• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2018 | İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Prof. Dr. BANU İNANÇ BANU İNANÇ Health Psychlogy and Health Counseling, Researches on Scienes and Art in 21st Century Turkey, ISBN • 978-605-180-771-3,%
Prof. Dr. KAMURAN ELBEYOĞLU KAMURAN ELBEYOĞLU Bölüm: I Think,Therefore I Am” Versus “I Participate, Therefore I Am, Researches on Scienes and Art in 21st Century Turkey, ISBN • 978-605-180-771-3, %
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK HALUK KORKMAZYÜREK STRATEJİK SAVUNMA YÖNETİMİ: Temel Kavramları ve Esasları ISBN: 978-605-281-015-6 e-ISBN: 978-605-281-014-9 Yayınevi: İstanbul Hiperlink Yayınları, Hiperyayın:222%
Prof. Dr. SÜLEYMAN TÜRKEL Filiz BOZAĞAÇ Endüstri 4.0’ in İnsan Kaynakları Yönetimine Etkileri , ''Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi'' , Cilt NO:5,Sayı No: 9%
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU HİROKİ WAKAMATSU Anthropological Approach for Consanguineous Marriage in Alevi Communities of Rural Anatolia, International Congress on Sports, Anthropology, Nutrion, Anatomy and Radiology/ SANAR2018, 03-05 Mayıs 2018, NEVŞEHİR%
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU Alevis in Contemporary Turkey: Living as a Minority. , '' Field Plus'', Cilt No: 1 , Sayı No: 19 , Sayfa No: 8-9.%
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU Anthropological Approach on Consanguineous Marriage in Alevi Communities of Rural Anatolia.'' 1st. International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology''%
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU Indigenousness of Yörük: An Anthropological Analysis on Identity Seeking Process. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu%
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU Sosyal Antropoloji açısından Alevilik’te Evliyâ İnancı. Uluslararası Geçmişten Geleceğe Alevilik Sempozyumu%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ MUSTAFA BEKMEZCİ Bölüm:Tedarik Zinciri Performans Ölçümü, Kitap:Sosyal Bilimler Yönetim ve Çevre, ISBN 978-605-258-069-1, Sayfa:69-81%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Mustafa BEKMEZCİ, İbrahim Sani MERT Bölüm:The Impact of Satisfaction From Coworkers and Predisposition towards Organisational Commitment, Kitap: A Critical Review of Social Sciences , ISBN:9789381043288%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ MUSTAFA BEKMEZCİ Bölüm:Procurement and Management in Health Institutions, Kitap: Health Sciences Research in the Globalizing Word, Sayfa: 1051-1061, ISBN 978-954-07-4525-1%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ MUSTAFA BEKMEZCİ Bölüm:Benchmarking in Health , Kitap: Health Sciences Research in the Globalizing Word, Sayfa: 1148-1162, ISBN 978-954-07-4525-1%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ MUSTAFA BEKMEZCİ, İbrahim Sani Mert Yaşam Tatmini Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Ve Güvenirlilik Çalışması, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 8, Sayfalar 166 - 177%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ MERT AKSUNGUR, MUSTAFA BEKMEZCİ Lojistikte İnovasyonun Önemi, IV. Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 07-08 Eylül 2018 , Didim/AYDIN%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Mustafa Bekmezci, İbrahim Sani Mert Çalışanların Görev Yaptığı Örgüt Kademesinin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Etkisi, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi,Sayfalar 747 - 760, 17. UIK Special Issue 07.08.2018%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Mustafa BEKMEZCİ, Bölüm:Kitlesel Kişiye Özel Üretim ve Uygulama Yöntemleri, Kitap: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-4, ISBN 6052883969, sayfa:285-301%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Mustafa BEKMEZCİ, Bölüm:Sanallık ve Sanal Organizasyonlar, Kitap: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-4, ISBN 6052883969, sayfa:365-380%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ MUSTAFA BEKMEZCİ İş Arkadaşlarından Duyulan ve Takım Çalışmasına Yatkınlığın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi, SOS-CON Uluslararası Sosyal Bilimler & İnovasyon Kongresi, 11-13 Mayıs 2018, Antalya%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ İ.Sani MERT [1] , Mustafa BEKMEZCİ [2] , Kemal EROĞLUER [3] İş Bağımsızlığının İşin Kendisinden Duyulan Tatmin Üzerindeki Etkisinde Gelişime Açıklık Kişilik Özelliğinin Aracılık Rolü: Özel Sektörde Bir Uygulama, Savunma Bilimleri, Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 2, Sayfalar 1 - 19, ISSN 1303-6831%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Mustafa BEKMEZCİ [1] , Mert AKSUNGUR [2] Lojistikte İnovasyonun Önemi, Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 9, Sayfalar 175 - 192, ISSN 2147-8414%
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Markalama ve Sosyal Medya bölümü, '' Masamızda Marka Sohbetleri 2 '', Sayfa No: 21-48 %
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Özgür Uğur ARIKAN Sosyal Pazarlama Kavramı Ve Sosyal Pazarlamada Sosyal Medya Kullanımı: Sağlık Kampanyaları Uygulamaları, ''Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi'', Cilt No: 5, Sayı No: 8 %
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Yağmur AYDIN Tüketici Araştırmalarında Yeni Bir Alan Olarak Nöropazarlama, ''Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi'', Yıl: 5, Sayı: 9%
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Kişisel Markalama Bölümü, (Araştırmalar Işığında Pazarlama, Turizm ve İletişimde Güncel Konular kitabı, )235-249, Nobel Yayıncılık, 2018%
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ Determining The Association Between Economic And Social Indicators by Using Canonica Correlation Analysis: The Arabic Union Sample, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi, İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018 Cilt: 23 Sayı: 3, s.1173-1183%
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ Bölüm:Multi Criteria Decision-Making Techniques in Health Care(Analytic Hierarchy Process as Example of Establishment Place Selection, Kitap: Health Sciences Research in the Globalizing Word, Sayfa:849-860, ISBN 978-954-07-4525-1%
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ Ayhan Demirci, Özcan Işık, Serkan Yılmaz, Murat Ceco Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bankaların Etkinlik analizi, 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik sempozyumu, 17-20 EKİM 2018 , ANTALYA-KEMER%
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ Türk Kamu Hastaneleri Birliğine Ait Bazı Sağlık Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 8, Sayfalar 221 - 235%
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ Kitap: Teori ve Uygulamalarla Veri Zarflama Analizi, ISBN: 9786053447122, Sayfa Sayısı : 378%
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ Performansa Dayalı Lojistik Destek Sistemi, IV. Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 07-08 Eylül 2018 , Didim/AYDIN%
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ Multi Criteria Making Methods (A Cas Study For Determining and Social Activites of Arab United States countries With Data Envelopment Analysis Third, Academic Research in Social, Human Administrvative Scienes, ISBN • 978-605-288-402-7, Sayfa: 73-92%
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Aydın, Doç. Dr. Süleyman Bolat, Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Demirci Türk Bankacılık sektöründe Karlılığı Etkileyen Panel Veri Analizi ile İncelenmesi, 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi, 4-5 Mayıs 2018, ANKARA(Başkent Üniversitesi)%
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ Ozcan Isık, Merve Kosaroglu, Ayhan Demirci The Impact of size and Growth Decisions on Turkish Banks, IJEFI International Journal of Economicz and Financial Issues Dergisi, ISSN: 2146-4138, 2018, 8(1), 21-29.%
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ 3 YAZARLI Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ve Çevresel Sürdürebilirlik Olgusuna İlişkin Farkındalık Düzeyinin Ölçülmesi: Mersin İli Örneği, TINI-SOS The International New Issues in Social Sciences, ISSN 2149-4266%
Dr. Öğr. Üyesi MURAT KÖYLÜ MURAT KÖYLÜ İsrail’in Kudüs ve Filistin’e Yerleşim Faaliyetleri ve Filistin Halkının Geleceği, 2. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışma Konferansı, 27-29 Ekim 2018, BANDIRMA/BALIKESİR%
Dr. Öğr. Üyesi MURAT KÖYLÜ MURAT KÖYLÜ Mondros Mütarekesi Sonrası ve Milli Mücadele Döneminde Jandarma Teşkilatı, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 8, Sayfalar 277 - 293%
Dr. Öğr. Üyesi MURAT KÖYLÜ MURAT KÖYLÜ 1980 Askeri Darbesi'nden 15 Temmuz 2016'ya Kadar Süreç İçinde FETÖ/PDY'nin Kamu ve Siyasi Yapıya Yönelik Yerleşme Faaliyetleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisi,ISSN: 2148-3434, Cilt 9, Sayı 2 (2018)%
Dr. Öğr. Üyesi MURAT KÖYLÜ Murat KÖYLÜ Suriye PYD/YPG Yapılanması ve Zeytin Dalı Harekatı, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, ISSN: 2148-5879, Cilt 5, Sayı 11, Sayfalar 70 - 86%
Dr. Öğr. Üyesi MURAT KÖYLÜ Miras ve Değişim, Mondros Mütarekesi Döneminde Jandarma %
Doç. Dr. METİN OCAK Murat GÜLER , Köksal ONUR Doğal Duygusal Emek ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Yüzeysel Rol Yapmanın Düzenleyicilik Rolü, ''17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi''%
Doç. Dr. METİN OCAK Murat GÜLER , Rıza BAYRAK İnsan Kaynaklarının Seçiminde Genel Bilişsel Yetenek Testlerinin Uygulanması. ''Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi'' , Cilt No: 5 , Sayı No: 5 , Sayfa No: 153-173.%
Doç. Dr. METİN OCAK Alperen ÖZTÜRK The Role of Transformational Leadership Behaviours’ Effects on Corporate Entrepreneurship Behaviours and Financial Performance of Firms. ''International Review of Management and Marketing'' , Cilt No: 8 , Sayı No: 4, Sayfa No: 45-55.%
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT Gökçe Manavgat, Ayhan Demirci, R. Fatih Saygılı Hanehalklarının Sağlık Harcamalarında Sigorta Sahipliğinin Etkisi: Türkiye Sağlık Reformları Kapmasında Bir Uygulama, 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik sempozyumu, 17-20 EKİM 2018 , ANTALYA-KEMER%
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT Türkiye’de Sigorta Sahipliğinin Hanehalklarının Sağlık Harcamalarına Olan Etkisi: Sağlıkta Dönüşüm Programı Kapsamında bir Uygulama%
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT Ayhan DEMİRCİ Türkiye’de Kamu Sağlık Hizmet Performansı: Kamu Hastaneleri Birliği Uygulaması ve Bölgesel Sağlık Düzeyi”, IV. Sağlık Ekonomisi Kongresi, 6-7 Aralık, TED Üniversitesi- Ankara-Türkiye%
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT Ayhan DEMİRCİ The Role of the Decentralization in Efficiency of Regional Health Services in Turkey: An Application on Public Hospitals Association” International Development Economics (IDE) Symposium- GDRI 838- French National Center for Scientific Research (CNRS), 15-16 November, Clermont-Ferrand/France%
Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ TUNÇ C Tunc, and M Kilinc Exchange Rate Pass‐Through In A Small Open Economy: A Structural var Approach. BULLETIN OF ECONOMIC RESEARCH . 70(4) 410-422%
Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ TUNÇ Cengiz Tunc. M. Nihat Solakoglu. , Senol Babuscu and Adalet Hazar Exchange rate risk and international trade: The role of third country effect. ECONOMICS LETTERS. 167. 152-155%
Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ TUNÇ Cengiz Tunç, M. Nihat Solakoğlu Exchange Rate Volatilile and Foreign Sales: Evidence from us Firm-level Data, Uluslararası Ekonomi Konferansı, 01-03 Kasım 2018 , ANTALYA%
Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ TUNÇ Prof. Dr. Nihat SOLAKOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Cengiz TUNÇ Is Currency Risk Important for Trade, 22. Finans Sempozyumu, 10-13 Ekim 2018, MERSİN%
Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ TUNÇ Cengiz Tunç, Ali Güneş Home With and Without Mortagage Credits: İmplications For Portfolio Investment, I. Uluslararası Bankacılık kongresi, 03-05 Mayıs 2018, ANKARA%
Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ TUNÇ CENGİZ TUNÇ Exchange Rate Volatility and Trade: External Exchange Rate Volatility Matters, 25. EBES Euro Business and Economics Society , 23-25 Mayıs 2018, Berlin/ALMANYA%
Arş. Gör. PETEK BİLİM Bilim P., Çelik K., Baka M. Histopathologic and Behavioral Changes in Juvenile Rats by Maternal Administered Triphenyl Phosphite and Valproic Acid. II Edition More Than Neurons: toward a less neuronocentric view of brain disorders, Poster Sunumu, Torino-İtalya%
Arş. Gör. PETEK BİLİM Çelik K., Bilim P., Baka M. Prenatal Stress Alters Hippocampus and New Object Recognition in Hypoxia and Pentylenetetrazol. II Edition More Than Neurons: toward a less neuronocentric view of brain disorders, Poster Sunumu, Torino-İtalya%