• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2021 | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Öğr. Gör. AYNUR ÇELİK BEHİRE SANÇAR,AYNUR ÇELİK, MERYEM TÜRKAN IŞIK Hemşirelikte Teorik Eğitim ve Mesleki Uygulama Arasındaki Etkileşimin, Öğrencilerin Öz Yeterlik Düzeyi ile İlişkisi Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, e-ISSN: 2458-8857, JSHS August 2021, 6(2): 401-418%
Öğr. Gör. AYNUR ÇELİK AYNUR ÇELİK SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ENTREPRENEURS. International Symposium on Current Approaches & New Trends in Social Sciences-TOROS UNİVERSİTY (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7161213)%
Öğr. Gör. AYNUR ÇELİK BEHİRE SANÇAR,AYNUR ÇELİK, MERYEM TÜRKAN IŞIK Hemşirelikte Teorik Eğitim ve Mesleki Uygulama Arasındaki Etkileşimin, Öğrencilerin Öz Yeterlik Düzeyi ile İlişkisi. HİPOKRAT SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7101626)%
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL HARİKA TOPAL ÖNAL Notch Signalling and Cancer, Academic Researches in Health Sciences, St. Kliment Ohridski University Press Sofia, Chapter 33, 569-582%
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL TOPAL ÖNAL HARİKA, YÜZER ABDULCELİL, İNCE OCAKOĞLU MİNE, AYAZ FURKAN Antı İnflammatory Actıvıtıes Of Photo-Induced Lİght Sensitizers On Mammalian Macrophages.Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Siirt Türkiye.%
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL TOPAL ÖNAL HARİKA, YÜZER ABDULCELİL, İNCE OCAKOĞLU MİNE, AYAZ FURKAN EFFECTS OF PHOTODYNAMIC THERAPY AGENTS ON MAMMALIAN MACROPHAGE CELLS. International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS'21), 503-504.%
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL HARİKA TOPAL ÖNAL Notch Signalling and Cancer, Academic Researches in Health Sciences, St. Kliment Ohridski University Press Sofia, 2021;569-582%
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL TOPAL HARİKA, YÜZER ABDULCELİL, İNCE OCAKOĞLU MİNE, AYAZ FURKAN Antı Inflammatory Actıvıty Of Lıght-Induced Subpc Derıvatıves On Macrophages.. 3. Uluslararası 23 Nisan Bilimsel Çalışmalar Kongresi. Ankara.%
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL TOPAL ÖNAL HARİKA, YÜZER ABDULCELİL, İNCE OCAKOĞLU MİNE, AYAZ FURKAN Antı İnflammatory Actıvıtıes Of Photo-Induced Lİght Sensitizers On Mammalian Macrophages. Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Siirt Türkiye.%
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL TOPAL ÖNAL HARİKA, AYAZ FURKAN Antıcancer Effect Of Multıple Chemotherapeutıc Drug Combınatıons On Prostate Cancer Cells. Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Siirt Türkiye%
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL TOPAL ÖNAL HARİKA, AYAZ FURKAN Antıcancer Effect Of Multıple Chemotherapeutıc Drug Combınatıons On Prostate Cancer Cells. Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Siirt Türkiye%
Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK Tiinçe AKSAK, Derya GÜMÜRDÜLÜ, Mehmet Turan ÇETİN, Sait POLAT Expression of monocyte chemotactic protein 2 and tumor necrosis factor alpha in human normal endometrium and endometriotic tissues,2021 May;50(5):101971. doi: 10.1016/j.jogoh.2020.101971.%
Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK Aydan Kayserili, Efdal Oktay Gültekin, Tiinçe AKSAK, Arzu Coşkun Evaluation of Digital Healthcare Services and Patient Satisfaction in The Adana City Hospital During Covid- 19 Pandemic, 6. International Health Sciences and Management Conference, Isparta, sayfa 317%
Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK Meltem GÜNGÖR, Fatma YILDIZ, Perihan SEZGİNER, Tiinçe AKSAK, Serap YALIN Lİght Microscopic Examination of the Effect of Ferula elaeochytrıs on Liver Tissue in Acute Myogloiınuric Renal Failure, SAYFA 433, International Harran Health Sciences Congress-II , Sanliurfa, Turkey%
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU MERVE KOYUNCU,HÜSEYİN GÜMÜŞ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA SAHİP AİLELERİN REKREASYON ALANI KATILIM ENGELLERİNİN İNCELENMESİ/1.ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ,227%
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU HÜSEYİN GÜMÜŞ,MERVE KOYUNCU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINA ETKİSİ/1.ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ , 270%
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU UĞURCAN METİN,MERVE KOYUNCU ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN RESTORAN DENEYİMLERİNDE YAŞADIĞI ZORLUKLAR VE YEMEK TERCİHİ/Gastronomi, Beslenme, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Ulusal Sempozyumu, MERSİN%
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU MERVE KOYUNCU, FATMA ELİF KILINÇ Öğretmen Perspektifinden Orman Okulları,7. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (IECEC/UOEK-2021),91%
Öğr. Gör. TURGAY ARSLAN Turgay ARSLAN, Mukadder OKUYAN Büyüme Faktörleri ve Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Anjiyogenez Üzerine Kısa-Orta-Uzun Dönem Etkilerinin Civciv Koryoallantoik MembranYöntemi ile Araştırılması ULUSLARARASI SAĞLIK ALANLARI KONGRESİ (USAK'21) 17-18 EYLÜL 2021/ONLİNE 253-265%
Öğr. Gör. YAĞMUR SÜRMELİ COŞKUN GÜLAY, SÜRMELİ YAĞMUR, AKSOY AHU, VEFİKULUÇAY YILMAZ DUYGU COVID19 Pandemi Döneminde Yaşlıların Yaşadıkları Anksiyete, Korku ve Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki.%
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN Evaluation of Digital Healthcare Services and Patient Satisfaction in The Adana City Hospital During Covid- 19 Pandemic, 6. International Health Sciences and Management Conference, Isparta, 317,%
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN In vitro Antileishmanial Eff ect of the Plant Extracts from Aloe vera (L.) Burm.f. and Hypericum perforatum L. Leaves, Kafkas Univ Vet Fak Derg 27 (3): 363-370.%
Öğr. Gör. ARZU COŞKUN ARZU COŞKUN,MELEK GÖKBULUT,İBRAHİM YİĞİTOĞLU MEASUREMENT OF RADİATİON DOSE EMİTTED BY 4 * 4 CM2 AND 10 * 10 CM2 APERTURE OF LİNEAR ACCELERATOR, sayı 1, ss. 348-351%
Öğr. Gör. ESMA GÖKÇE Esma Gökçe, Sevban Arslan Hemşirelikte Güncel Konular: Neden Transkültürel Hemşirelik? Editör Yahya Özdoğan. Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar, Eğitim Yayınevi, s.311. 1. Baskı Aralık 2021.%