• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2022 | Uluslararası Bildiri

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK Tiinçe AKSAK, Deniz AKA SATAR, Rıdvan BAĞCI, Efdal OKTAY GÜLTEKİN, Arzu COŞKUN, Umut DEMİRDELEN Covid ‐19 ‐pozitif ve Covid ‐19 ‐negatif Erkeklerde Sperm Sayısı, Motilitesi ve Morfolojisinin Karşılaştırılması, 2nd. International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies
Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK Tiinçe AKSAK, Efdal OKTAY GÜLTEKİN Sağlık Alanında Eğitim Alan Kadın ve Erkek Üniversite Öğrencileri Arasındaki Serviks Kanseri Farkındalığının Karşılaştırılması, 2nd. International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN Tarsus Devlet Hastanesi Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Aşısı Sonrası Tutumu, 2nd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’22)51-63.
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN Covid-19-pozitif ve Covid-19-negatif Erkeklerde Sperm Sayısı, Motilitesi ve Morfolojisinin Karşılaştırılması, 2nd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, 376-381.
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN Information About X-Ray Radiation, Determining The Awareness Level of Vocational School of Health Services Students, 2nd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’22), 162-170
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN Sağlık Alanında Eğitim Alan Kadın ve Erkek Üniversite Öğrencileri Arasındaki Serviks Kanseri Farkındalığının Karşılaştırılması , 2nd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, 274-281.
Dr. Öğr. Üyesi ALİ KEMAL HAVARE Ali Kemal Havare Study of Field Effect Mobility of Organic Solar Cell Based P3HT: PCBM Film Modified by Hole Transport Molecule (2nd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences ( ICAENS 2022)) Konya, 346
Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK Arzu COŞKUN, Efdal OKTAY GÜLTEKİN, Tiinçe AKSAK Information About X‐Ray Radiation, Determining The Awareness Level of Vocational School of Health Services Students ( 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumunu (ISSRIS'22), Bandırma Türkiye, Sayfa :162-170
Öğr. Gör. MEHTAP BUĞDAYCI MEHTAP BUĞDAYCI, AYNUR ÇELİK Sağlık Hı̇zmetlerı̇ Meslek Yüksekokulu’nda İnvazı̇v Gı̇rı̇şı̇mler Eğı̇tı̇mı̇nı̇n Yeterlı̇lı̇ğı̇ ve Önemı̇ (04.03.2022 ) , Yayın Yeri: 8 th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 373)
Öğr. Gör. AYNUR ÇELİK Aynur ÇELİK, MEHTAP BUĞDAYCI Sağlık Eğı̇tı̇mı̇nde Meslekı̇ Uygulama ve Meslekı̇ Uygulama Öncesı̇ Eğı̇tı̇mı̇n Önemı (04.03.2022 ) , Yayın Yeri: 8 th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, s.372)
Öğr. Gör. AYNUR ÇELİK MEHTAP BUĞDAYCI AYNUR ÇELİK Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda İnvaziv Girişimler Eğitiminin Yeterliliği ve Önemı . 8 th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 1(1), 352-352. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7609601)
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL HARİKA TOPAL ÖNAL, DERYA YETKİN, FURKAN AYAZ ESSİTALOPRAM ANTİDEPRESANTININ MEMELİ MAKROFAJLARI ÜZERİNDEKİ İMMÜNOSTİMÜLATÖR VE İMMÜNOMODÜLATÖR ETKİLERİNİN İNCELENMESİ,7. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ,2022;828
Öğr. Gör. ARZU COŞKUN ARZU COŞKUN,TİİNÇE AKSAK,EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Information About X‐Ray Radiation, Determining The Awareness Level of Vocational School of Health Services Students ( 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumunu (ISSRIS'22), Bandırma Türkiye,
