• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2022 | Ulusal Bildiri

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Didem Demir S. Y Yıldız MOBİL ALIŞVERİŞ YAPANLAR DİKKAT! ALIŞVERİŞ BİR OYUN MUDUR?
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK ESRA ÖZTÜRK, SENA TEKELİ Tüketicilerin Hayvanlar Üzerinde Test Edilen Kozmetik Ürünlere Yönelik Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. 26. Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, 23-25 Haziran, Nevşehir (ss. 70-86). ISBN: 978-605-74712-2-2
Öğr. Gör. MEHTAP BUĞDAYCI MEHTAP BUĞDAYCI Hipoglisemisi Olan Hastaya Yaklaşım (SAĞLIKLI YAŞAM VE OBEZİTE FARKINDALIĞI KONGRESİ/MERSİN s.165)
Dr. Öğr. Üyesi BİRSEN KESİK ZEYREK Uğurcan METİN, Birsen KESİK ZEYREK Optisyenlik Programı Öğrencilerinin Optisyenlik Mesleğine Bakış Açılarının Metafor Analizi ile Belirlenmesi, 5. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 7-8 Nisan 2022, Mersin, Toros Üniversitesi, 209.
Öğr. Gör. AKIN ABA Akın ABA GÖZLÜK CAMI KAPLAMALARI,5. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKUL SEMPOZYUMU, 7-8 NİSAN 2022,/TOROS ÜNİVERSİTESİ/20
Öğr. Gör. SENA TEKELİ Esra öztürk, Sena Tekeli Tüketicilerin Hayvanlar Üzerinde Test Edilen Kozmetik Ürünlere Yönelik Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma, (23.06.2022 -25.06.2022 ) , Yayın Yeri:26. Pazarlama Kongresi , 2022
Prof. Dr. CEMİL CENGİZ ARCASOY Sedat KARAAHMETLİ, İsmail Hakkı ÇAĞATAY, Serkan TOKGÖZ ve Cengiz DÜNDAR GFRP DONATILI BETON DERİN KİRİŞLERİN KESME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ, 8. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı 14-15 Ekim 2022, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir, Bildiri Kitabı Sayfa: 151-157
Öğr. Gör. UĞURCAN METİN Uğurcan Metin, Birsen Kesik Zeyrek Optisyenlik Programı Öğrencilerinin Optisyenlik Mesleğine Bakış Açılarının Metafor Analizi ile belirlenmesine 5. ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları sempozyumu
Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK Harika Topal ÖNAL, Tiinçe AKSAK Kanser Gelişiminde ve Tedavisinde miRNA’ların Rolü 5. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKUL SEMPOZYUMU SAYFA 167-177