• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2018 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN FÜGEN ÖZCANARSLAN Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Sendromu: Adana İli Örneği, 3. Uluslararası Sağlık bilimleri kongresi, 29 Kasım – 1 Aralık 2018 ANKARA%
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN FÜGEN ÖZCANARSLAN Bölüm: Type 2 Diabetic Patients Perceptions about Insulin Therapy ,Kitap: Health Sciences Research in the Globalizing Word ,ISBN 978-954-07-4525-1, sayfa:25-32%
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN FÜGEN ÖZCANARSLAN Bölüm: Polypharmacy in Elderly and Nursing Introduction ,Kitap: Health Sciences Research in the Globalizing Word ,ISBN 978-954-07-4525-1, sayfa:91-96%
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN FÜGEN ÖZCANARSLAN, FUNDA AKDURAN Bölüm: Place of Regular Physical Activity Reducing Cancer Risk ,Kitap: Health Sciences Research in the Globalizing Word ,ISBN 978-954-07-4525-1, sayfa: 166-171%
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN FÜGEN ÖZCANARSLAN Hayvan Isırık Sokmaları, Temel İlk Yardım, ISBN 9786052396667, Sayfa: 159-169%
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN Neslihan Özcanarslan and Fügen Özcanarslan Bölüm: Infection Control in Hospital ,Kitap: Recent Developments in Nursing and Midwifery, ISBN-13: 978-1-5275-1171-2, Sayfa:462%
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN FÜGEN ÖZCANARSLAN Onkoloji Hastalarının Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 02-05 Mayıs, BURDUR%
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN T Şaşmaz T., Ardıç A.Ç., Özcanarslan F., Koç M., Bahar E., Tot Ş.,Nehir B. Buğdaycı., AkıcıD., Öztosun E. T Şaşmaz T., Ardıç A.Ç., Özcanarslan F., Koç M., Bahar Mersin ili üniversite öğrencilerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma prevalansı ve ilişkili faktörlerin araştırılması.(Sözel) 3. Uluslararası - 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi . Antalya, 2019.%
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN Sancar B., Akan N., Özcanarslan F. 2018. The effects of participating in nursing student congress and other motivitaion sources on occupational motivation states of nursing students: Toros University example.(sözel). 4Th Annual İnternational Conference on Nursing. Athens Greece%
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN Akduran F. Özcanarslan, F. “Place of regular physical activity reducing cancer risk” Health Sciences Research in the Globalizing World. St. Climent Ohriski University Press. Sofia s.166-171.%
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN Özcanarslan. F. Type 2 diabetic patients perceptions about insülin therapy” Health Sciences Research in the Globalizing World. St. Climent Ohriski University Press. Sofia s.25-32.%
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN Özcanarslan. F. Polypharmacy in elderly end nursing”. Health Sciences Research in the Globalizing World. St. Climent Ohriski University Press. Sofia s.91-96%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Ömer TURUNÇ, Abdullah ÇALIŞKAN, Hakan TURGUT, İbrahim Sani MERT Bölüm: Change Management in Health Institutions , Kitap: Health Sciences Research in the Globalizing Word , Sayfa:810-818, ISBN 978-954-07-4525-1%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN ABDULLAH ÇALIŞKAN Örgütsel Bağlılığın Tükenmişliğe Etkisi iş Tatmininin Aracılık Rolü Mersin İli Kamu Hastaneleri Hemşirelerine Yönelik Bir Uygulama, 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11-13 Ekim 2018, BODRUM/MUĞLA%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Nazmiye Ülkü PEKKAN, Abdullah ÇALIŞKAN İşletmelerin Sahip Oldukları bilgi ve İletişim Teknolojileri Kabiliyetinin Çalışanların Yenilikçi Davranışlarına Etkisi: Lider Desteğinin Aracılık Rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, DOI: 10.20491/isarder.2018.385%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Ömer TURUNÇ, Abdullah ÇALIŞKAN, Hakan TURGUT, İbrahim Sani MERT Liderlik Tarzları Örgütsel Sessizlik İlişkisinde İş Tatmini Düzenleyici Rolü, 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 10-12 Mayıs 2018, TRABZON%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Nazmiye PEKKAN İşletmelerin Sahip Oldukları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kabiliyetinin Çalışanların Yenilikçi Davranışlarına Etkisi: Lider Desteğinin Aracılık Rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (1), 358-381.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Eda GÜNDOĞDU ÖZEL İŞ PERFORMANSININ ARTIRILMASINDA MOTİVASYONEL FAKTÖRLERİN ROLÜ; YENİLİKÇİ DAVRANIŞIN ARACILIK ROLÜ: MERSİN BÖLGESİ ÖZEL BANKALARINDA BİR UYGULAMA, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Nisan 2018 Cilt: 3 Sayı: 1, s. 1-25.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ARACILIK ROLÜ, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 8 (Haziran 2018)%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Emine Özlem KÖROĞLU , Ayten TAŞKIN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN KAYIRMACILIĞA ETKİSİ ÖRGÜTSEL GÜVENİN ARACILIK ROLÜ, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 8 (Haziran 2018)%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Ömer TURUNÇ , Hakan TURGUT , İbrahim Sani MERT Moderating Role of Job Satisfaction on the Relation between Leadearship Styles and Organizational Silence, İşletme Araştırmaları Dergisi Journal of Business Research-­‐Turk 10/3 (2018) 350-­‐361.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Çağlar ALTINEL Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizi ve Norm Kadro Oluşturulmasına Yönelik Bir Uygulama, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, Aralık 2018, ISSN 2147-8414%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Tas, Serkan, Unluer, Nezehat Ozguel and Korkusuz, Feza Morphological and mechanical properties of plantar fascia and intrinsic foot muscles in individuals with and without flat foot. JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SURGERY. 70(4) 412-420.%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Tas, Serkan, Korkusuz, Feza and Erden, Zafer Neck Muscle Stiffness in Participants With and Without Chronic Neck Pain: A Shear-Wave Elastography Study. OURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS. 41 (7) 580-588%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ SERKAN TAŞ Profesyonel Futbolcularda Diz Çevresi Kas ve Tendon Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma, 3. Uluslararası Sağlık bilimleri kongresi, 29 Kasım – 1 Aralık 2018 ANKARA%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Sinem Güneri , Serkan Taş , Esra Akı Diz Osteoartrit Şiddetinin Probriosepsiyon, Kas Kuvveti ve Yürüyüşün Zaman Mesafe Parametreleri Üzerine Etkileri, 10. Uluslararası Protez-Ortez Kongresi, 18-20 Ekim 2018, ANKARA%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ SERKAN TAŞ Aşırı Kilolu ve Obez Kadınlarda Ayak İntrensek Kaslarının Morfolojik ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri, Turkiye Klinikleri J Health Sci 2018;3(3):214-9 doi: 10.5336/healthsci.2018-62369%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Tas, Serkan, Unluer, Nezehat Ozguel and Korkusuz, Feza Morphological and mechanical properties of plantar fascia and intrinsic foot muscles in individuals with and without flat foot. JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SURGERY. 70(4) 412-420.