Öğr. Gör. ARZU COŞKUN Arzu Coşkun, Ahmet Bülbül, Medine Çiçek, M.Cevat Boz, Betül Mavi Natural Radioactivity Concentrations in Soil Samples Along The Boraboy Lake in Amasya-Turkey,
Prof. Dr. MEHMET ÇAKIROĞLU Mehmet Şehit Ezer, Mehmet Çakıroğlu Köprü Temellerinin Geoteknik Açıdan Değerlendirilmesi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Örneği, 3. Uluslararası Mühendislik Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, İstanbul
Dr. Öğr. Üyesi AYSEL DOĞAN Aysel DOĞAN COVİD-19 PANDEMİSİNİN HEMŞİRELERE GETİRİLERİ KIRILGANLIK/7. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ ,KAYSERİ,745
Dr. Öğr. Üyesi AYSEL DOĞAN BEHİRE SANÇAR ,AYSEL DOĞAN,LEYLA ZENGİN AYDIN Cerrahi Hemşirelerinin Hasta Merkezli Bakım Yetkinlikleri/4 th International Congress of Multidisciplinary Studies in Medical Sciences , 2022
Öğr. Gör. BAŞAK ÖNCEL Başak ÖNCEL, Mehmet Sertaç ÖZER POTENTIAL USE OF THE LEGUME FLOURS IN GLUTEN-FREE FOODS, GANUD 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON GASTRONOMY, NUTRITION AND DIETETICS
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Didem Demir S. Y Yıldız E-SERVICE QUALITY AND THE EFFECTS OF INFLUENTIAL FACTORS OF BUYING DECISIONS ON CUSTOMER LOYALTY IN THE ELECTRONIC ENVIRONMENT, III. INTERNATIONAL ACADEMICIAN STUDIES CONGRESS 2022 CHANGE & ADAPTATION, s. 425-426
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN Örgütsel Etik İklimi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, AKETDER 1. ETİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 13-14 MAYIS 2022 ANKARA, 162-164.
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL HARİKA TOPAL ÖNAL, DERYA YETKİN, FURKAN AYAZ Immunostımulatory And Immunomodulatory Actıvıtıes Of Antıdepressant Fluoxetıne On Macrophages. Bursa 2nd Internatıonal ScıentıfıcResearches Congress, April 24, 2022;184
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL TOPAL ÖNAL HARİKA, AYAZ FURKAN Photodynamic cancer therapy and its future potentials; 3rd Advanced Engineering Days; MERSİN,32-33
Öğr. Gör. MEHTAP BUĞDAYCI MEHTAP BUĞDAYCI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARINDA TIP VE HEMŞİRELİK TARİHİ (1. Uluslararası / 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi, ISPARTA S:185)
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN COVİD-19’LU HASTALARDA KLİNİK GÖRÜNÜMLER/1. ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ KONGRESİ/ISPARTA/159
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN ANTIBODY RESPONSE 3 MONTHS AFTER COVID-19 INFECTION/1. ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ KONGRESİ/ISPARTA/160
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF KUMQUAT EXTRACT AGAINST MICROORGANISMS CAUSING HOSPITAL INFECTION/1. ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ KONGRESİ/181
Dr. Öğr. Üyesi AYŞE MANAV AYŞE MANAV KIRSAL KÜLTÜREL PEYZAJIN KORUNMASI İÇİN BİR DEĞERLENDİRME: KAVAKÖZÜ KÖYÜ (4. Uluslararası Ankara Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi, Ankara, 138-146)
Öğr. Gör. ESMA GÖKÇE Esma Gökçe, Dudu Alptekin, Derya Gezer, Refiye Akpolat, Hamide Şişman, Güldane Kayhanlı, Sevban Arslan. "Koroner Arter Bypass Cerrahi Sonrası İnsentif Spirometrenin İnspirasyon ve Ekspirasyon Teknikleriyle Kullanımının Arteriyel Kan Gazı, Venöz Oksijen Satürasyonu ve Yaşam Bulguları Üzerine Etkisi" 4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 13-16 Ocak 2022, Antalya, s.703. Özet bildiri sözel sunum.
