• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2021 | YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Öğr. Gör. SENA TEKELİ Esra Öztürk, Sena Tekeli Tüketicilerin Besin Seçim Güdüleri Y ve Z Kuşaklarının Karşılaştırılması. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 14(1), 147–182.%
Öğr. Gör. SENA TEKELİ Abdülcelil Çakıcı, Sena Tekeli The Impact of Consumers Price Level Perception on Emotions towards Supermarkets. Presented at the Global Conference on Services and Retail Management (GLOSERV 2021) . Bildiri Kitabı Sayfa 280.%
Öğr. Gör. SENA TEKELİ Abdülcelil Çakıcı, Sena Tekeli The mediating effect of consumers price level perception and emotions towards supermarkets. European Journal of Management and Business Economics, 31 (1), 57-76.%
Prof. Dr. MUSTAFA ŞAHAP AKSAN Mustafa Aksan Sözcük anlamı ve derlem verisi: Eşdizimlilik örüntüleri. M. Baş (Ed.), Anlambilimde Güncel Çalışmalar (ss. 216-243). Ankara: Anı Yayıncılık.%
Prof. Dr. MUSTAFA ŞAHAP AKSAN Umut Ufuk Demirhan, Mustafa Aksan Türkçe sözlüklerde anlam tanımlarının sıralamasına ilişkin gözlemler: Sıklık bilgisi temelinde derlem-çıkışlı bir sıralama önerisi. M. Baş (Ed.) Anlambilimde Güncel Çalışmalar (ss. 261-275). Ankara: Anı Yayıncılık.%
Prof. Dr. MUSTAFA ŞAHAP AKSAN Yeşim Aksan, Mustafa Aksan Sabır ve çile: YAŞAM, AHLAK ve DUYGU kavramlaştırmaları. M. Aksan, G. Atasoy (Ed.) Derlem dilbilim ve sözcük anlambilim (ss. 119-142). Mersin: Toros Üniversitesi Yayınları.%
Prof. Dr. MUSTAFA ŞAHAP AKSAN Mustafa Aksan İç ve içindekiler: Benlik görünümleri. 34. Dilbilim Kurultayı’nda sunulan bildiri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.%
Prof. Dr. MUSTAFA ŞAHAP AKSAN Mustafa Aksan Verb patterns in Turkish: Semantic preference, formulaicity, and valency patternbank. 20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı’nda sunulan bildiri. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.%
Prof. Dr. MUSTAFA ŞAHAP AKSAN Selcen Erten, Mustafa Aksan Corpus profiles of Turkish mental verbs: Frequency, pattern and function. 20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı’nda sunulan bildiri. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.%
Prof. Dr. SERA YEŞİM AKSAN Yeşim Aksan Derlem temelli sözlük yazımı. M. Baş (Ed.), Anlambilimde Güncel Çalışmalar (ss. 200-215). Ankara: Anı Yayıncılık%
Prof. Dr. SERA YEŞİM AKSAN Yeşim Aksan, Mustafa Aksan Sabır ve çile: YAŞAM, AHLAK ve DUYGU kavramlaştırmaları. M. Aksan, G. Atasoy (Ed.) Derlem dilbilim ve sözcük anlambilim (ss. 119-142). Mersin: Toros Üniversitesi Yayınları.%
Prof. Dr. SERA YEŞİM AKSAN Yeşim Aksan Gönül Kavramı: Sözcük Profili. 34. Dilbilim Kurultayı’nda sunulan bildiri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.%
Prof. Dr. SERA YEŞİM AKSAN Yeşim Aksan, Gülsüm Atasoy Type frequencies and patterning in verb. 20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı’nda sunulan bildiri. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.%
Dr. Öğr. Üyesi UMUT UFUK DEMİRHAN Umut Ufuk Demirhan & Mustafa Aksan Türkçe Sözlüklerde Anlam Tanımlarının Sıralamasına İlişkin Gözlemler: Sıklık Bilgisi Temelinde Derlem-Çıkışlı Bir Sıralama Önerisi, Ankara, Anı Yayıncılık, ss. 261-275%
Dr. Öğr. Üyesi UMUT UFUK DEMİRHAN Gülsüm Atasoy Kolbaşı & Umut Ufuk Demirhan Derlem-çıkışlı Kültürel Anahtar Sözcük İncelemesi: Hatır Örneği, 34. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Özeti Kitabı, 101-102. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.%
Dr. Öğr. Üyesi UMUT UFUK DEMİRHAN Umut Ufuk Demirhan From verb valency to patternbank in Turkish, 20th International Conference on Turkish Linguistics, 4-5. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.%
Dr. Öğr. Üyesi UMUT UFUK DEMİRHAN Umut Ufuk Demirhan Derlem Dilbilim Araçlarının Çeviribilimde Etkin Kullanımı Üzerine: Terim Sözlüklerinin Oluşturulması İçin Bir Yöntem Önerisi, TÜDAM Çalıştayı Bildiri Özeti Kitabı, 3-4. Mersin: Toros Üniversitesi.%