• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2021 | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Dr. Öğr. Üyesi AYŞEN CEVRİYE BENLİ Ayşen Cevriye Benli L’architecture durable dans les villages de montagne autour de la ville de Mersin Sustainable Architecture in the Mountain Villages Surrounding the City of Mersin, 132, 2021, p.27-32, Méditerranée, Revue géographique des pays méditerranée, Journal of Mediterranean geography, https://doi.org/10.4000/mediterranee.12148%
Dr. Öğr. Üyesi AYŞEN CEVRİYE BENLİ Ayşen Cevriye Benli Gözne Yayla Yerleşiminin Mersin Tarihi Kent ile Bağlantısı, 2021, sayfa 21,37 MERSİN TARİHİ KENT BİLDİRİ KİTABI, I. Ulusal Mersin Tarihi Kent Sempozyumu 7-9 Kasım- 2019. Toros Üniversitesi, Mersin%
Dr. Öğr. Üyesi AYŞEN CEVRİYE BENLİ Ayşen Cevriye Benli Toros Üniversitesinde Mimarlık ve İç Mimarlık Eğitiminde Tarihi Yapılarla Bağlam Üzerine Tasarım Çalışmaları, 2021, sayfa 77-97, MERSİN TARİHİ KENT BİLDİRİ KİTABI, I. Ulusal Mersin Tarihi Kent Sempozyumu 7-9 Kasım- 2019. Toros Üniversitesi, Mersin.%
Dr. Öğr. Üyesi HALİL FİKRET OKUTUCU Halil Fikret Okutucu Tasarım Kararlarının Deprem Güvenli Olmaya Etkisi, Year :2021, Volume 4, Issue 2, Pages: 1-8 ISHAD2021%
Dr. Öğr. Üyesi AYŞE MANAV Ayşe MANAV Energy Efficient Behavior of Traditional Houses in Changing Microclimate Conditions: Comparative Evaluation of Traditional Mut Houses(24,3,1137-1149)%
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK ÇAĞLA ÖZBEK, NURAY GÜZELER, MURAT KALENDER Aroma profiles and mineral composition of Buffalo kaymak collected from markets in the Çukurova region of Turkey%
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK NURAY GÜZELER, ÇAĞLA ÖZBEK Traditional Anatolian Ceremonial Dishes Geleneksel Anadolu Tören Yemekleri%
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK NURAY GÜZELER, ÇAĞLA ÖZBEK TARIMSAL VE DOĞAL KAYNAKLARI ENDÜSTRİYEL AVANTAJA DÖNÜŞTÜRMEK-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN HAYVANSAL KAYNAKLI PROTEİNLER YERİNE BİTKİSEL KAYNAKLI PROTEİNLERİN KULLANIMI%
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK BAŞAK ÖNCEL, ÇAĞLA ÖZBEK THE USE OF ELDERBERRY (Sambucus nigra) IN THE FOOD INDUSTRY, GANUD 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GASTRONOMY, NUTRITION AND DIETETICS%
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK ÇAĞLA ÖZBEK, BAŞAK ÖNCEL NEW TRENDS IN BABY FOOD, GANUD 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GASTRONOMY, NUTRITION AND DIETETICS%
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK ÇAĞLA ÖZBEK, NURAY GÜZELER USAGE POSSIBILITIES OF SODIUM CASINATE IN THE DAIRY INDUSTRY, ISTANBUL International Modern Scientific Research Congress, İstanbul%
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK NURAY GÜZELER, ÇAĞLA ÖZBEK GUAR GUM AND ITS UTILIZIATION POSSIBILITIES IN THE DAIRY INDUSTRY-ISTANBUL International Modern Scientific Research Congress%
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK NURAY GÜZELER, ÇAĞLA ÖZBEK The Use of Plant Protein Sources Instead of Animal Proteins for Sustainability-INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V%
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK NURAY GÜZELER, ÇAĞLA ÖZBEK Methods Used to Improve the Rheological Properties of Soft Cheeses-4th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, New York, USA%
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK NURAY GÜZELER, ÇAĞLA ÖZBEK Utilization and Effects of Carrageenan in Milk and Milk Products-4th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, New York, USA%
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK ÇAĞLA ÖZBEK, BAŞAK ÖNCEL A TRADITIONAL PRODUCT: ZAHTER-MEDITERRANEAN SUMMIT 4th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS, Girne, Kıbrıs%
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK BAŞAK ÖNCEL, ÇAĞLA ÖZBEK THE EFFECTS OF DIFFERENT DRYING METHODS ON DRYING EFFICIENCY IN BAY (LAURUS NOBILIS L.) LEAVES-MEDITERRANEAN SUMMIT 4th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS%
Arş. Gör. GÜLÇİN GÜNDÜZ GÜLÇİN GÜNDÜZ, TÜLAY CANBOLAT Mobilya Tasarımında Duygusal Tasarım Yaklaşımları%