Öğr. Gör. ESMA GÖKÇE Derya Gezer, Dudu Alptekin, Esma Gökçe, Burcu Ügü, Sevban Arslan. "Meme Cerrahisi Uygulanan Kadınların Meme Kanseri Korkusu, Risk Faktörleri ve Erken Tanı Davranışları Arasındaki İlişki" 4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 13-16 Ocak 2022, Antalya. Özet bildiri sözel sunum.
Dr. Öğr. Üyesi BİRSEN KESİK ZEYREK BİRSEN KESİK ZEYREK, HAMİDE KAVAK Structural and Optical Properties of Carbon Nanowall Thin Films (7. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 9-10 Mart 2022;736:736)2, Kayseri
Dr. Öğr. Üyesi BİRSEN KESİK ZEYREK BİRSEN KESİK ZEYREK, HAMİDE KAVAK Morphological Properties of Carbon Nanowall Films Produced by Pulsed Filtered Cathodic Vacuum Arc Deposition System, 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu - (2nd. Internati Research and Innovative Studies - ISSRIS'22),Bandırma, TÜRKİYE ;1243
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞDAŞ ALLAHVERDİ Çağdaş ALLAHVERDİ Quantum Confinement Effect at II-VI Quantum Dots, Çukurova 9th International Scientific Researches Conference, p. 11, October 9-11, 2022, Adana Büyük Şehir Belediye Meclisi, Adana
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞDAŞ ALLAHVERDİ Çağdaş ALLAHVERDİ Nucleation and Growth Mechanism of Colloidal Chalcogenide Semiconductor Nanoparticles, IV. International Conference on Natural Sciences and Technologies (ICONAT2022), pp. 24-25, Antalya AKEV Üniversitesi, Antalya, Turkey, 24-26 August 2022.
Dr. Öğr. Üyesi BİRSEN KESİK ZEYREK BİRSEN KESİK ZEYREK, MERHAN KILIÇ, ÖZLEM ÇELİKEL, HAMİDE KAVAK Development Of Carbon Nanowall Thin Films Produced Using Pulsed Filtered Cathodic Vacuum Arc With Electron Cyclotron Resonance Microwave Method, 9. International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation, Gazi Üniversitesi, Ankara, TURKEY, Sep 22-24 2022; 60
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Dr. Seçkin DOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan YAVUZALP MARANGOZ Dijital Pazarlamada Bir Rekabet Stratejisi Olarak Farklılaştırma”, 15th International Congress on Social Studies with Recent Researches, 103.
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan YAVUZALP MARANGOZ, Dr. Seçkin DOĞAN “Çeşitlendirme Stratejisinin Tüketici Davranışlarına Etkisi”, 10. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Konferansı, 2022, 45.
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ Ayhan DEMİRCİ "Multi-Criteria Decision-Making Technique For Personnel Selection: PSI Sample", 2nd International Symposiom of Sustainable Logistics (Circular Economy), Toros Üniversitesi (Mersin), 23-24 Haziran 2022.
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ Gökçe MANAVGAT & Ayhan DEMİRCİ "An Analysis on the Efficiency of Transportation and Warehousing Operations in Turkiye", 2. Uluslararası Dijital İşletme Yönetim ve Ekonomi Kongresi, Tarsus Üniversitesi (Tarsus / Mersin), 09-11 Eylül 2022.
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Aslıhan Yavuzalp Marangoz USING SOCIAL MEDIA AS A WAY TO REACH YOUNG CONSUMERS IN GREEN MARKETING STRATEGIES” 8. Zeugma Conference.150.
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ Ayhan DEMİRCİ "G7 Ülkelerinin Sürdürülebilirlik Boyutları Yönünden Sıralanması", Uluslararası Disiplinlerarası Sempozyum (DUDS-2022), Dicle Üniversitesi (Diyarbakır), 17-18 Kasım 2022.
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Aslıhan Yavuzalp Marangoz MARKETING APPROACHES THAT AFFECT CONSUMER BEHAVIOR IN THE CONTEXT OF THE CIRCULAR ECONOMY, 2 ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE LOGISTICS “CIRCULAR ECONOMY”,13.
