• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2020 | YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Öğr. Gör. SENA TEKELİ Abdülcelil Çakıcı, Sena Tekeli Consumers perceptions of visual product aesthetics based on fashion innovativeness and fashion leadership levels A research study in Mersin. Journal of Global Business Insights, 5(1), 73–86.%
Öğr. Gör. SENA TEKELİ Sena Tekeli, Aslıhan Yavuzalp Marangoz Tüketicilerin Bireysel Kültürel Değerlerinin Marka Kişiliği Algısı Üzerindeki Etkisi Alışveriş Merkezi Üzerine Bir Araştırma,” Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 2, pp. 229–243%
Prof. Dr. MUSTAFA ŞAHAP AKSAN Mustafa Aksan, Umut Ufuk Demirhan & Yeşim Aksan Corpus evidece and discourse functions of the -mIş-DIr pattern. D. Zeyrek & U. Özge (Ed.), Discourse Meaning (ss. 189-222). Amsterdam: De Gruyter.%
Prof. Dr. SERA YEŞİM AKSAN Mustafa Aksan, Umut Ufuk Demirhan & Yeşim Aksan Corpus evidece and discourse functions of the -mIş-DIr pattern. D. Zeyrek & U. Özge (Ed.), Discourse Meaning (ss. 189-222). Amsterdam: De Gruyter.%
Prof. Dr. SERA YEŞİM AKSAN Yeşim Aksan, Devrim Alıcı Kavramsal metaforların belirlenmesinde yöntemsel bakış: Üniversite giriş sınavına ı̇lişkin en güçlü kavramsal metaforun belirlenmesi. A Uçar, P. İbe Akcan, F. Çetintaş Yıldırım (Ed.), Dilbilimde Güncel Tartışmalar (ss. 1-16). Ankara: Dilbilim Derneği Yayınları.%
Prof. Dr. SERA YEŞİM AKSAN Gülsüm Atasoy, Yeşim Aksan Türkçe görünüş belirteçliklerinin derlem-çıkışlı betimlenmesi. A Uçar, P. İbe Akcan, F. Çetintaş Yıldırım (Ed.), Dilbilimde Güncel Tartışmalar (ss. 25-36). Ankara: Dilbilim Derneği Yayınları.%
Dr. Öğr. Üyesi UMUT UFUK DEMİRHAN Mustafa Aksan, Umut Ufuk Demirhan & Yeşim Aksan Corpus evidence and discourse functions of the-mIş-DIr pattern, Discourse Meaning: The View from Turkish, 189-221. Walter de Gruyter GmbH & Co KG%