• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2018 | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Prof. Dr. ERKİN ERTEN ERKİN ERTEN Mimarlıkta Yapı, ISBN 9755115825, Sayfa Sayısı: 339%
Dr. Öğr. Üyesi AYŞE MANAV AYŞE MANAV Sosyal Değişimin Kentsel Mekândaki Yansımaları, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 04-05 Mayıs 2018, ADANA%
Dr. Öğr. Üyesi AYŞE MANAV Sosyal Deği̇şi̇mi̇n Kentsel Mekandaki̇ Yansımaları%
Öğr. Gör. MELTEM AKYÜREK Prof. Dr. Durmuş Ali ARSLAN Design Approaches of New Buildings Affecting the Historical Texture of Silifke , ''I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU'' , CİLT NO: 2, SAYFA NO: 92%
Arş. Gör. PELİN ŞEVKAN Ebru PEKDAŞ Mersin Latin İtalyan Katolik Kilisesi Ek Yapılarının Mimarlık Fakültesi Olarak Yeniden İşlevlendirilmesi(II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, s.246)%
Öğr. Gör. DUYGU MERVE BULUT Duygu Merve Bulut, Tülay Özdemir Canbolat Mobilya Tasarımında 2.5 Boyuttan 3. Boyuta Geçişte FİDU Teknolojisi, Oscar Ziete, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2018, Cilt 27, Sayı 1, Sayfalar 157 - 164%
Öğr. Gör. DUYGU MERVE BULUT Duygu Merve Bulut, Tülay Özdemir Canbolat Mekan Tasarımlarında Bilgilendirme ve Yönlendirme Elemanlarının İncelenmesi, Forum Mersin Örneği, İdil Sanat Dil Dergisi, ISSN: 2146-9903%
Öğr. Gör. DUYGU MERVE BULUT DUYGU MERVE BULUT Geçmişin İzleri (Poster Bildiri), II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 04-05 Mayıs 2018, ADANA%
Öğr. Gör. DUYGU MERVE BULUT Fehime Yeşim GÜRANİ A Study of Shigeru Ban’s Environmentally Sensitive Architectural Design Approach%
Öğr. Gör. DUYGU MERVE BULUT Tülay Özdemir CANBOLAT Mobilya Tasarımında 2.5 Boyuttan 3. Boyuta Geçişte FiDU Teknolojisi, Oscar Zieta%
Öğr. Gör. DUYGU MERVE BULUT Murat GÜLER , Metin OCAK Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, OLUMLU BENLİK VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE DOĞAL DUYGUSAL EMEĞİN VE YENİLİKÇİLİĞİN DÜZENLEYİCİ-ARACILIK ROLÜ, 15, 2%
Arş. Gör. GÜLÇİN ÜNLÜ Gülçin Gündüz-Tülay Özdemir Canbolat Teknoloji-Tasarım İlişkisinin Kent Mobilyaları Özelinde İncelenmesi: Çukurova Örneği, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 04-05 Mayıs 2018, ADANA%
Arş. Gör. GÜLÇİN ÜNLÜ Tülay CANBOLAT Teknoloji-Tasarım İlişkisinin Kent Mobilyaları Özelinde İncelenmesi: Çukurova Bölgesi Örneği/II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 2018/13%
Prof. Dr. AHMET ÖZER AHMET ÖZER Kentsel Gelişmede Yeni Yaklaşımlar, Yeni Kavramlar ve Yeni Modeller, II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, 16-20 Nisan 2018-Kapadokya/Nevşehir%
Doç. Dr. GÜLDEN AYALP GÜLDEN AYALP Perceived and Performed Leadership Styles of Turkish Construction Managers, ‘International Academic Research Conference on Multiple Academic Disciplines, 12-16 Nisan 2018- New York/ ABD%