• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2022 | İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Prof. Dr. BANU İNANÇ Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ, Şeyma SERİNKAYA, Begüm ESER INVESTIGATION OF ATTACHMENT STYLES AND UNIVERSITY LIFE ADAPTATION AND LONELINESS LEVELS IN FIRST-YEAR UNIVERSITY STUDENTS%
Prof. Dr. BANU İNANÇ Banu İNANÇ The Investigation of Grandiose Narcissism, Perfectionism and Self Satisfaction on Psychologists%
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK Fatma Yeşilkuş, Onur Başar Özbozkurt ve Haluk Korkmazyürek PSİKOLOJİK SERMAYENİN İŞE ANGAJE OLMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE POZİTİF SES ÇIKARTMA DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ, Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, Sayı 48, Ocak 2022, 185-202%
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK Haluk Korkmazyürek ve Yavuz Korkmazyürek "Covid 19 Pandemic and Strategic Momentum in Businesses", Advances in Social Sciences, Ed.Serap Sarıbaş, İzmir: Duvar Publishing, 99-118%
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK Yavuz Korkmazyürek ve Haluk Korkmazyürek "The gravity of culture on project citizenship behaviors", Current Psychology, Online%
Dr. Öğr. Üyesi FEYRUZ USLUOĞLU Usluoglu, F., The effects of psychodrama on relationship between the self and others: a case study. Current Psychology, 1-15.%
Dr. Öğr. Üyesi FEYRUZ USLUOĞLU GİZİR CEM ALİ, USLUOĞLU FEYRUZ, Şahin Yoluk İrem, KURT ALİ AMMAR, Travma Sonrası Grup Temelli Müdahale Programı (TS-GTM). Yayın Yeri:T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GAZİ MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MATBAASI, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:100, ISBN:978-975-11-6006-5,%
Dr. Öğr. Üyesi FEYRUZ USLUOĞLU Yalnızca Yıldırım Sümbül, Usluoğlu Feyruz, Şahin Yoluk İrem, Covid 19 Pandemi Sürecinde Yaşam Doyumu, Psikolojik Sağlamlık ve Algılanan Stres, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:21, ISBN:978-625-7409-18-6, Bölüm Sayfaları:1 -21%
Dr. Öğr. Üyesi FEYRUZ USLUOĞLU Feyruz Usluoğlu, Mehmet Şimşek, Dilan Oğuz Düşük Benlik Saygısı. ÇOCUKLARLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE PSİKOTERAPİ - Yaygın Sorunlar ve Müdahaleler Cilt 1 Sayfalar 387-413 Yayıncı Nobel%
Dr. Öğr. Üyesi FEYRUZ USLUOĞLU Yalnızca Yıldırım Sümbül, Usluoğlu Feyruz Terapistlerin Çevrimiçi Psikolojik Danışma Süreci ile İlgili Görüşleri, 23. ULUSLARARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, İstanbul, 50-51%
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Aslıhan Yavuzalp Marangoz "Pandemi sonrası dönemde tüketicilerin değişen yaşam tarzları" bölümü , Pandemi sonrası tüketim araştırmaları içinde, 63-81. Gazi Kitabevi%
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Dr. Seçkin DOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan YAVUZALP MARANGOZ Dijital Pazarlamada Bir Rekabet Stratejisi Olarak Farklılaştırma”, 15th International Congress on Social Studies with Recent Researches, 103.%
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan YAVUZALP MARANGOZ, Dr. Seçkin DOĞAN “Çeşitlendirme Stratejisinin Tüketici Davranışlarına Etkisi”, 10. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Konferansı, 2022, 45.%
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Aslıhan Yavuzalp Marangoz USING SOCIAL MEDIA AS A WAY TO REACH YOUNG CONSUMERS IN GREEN MARKETING STRATEGIES” 8. Zeugma Conference.150.%
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Aslıhan Yavuzalp Marangoz MARKETING APPROACHES THAT AFFECT CONSUMER BEHAVIOR IN THE CONTEXT OF THE CIRCULAR ECONOMY, 2 ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE LOGISTICS “CIRCULAR ECONOMY”,13.%
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ Gökçe MANAVGAT & Ayhan DEMİRCİ "G20 Ülkelerinin Yaşanabilirlik Sıralamasının ELECTRE Yöntemiyle Belirlenmesi", Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı:1, 28-41, 2022%
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ Oya KORKMAZ, Ayhan DEMİRCİ, Selin BOLAT, Pınar BEDLEK, Hüseyin Alpaslan İŞBİLİR "Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerinin Lojistik Performansları ile Sürdürülebilirlik Düzeylerinin Karşılaştırılması", Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (IJEAS), 8(1), 122-137, 2022.%
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ Ayhan DEMİRCİ "The Application of SWARA Based COPRAS and OCRA Methods to Supplier Selection Problem", Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, 43-55, 2022.%
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ Ayhan DEMİRCİ "Multi-Criteria Decision-Making Technique For Personnel Selection: PSI Sample", 2nd International Symposiom of Sustainable Logistics (Circular Economy), Toros Üniversitesi (Mersin), 23-24 Haziran 2022.%
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ Gökçe MANAVGAT & Ayhan DEMİRCİ "An Analysis on the Efficiency of Transportation and Warehousing Operations in Turkiye", 2. Uluslararası Dijital İşletme Yönetim ve Ekonomi Kongresi, Tarsus Üniversitesi (Tarsus / Mersin), 09-11 Eylül 2022.%
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ Ayhan DEMİRCİ "G7 Ülkelerinin Sürdürülebilirlik Boyutları Yönünden Sıralanması", Uluslararası Disiplinlerarası Sempozyum (DUDS-2022), Dicle Üniversitesi (Diyarbakır), 17-18 Kasım 2022.%
Doç. Dr. METİN OCAK Murat Güler, Metin Ocak, Onur Köksal The moderating role of surface and deep acting on the relationship between natural emotional labor and organizational commitment, Current Psychology, https://doi.org/10.1007/s12144-022-03274-w%
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK, Mustafa BEKMEZCİ, Wasim Ul Rehman Yönetsel Gelecek, Bölüm Adı:(Yönetimde Koçluk ve Mentorluk) (2021), NOBEL Yayınevi, Editör: Arzu Uğurlu Kara - Hasan Boztoprak, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 809, ISBN:978-625-433-267-8%
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK Organizasyonlarda Değişim/Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 2%
Doç. Dr. METİN OCAK Ahmet Özgür Aydın, Metin OCAK İşletmelerde Maddi Olmayan Sermaye/ İşletme Yönetimi Meta yaklaşımlar%
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK Destekleyici Örgüt Kültürü/ Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 2%
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK İşi Erteleme/ Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 2%
Doç. Dr. METİN OCAK Metin Ocak İşle Bütünleşme/ Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 2%
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT MANAVGAT GÖKÇE ve DAŞTAN İLKER Değişen Toplumda Yaşlanma ve Yaşlılık, bölüm: "Yaşlılık ve Sağlık Ekonomisi" Nobel Yayınevi, ISBN:978-625-417-042-3%
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT ESRA MEŞTEK ve GÖKÇE MANAVGAT Dış Ticarette Rekabet Gücünün Canlı Hayvan ve Bitkisel Ürünler Piyasası Açısından Analizi: Ortadoğu Piyasası için Türkiye ve Mersin İli Uygulaması, Gümrük ve Ticaret Dergisi, Yıl:9 sayı:27:42-65%
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT Gökçe Manavgat ve Ayhan Demirci ENTROPİ TABANLI MAIRCA VE MEKANSAL VERİ ANALİZİ YÖNTEMLERİYLE İÇ GÖÇ KARARININ İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Akademik Yaklaşımlar Dergisi , 13 (1) , 88-116 . DOI: 10.54688/ayd.1111142%
Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR UĞUR ARIKAN Esra Öztürk Öztürk, E. & Arıkan, Ö. U. (2022). Dijital Paylaşım Ekonomisi Platformlarının Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi . Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) , 14 (26) , 241-258 . DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.1063928%
Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR UĞUR ARIKAN Özgür Uğur ARIKAN, Esra ÖZTÜRK Carrying the Burden of the Pandemic: The relationship between internal marketing, burnout, and job satisfaction in courier service industry. Logforum, 18 (2), 3. DOI: 10.17270/J.LOG.2022.715%%
Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR UĞUR ARIKAN Esra ÖZTÜRK, Özgür Uğur ARIKAN Dijital Paylaşım Ekonomisi Platformlarının Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 14(26), 241 - 258%%
Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR UĞUR ARIKAN Özgür Uğur ARIKAN, Esra ÖZTÜRK Belediyelerin Otobüs Sürücülerinin İstihdam Kriterlerinin AHP ve SWARA Yöntemleri ile Belirlenmesi: Mersin Örneği . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 13 (36) , 1186-1207 . DOI: 10.21076/vizyoner.1098247%
Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR UĞUR ARIKAN Özgür Uğur ARIKAN Multidisipliner Yaklaşımla Ekonomi. İncekara, B. (Ed.). Endüstri 4.0 ve Döngüsel Ekonomi: Akıllı Döngüsel Sistemler içinde (ss. 1-26). Gazi Kitabevi: Ankara. ISBN: 978-625-8374-35-3%
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK ESRA ÖZTÜRK, CANSU TOR-KADIOĞLU Güzellik ve Estetik Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Pazarlama İletişimi Stratejileri. Çelik, B. ve Tor-Kadıoğlu, C. (Ed.). Sağlık Kurumlarında Güncel Pazarlama Araştırmaları içinde (ss. 327-351). İstanbul: Efe Akademi Yayınları. ISBN: 978-605-73729-2-5%
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK ESRA ÖZTÜRK, CANSU TOR-KADIOĞLU Pandemi Sonrası Dönemde Firmaların Duygusal Pazarlama Uygulamaları. Tor-Kadıoğlu, C. (Ed.). Pandemi Sonrası Pazarlama Stratejileri içinde (ss. 51-78). Ankara: Gazi Kitabevi. ISBN:978-625-8413-00-7%
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK ESRA ÖZTÜRK, AYŞE ŞAHİN Fiyatlandırma Stratejileri. Atılgan, K.Ö. (Ed.). Pazarlamada Fiyat: Kavramlar ve Örnek Olaylar içinde (ss. 23-56). Ankara: Gazi Kitabevi. ISBN:978-625-8413-38-0%
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK ESRA ÖZTÜRK, ÖZGÜR UĞUR ARIKAN Dijital Paylaşım Ekonomisi Platformlarının Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 14(26), 241 - 258%
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK ÖZGÜR UĞUR ARIKAN, ESRA ÖZTÜRK Carrying the Burden of the Pandemic: The relationship between internal marketing, burnout, and job satisfaction in courier service industry. Logforum, 18 (2), 3. DOI: 10.17270/J.LOG.2022.715%
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK ESRA ÖZTÜRK, SENA TEKELİ Tüketicilerin Hayvanlar Üzerinde Test Edilen Kozmetik Ürünlere Yönelik Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. 26. Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, 23-25 Haziran, Nevşehir (ss. 70-86). ISBN: 978-605-74712-2-2%
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK CANSU TOR-KADIOĞLU, ESRA ÖZTÜRK Demarketing For Sustainability: Examining Anti-“Black Friday” Communication Campaigns of Global Brands, Pacific Business Review International, 14(12), 52-65%
Arş. Gör. TOPRAK FERDİ KARAKUŞ Toprak Ferdi KARAKUŞ Yatırımcı Davranışında Bilişsel Önyargılar ve Hevristikler%
Arş. Gör. TOPRAK FERDİ KARAKUŞ Seda TURNACIGİL Toprak Ferdi KARAKUŞ KURUMSAL YÖNETİM PUANLARININ İŞLETMELERİN AKTİF KARLILIĞI, ÖZSERMAYE KARLILIĞI VE BORÇLANMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ%
Arş. Gör. TOPRAK FERDİ KARAKUŞ Toprak Ferdi KARAKUŞ, Gamze VURAL KATILIM ENDEKSİ İLE FAİZ ORANI, DÖVİZ KURU VE BIST100 ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ%
Arş. Gör. PETEK BİLİM BİLİM P., BİLGİN M. Çevrimiçi Bilişsel Davranışçı Terapi Dersinin Yüksek Lisans Öğrenimi Gören Psikolog ve Psikolojik Danışmanlar Üzerindeki Etkisi%
Arş. Gör. BEGÜM ESER Begüm ESER, Esef Ercüment YERLİKAYA Eser, B. ve Yerlikaya E. E. (2022). Majör depresif bozukluk tanısı alan hastalarda depresif belirti şiddeti, üstbilişler ve obsesif inanışlar arasındaki ilişkiler. JCBPR, 11(1), 21-30.%
Dr. Öğr. Üyesi MUAZZEZ DENİZ GİRAY Evrim GÜLERYÜZ Muazzez Deniz GİRAY Çalışma Hayatının Dehlizlerine Psikolojik Bir Bakış kitabında Liderlik: Kuramlar ve Türkiye'de Yapılan Araştırmalar bölümü%
Öğr. Gör. SEÇKİN DOĞAN Dr. Seçkin DOĞAN işlem Maliyetleri ve Blockchain (Akıllı Sözleşmeler) Nobel Yayın Evi sayfa 179 ayın No.: 1236 ISBN: 978-625-433-818-2 E-ISBN: 978-625-433-819-9%
Öğr. Gör. SEÇKİN DOĞAN Dr. Seçkin DOĞAN , Doç. Dr. Mehmet Nasih TAĞ The Contingent Effects of Human Capital and Entrepreneurial Self-Efficacy on Entrepreneurial Entry. Academy of Management%
Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ KORKMAZYÜREK Yavuz Korkmazyürek Does Project Citizenship Behavior Leads Network Expansion? Gender-Based Comparison; SAGE Open April-June 2022: 1–15%