• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2022 | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Prof. Dr. ERKİN ERTEN ERKİN ERTEN MİMARLIKTA ÇAĞDAŞ TAŞIYICI SİSTEMLER, İstanbul: Birsen Yayın Dağıtım Ltd. Şti., 2022. (ss. 288)%
Dr. Öğr. Üyesi AYŞEN CEVRİYE BENLİ Ayşen Cevriye Benli, Dilara Karakurumer Yeni Nesil Ofis Tasarımlarının İncelenmesi, Tasarım + Kuram Dergisi- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, Sayı 18-35-2022 sayfa 131-156%
Dr. Öğr. Üyesi AYŞEN CEVRİYE BENLİ Ayşen Cevriye Benli Gözne Evleri, Akdeniz Yayla Yerleşiminde Yerel Mimarlığın Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi%
Dr. Öğr. Üyesi AYŞEN CEVRİYE BENLİ Ayşen Cevriye Benli , Gökhan Kara Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Teori ve Araştırmalar, 'Sağlık Yapılarında Mekân ve İyileşme Arasındaki İlişki', Ekim 2022, Cilt 1, Bölüm 8, sayfa no 133-155%
Dr. Öğr. Üyesi AYŞE MANAV AYŞE MANAV KIRSAL KÜLTÜREL PEYZAJIN KORUNMASI İÇİN BİR DEĞERLENDİRME: KAVAKÖZÜ KÖYÜ (4. Uluslararası Ankara Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi, Ankara, 138-146)%
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK ÇAĞLA ÖZBEK, NURAY GÜZELER Effects of stabilisers in brine on soft white cheese quality parameters,134 (2022) 105446%
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK YÜKSEL ÖZDEMİR, ÇAĞLA ÖZBEK, SEVCAN İLHAN Ice cream cone enriched with carob molasses pulp%
Öğr. Gör. MELTEM AKYÜREK ALGIN Meltem Akyürek Algın, Şebnem Ö. Hoşkara Kentsel Karakterin Oluşumuna Tarihi Kent Strüktürünün Etkisi: Silifke Örneği, Cilt 14, Sayı Özel Sayı, 536 - 567, 31.12.2022%
Arş. Gör. GÜLÇİN GÜNDÜZ GÜLÇİN GÜNDÜZ, TÜLAY CANBOLAT Oturma Elemanı Örneğinde Duygusal Tasarım Yaklaşımları Üzerine Bir Analiz%
Arş. Gör. GÜLÇİN GÜNDÜZ GÜLÇİN GÜNDÜZ Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu "Levanten Evi"%
Arş. Gör. GÜLÇİN GÜNDÜZ Arş.Gör. Gülçin GÜNDÜZ Hiper-Gerçekliğin Mekan Algısı Üzerinden İrdelenmesi, ISBN: 978-605-196-942-8 s:72, International Congress of Education and Science, Antalya%
Öğr. Gör. ÖZER KÖK özer kök, derya sökmen kök EREĞLİ GAR SAHASI YAPILARI%
Dr. Öğr. Üyesi SEVİNÇ ALKAN KORKMAZ Mergül SARAF YILDIZOĞLU, Sevinç ALKAN KORKMAZ Topkapı Sarayı ndan Dolmabahçe Sarayı nın Kullanımına Geçişte Osmanlı Protokol Mekanlarındaki Değişimler Biçim ve İçerik Bağlamında Genel Bir Bakış,” Milli Saraylar Sanat Tarih Mimarlık Dergisi, vol. 23, no. 23, pp. 86–99, Dec. 2022.%
Dr. Öğr. Üyesi SEVİNÇ ALKAN KORKMAZ Şahin TAŞ, Sevinç ALKAN KORKMAZ Dijital Sanat - Fiziki Mekân İlişkisi Bağlamında Dijital Sanat Müzeleri, Art-e Sanat Dergisi, vol. 15, no. 30, pp. 1499–1520, Dec. 2022.%