOI: 10.29131/uiibd.1201880%
Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH ÇETİN YİĞİT Semra ATMACA / Abdullah Çetin YİĞİT SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BENİMSEDİKLERİ LİDERLİK TARZLARI İLE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLARIN İLİŞKİSİ, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 8 (2) , 142-156 . DOI: 10.29131/uiibd.1200396
Öğr. Gör. YAĞMUR SÜRMELİ BEHİRE SANÇAR, AYŞE BUKET DOĞAN, YAĞMUR SÜRMELİ INFORMATION AND THOUGHTS OF NURSING STUDENTS ON THE USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT/2022, Vol:5, Issue:10 pp: 162-169
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Özlem ÖZPAK AKKUŞ, Betül GÜLŞEN ATALAY, Eda PARLAK Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların beslenme durumları ve bası yarası oluşma riski arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, 1(1),43-54.
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR Behire Sancar, Ayse Buket Dogan, Yagmur Surmeli INFORMATION AND THOUGHTS OF NURSING STUDENTS ON THE USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT, GÖBEKLİTEPE International Journal Of Health Sciences, 2022, 5(10):162-169
Arş. Gör. PETEK BİLİM BİLİM P., BİLGİN M. Çevrimiçi Bilişsel Davranışçı Terapi Dersinin Yüksek Lisans Öğrenimi Gören Psikolog ve Psikolojik Danışmanlar Üzerindeki Etkisi
Mergül SARAF YILDIZOĞLU, Sevinç ALKAN KORKMAZ Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe Sarayı'nın Kullanımına Geçişte Osmanlı Protokol Mekanlarındaki Değişimler: Biçim ve İçerik Bağlamında Genel Bir Bakış, Milli Saraylar Sanat Tarih Mimarlık Dergisi, 2022, Sayı 23, Sayfa 86 - 99,
Dr. Öğr. Üyesi SEVİNÇ ALKAN KORKMAZ Mergül SARAF YILDIZOĞLU, Sevinç ALKAN KORKMAZ Topkapı Sarayı ndan Dolmabahçe Sarayı nın Kullanımına Geçişte Osmanlı Protokol Mekanlarındaki Değişimler Biçim ve İçerik Bağlamında Genel Bir Bakış,” Milli Saraylar Sanat Tarih Mimarlık Dergisi, vol. 23, no. 23, pp. 86–99, Dec. 2022.
Öğr. Gör. MELTEM AKYÜREK ALGIN Meltem Akyürek Algın, Şebnem Ö. Hoşkara Kentsel Karakterin Oluşumuna Tarihi Kent Strüktürünün Etkisi: Silifke Örneği, Cilt 14, Sayı Özel Sayı, 536 - 567, 31.12.2022