%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Tas, Serkan, Korkusuz, Feza and Erden, Zafer Neck Muscle Stiffness in Participants With and Without Chronic Neck Pain: A Shear-Wave Elastography Study. OURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS. 41 (7) 580-588%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR Behire Sancar, Ayse Saba Yalcin and Inci Acikgoz An examination of anxiety levels of nursing students caring for patients in terminal period. PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES. 34(1) 94-99%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR BEHİRE SANÇAR Hemşirelik Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeyleri ile İletişim Becerileri Arasındaki İlişki, 3. Uluslararası Sağlık bilimleri kongresi, 29 Kasım – 1 Aralık 2018 ANKARA%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR BEHİRE SANÇAR, AYŞE SABA YALÇIN Bölüm: Cancer Psychology ,Kitap: Health Sciences Research in the Globalizing Word ,ISBN 978-954-07-4525-1, sayfa:32-43%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR BEHİRE SANÇAR Önemli Bölge Yaralanmaları, Temel İlk Yardım, ISBN:9786052396667, Sayfa:85%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR BEHİRE SANÇAR Taşıma Teknikleri, Temel İlk Yardım, ISBN:9786052396667, Sayfa:261%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR BEHİRE SANÇAR Bölüm: Frequent House Accidents Occour in Old Age and First Aid,Kitap: Recent Developments in Nursing and Midwifery, ISBN-13: 978-1-5275-1171-2, Sayfa:92%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR BEHİRE SANÇAR A Method That Is Tried To Increase The Professionel Motivation Of Nursing Students, 4th Annual International Conference on Nursing, 07-10 Mayıs 2018, ATİNA/YUNANİSTAN%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR Behire Sancar, Ayse Saba Yalcin and Inci Acikgoz An examination of anxiety levels of nursing students caring for patients in terminal period. PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES. 34(1) 94-99%
Dr. Öğr. Üyesi DEMET AKTAŞ Aktas, Demet, Kumas, Meliha Burcu, Odabasioglu, Betul Sultan) and Kaya, Ayten Effect of a Special Examination Gown and Nature-Based Sounds on Anxiety in Women Undergoing a Gynecological Examination. CLINICAL NURSING RESEARCH. 27 (5) 521-539%
Dr. Öğr. Üyesi DEMET AKTAŞ Demet AKTAŞ Doğum Eyleminin Birinci Evresindeki Primipar Gebelerde Doğum Ağrısının Yönetiminin Egzersiz Programının Etkisi: Türkiye Örneği . 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi. 18-21 Ekim 2018 İZMİR%
Dr. Öğr. Üyesi DEMET AKTAŞ Demet AKTAS, Esra ÖZTÜRK , Gizem GÖKALP Bölüm: Prevalence and Factors Affecting Premenstrual Sydrome in University Students , Kitap: Health Sciences Research in the Globalizing Word , Sayfa:75-86, ISBN 978-954-07-4525-1%
Dr. Öğr. Üyesi DEMET AKTAŞ Demet AKTAS Bölüm: Pain Management of Patients with Gyneco , Kitap: Health Sciences Research in the Globalizing Word , Sayfa:279-284, ISBN 978-954-07-4525-1%
Dr. Öğr. Üyesi DEMET AKTAŞ Demet AKTAŞ, Sevil KOLSUZ, Mukadder ERTUĞRUL, Elif Gizem BEŞİRLİ, Fatma Reyyan GÜNDOĞAN Doğum Eyleminin Birinci Evresindeki Primipar Gebelerde Doğum Ağrısının Yönetiminin Egzersiz Programının Etkisi: Türkiye Örneği ,1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18-21 Ekim 2018 , İZMİR%
Dr. Öğr. Üyesi DEMET AKTAŞ DEMET AKTAŞ Turkish adaptation, validity and reliability of nursing anxiety and self-confidence with clinical decision making scale (NASC_CDM), 4th Annual International Conference on Nursing, 07-10 Mayıs 2018, ATİNA/YUNANİSTAN%
Dr. Öğr. Üyesi DEMET AKTAŞ DEMET AKTAŞ Onkoloji Hemşireliğinde Hasta Navigasyonu ve Navigatör Hemşirelik, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 02-05 Mayıs, BURDUR%
