• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2019 | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Dr. Öğr. Üyesi AYŞE MANAV Gediz URAK Mersin İli Mut İlçesi’nin Koruma Planlamasında Üretim Mirası Bulgurhanelerin Değerlendirilmesi , ''6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi'' (Multicongress Gaziantep), Gaziantep%
Dr. Öğr. Üyesi AYŞE MANAV MERSİN İLİ MUT İLÇESİ ZEHRA-ALİ MANAV EVİ KORUMA SORUNLARI%
Öğr. Gör. MELTEM AKYÜREK 1. AKDENİZ ULUSLARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ%
Arş. Gör. GÜLÇİN ÜNLÜ Çağdaş Mobilya Tasarımı Form Arayışında Philippe Starck Örneği , ''2.Uluslararası Mersin Sempozyumu 23-25 Mayıs/Mersin''%
Arş. Gör. GÜLÇİN ÜNLÜ Estetik Kavramının Modernizm ve Postmodernizm Özelinde İncelenmesi, ''3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi''%
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK NURAY GÜZELER, LEYLA DOĞDU, ÇAĞLA ÖZBEK Farklı Oranlarda Keçi ve İnek Sütü Kullanılarak Üretilen Dondurmaların Depolama Süresince Fizikokimyasal ve Duyusal Özelliklerindeki , Çukurova Tarım Gıda Bil. Der%
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK NURAY GÜZELER, ÇAĞLA ÖZBEK, MURAT KALENDER Some Quality Parameters of Buffalo Milk and Dairy Products Produced in Cukurova Region, FIFTH INTERNATIONAL MEDITERRANEAN CONGRESS ON NATURALSCIENCES, HEALTH SCIENCES AND ENGINEERING (MENSEC V), BUDAPEST, HUNGARY%