Prof. Dr. BANU İNANÇ Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ, Şeyma SERİNKAYA, Begüm ESER INVESTIGATION OF ATTACHMENT STYLES AND UNIVERSITY LIFE ADAPTATION AND LONELINESS LEVELS IN FIRST-YEAR UNIVERSITY STUDENTS
Öğr. Gör. SEÇKİN DOĞAN Dr. Seçkin DOĞAN , Doç. Dr. Mehmet Nasih TAĞ The Contingent Effects of Human Capital and Entrepreneurial Self-Efficacy on Entrepreneurial Entry. Academy of Management
Prof. Dr. BANU İNANÇ Banu İNANÇ The Investigation of Grandiose Narcissism, Perfectionism and Self Satisfaction on Psychologists
Dr. Öğr. Üyesi FEYRUZ USLUOĞLU Yalnızca Yıldırım Sümbül, Usluoğlu Feyruz Terapistlerin Çevrimiçi Psikolojik Danışma Süreci ile İlgili Görüşleri, 23. ULUSLARARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, İstanbul, 50-51
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN THE EFFECT OF CRISIS MANAGEMENT APPLICATIONS ON THE JOB SATISFACTION OF INDIVIDUALS IN ENSURING SUSTAINABLE COMPETITIVE SUPERIORITY IN LOGISTICS FIRMS; 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE LOGISTICS “CIRCULAR ECONOMY”, TOROS UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE, AND SOCIAL SCIENCES, p. 46.
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Nazmiye Ülkü PEKKAN Gelişim Kültürü ve Yaratıcı Takım İkliminin Örgütsel Değişime Açıklığa Etkisi: Lider Desteğinin Aracılık Rolü, 9'uncu Örgütsel Davranış Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Emine Özlem KÖROĞLU "The Effect Of Crısıs Management Applıcatıons On The Job Satısfactıon Of Indıvıduals In Ensurıng Sustaınable Competıtıve Superıorıty In Logıstıcs Fırms", 2nd International Symposiom of Sustainable Logistics (Circular Economy), Toros Üniversitesi (Mersin), 23-24 Haziran 2022.
Öğr. Gör. ÖZNUR GÜLDAĞ Öğr. Gör. Öznur Güldağ, Öğr. Gör. Yağmur Sürmeli Türkiye’de Cinsel Gelişim Başlıklı Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi, 1. ULUSLARARASI SELÇUK SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, ss. 35
Öğr. Gör. ÖZER KÖK özer kök, derya sökmen kök EREĞLİ GAR SAHASI YAPILARI
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR Behire SANÇAR, Fügen ÖZCANARSLAN DETERMINING THE PERSPECTIVES OF INDIVIDUALS WITH AND WITHOUT HOSPITALIZATION TO THE NURSING PROFESSION BY METAPHOR ANALYSIS, ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-VII, THE PROCEEDINGS BOOK: Sayfa:1-2
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR Behire SANÇAR, Fügen ÖZCANARSLAN, Aysel DOĞAN, Esen HAZIR THE EFFECTIVENESS OF FIRST AID TRAINING GIVEN TO HEARING IMPAIRED INDIVIDUALS VIA SIGN LANGUAGE, III.BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES September 23-25, 2022, Sayfa: 16-17
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR Behire SANCAR, Aynur ÇELİK, Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ, İbrahim DUMAN THE INTERACTION OF UNIVERSITY STUDENTS BETWEEN THEORETICAL EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE DURING THE PANDEMIC PERIOD, 2. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, June 17-19, 2022/Cappadocia-Nevşehir, Sayfa:322-327
Arş. Gör. GÜLÇİN GÜNDÜZ Arş.Gör. Gülçin GÜNDÜZ Hiper-Gerçekliğin Mekan Algısı Üzerinden İrdelenmesi, ISBN: 978-605-196-942-8 s:72, International Congress of Education and Science, Antalya