Dr. Öğr. Üyesi DEMET AKTAŞ Aktas, Demet, Kumas, Meliha Burcu, Odabasioglu, Betul Sultan) and Kaya, Ayten Effect of a Special Examination Gown and Nature-Based Sounds on Anxiety in Women Undergoing a Gynecological Examination. CLINICAL NURSING RESEARCH. 27 (5) 521-539%
Dr. Öğr. Üyesi DEMET AKTAŞ Demet AKTAŞ Doğum Eyleminin Birinci Evresindeki Primipar Gebelerde Doğum Ağrısının Yönetiminin Egzersiz Programının Etkisi: Türkiye Örneği . 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi. 18-21 Ekim 2018 İZMİR%
Dr. Öğr. Üyesi NAZİFE AKAN NAZİFE AKAN Bölüm: Palliative Care Needs of Elderly patients,Kitap: Recent Developments in Nursing and Midwifery ,ISBN(13): 978-1-5275-1171-2, sayfa:311-327%
Dr. Öğr. Üyesi NAZİFE AKAN NAZİFE AKAN Bölüm:Elderly’s Disability and Nursing Care Requirement , Kitap: Health Sciences Research in the Globalizing Word , Sayfa:346-355, ISBN 978-954-07-4525-1%
Dr. Öğr. Üyesi NAZİFE AKAN NAZİFE AKAN Suda Boğulma, Temel İlk Yardım, ISBN 9786052396667, Sayfa: 219-239%
Dr. Öğr. Üyesi BESİME AHU KAYNAK BESİME AHU KAYNAK Ağız ve Diş Sağlığı Girişimlerinde ve Diş Hekimliğinde Acil Sorular ve İlk yardım, Temel İlk Yardım, sayfa:279%
Dr. Öğr. Üyesi BESİME AHU KAYNAK BESİME AHU KAYNAK Günümüzde Antropolojik Açıdan Toplum Bireylerinin Diş Çürüğü Sıklığı ile Beslenme Alışkanlıkları Arasındaki İlişki, Nutrion, Anatomy and Radiology/ SANAR2018, 03-05 Mayıs 2018, NEVŞEHİR%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU Abdullah Çalışkan [1] , Emine Özlem Köroğlu [2] , Ayten Taşkın [3] Örgütsel Sessizliğin Kayırmacılığa Etkisi Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 8, Sayfalar 198 - 220%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU Examining The Preriod Of Moving Towards Multi-Party Political System To Revolution, International Journal of Eurasia Social Science, Printing Year : 9 Number : 34 Page : 2438-2454, %
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU E.Özlem KÖROĞLU and Emel BAHAR Communication Management in Health Services , Health Sciences Research in the Globalizing Word, ISBN 978-954-07-4525-1, PAGE:903-919%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU Emel BAHAR and E.Özlem KÖROĞLU Ethics in Health Services , Health Sciences Research in the Globalizing Word, ISBN 978-954-07-4525-1, PAGE:797-810%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU TÜRKİYE’DE PLANLI DÖNEM ÖNCESİNDE KAMU YÖNETİMİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORLARI ve PERSONEL POLİTİKALARI. TURAN-SAM(TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi), 10(39), 275-285., Doi: 10.15189/1308-8041 (Yayın No: 4384321)%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU, KEMAL YAMAN, KEMAL ER Interaction of Industry 4.0 and Health Policy -Social and Financial Consequences on Healthcare Sector. 26thEBES CONFERENCE - PRAGUE PROCEEDINGS, 1324-1336. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4451677)%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EXAMINING THE PERIOD OF MOVING TOWARDS MULTI-PARTY POLITICAL SYSTEM TO REVOLUTION. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 9(34), 2438- 2454. (Kontrol No: 4952139)%
Dr. Öğr. Üyesi NAZMİYE ÜLKÜ PEKKAN NAZMİYE ÜLKÜ PEKKAN Is It Possible To Improve Self-Efficacy With Coaching?, International Journal of Eurasia Social Sciences Dergisi, ISSN:2146-1961, Year: 9, Vol:9, Issue: 33%
Öğr. Gör. DİDEM POLAT KÜLCÜ DİDEM POLAT KÜLCÜ Bölüm:Non- Pharmacological Paint Management and Nursing Interventions In Neonates, Kitap: Health Sciences Research in the Globalizing Word , Sayfa:206-214, ISBN 978-954-07-4525-1%
Öğr. Gör. DİDEM POLAT KÜLCÜ DİDEM POLAT KÜLCÜ Çocuk Kliniklerinde Aile Merkezli Bakım, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 02-05 Mayıs, BURDUR%
Dr. Öğr. Üyesi Bilal AK BİLAL AK Yeşil Hastane Yaklaşımı, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 02-05 Mayıs, BURDUR%