• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2020 | MESLEK YÜKSEKOKULU

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR The Importance of Slow Food Consumption For Tourism Marketing, s. 57-67 Section 1, Peterlang%
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Serap ÇABUK YEŞİL ÜRÜNLERDE ALGILANAN TÜKETİM DEĞERLERİNİN TÜKETİCİ SEÇİM DAVRANIŞINA ETKİSİ, Volume 29, Issue 3, sayfa: 254 - 266%
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR THE ROLE OF SOCIAL MEDIA ON TOURISM MARKETING, Chapter 3, Page Range: 60–76, CONSUMER from a communication, marketing and advertising perspective%
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR THE ROLE OF VIRAL MARKETING FOR BRAND MANAGEMENT, VII. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, s.28%
Öğr. Gör. TUĞÇE KEMER Nazife Mine ÇELEBİOĞLU YAZICI TARİHİ YAPILARIN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ VE GÜN IŞIĞINDAN MAKSİMUM YARARLANILMASI HAKKINDA BİR ÖNERİ, A RECOMMENDATION ABOUT THE ADAPTIVE REUSE OF HISTORICAL BUILDINGS AND MAXIMUM BENEFITS FROM THE DAY, ISBN 978-625-7914-78-9/4. ÇUKUROVA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ- UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI, ADANA, SAYFA NO: 188-198%
Öğr. Gör. UĞURCAN METİN Ceylin ŞANLI Mersin Marina AVM'de Bulunan Çölyak Hastalarına Yönelik Sunulan Yiyecek Hizmetlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma%