• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2022 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Prof. Dr. YÜKSEL ÖZDEMİR Yalım Kaya, S and Ozdemir, Y Optimization of Sugar Extraction From Carob Pods. Chemistry Africa.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN İrfan AKKOÇ, Aysun TÜRE, Korhan ARUN, Abdullah ÇALIŞKAN Role of affective commitment in the relationship between emotional labor and life satisfaction in nurses, Perspectives in Psychiatric Care. 2022;1–9.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN Örgütsel Etik İklimi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(1), 34-54.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Nazmiye Ülkü PEKKAN Research on the predictability of crisis management activities in organizational loyalty, bmij (2022) 10 (2): 703-715,%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN Örgütsel Değişime Açıklık: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 191-202 .%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN Örgütsel Etik İklimi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, AKETDER 1. ETİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 13-14 MAYIS 2022 ANKARA, 162-164.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Emine Özlem KÖROĞLU THE EFFECT OF DEVELOPMENT CULTURE AND RATIONAL SUB-CULTURES ON WORK PERFORMANCE, THE MEDIATING ROLE OF OPENNESS TOWARD ORGANIZATIONAL CHANGE, 7(2), 101-117.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Emine Özlem KÖROĞLU Job Performance, Task Performance, Contextual Performance: Development And Validation Of A New Scale. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8 (2), 180-201. DOI: 10.29131/uiibd.1201880%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN ÖRGÜTSEL ETİK İKLİMİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI . Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 8 (1) , 34-54 . DOI: 10.29131/uiibd.1118411%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN THE EFFECT OF CRISIS MANAGEMENT APPLICATIONS ON THE JOB SATISFACTION OF INDIVIDUALS IN ENSURING SUSTAINABLE COMPETITIVE SUPERIORITY IN LOGISTICS FIRMS; 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE LOGISTICS “CIRCULAR ECONOMY”, TOROS UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE, AND SOCIAL SCIENCES, p. 46.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Nazmiye Ülkü PEKKAN Gelişim Kültürü ve Yaratıcı Takım İkliminin Örgütsel Değişime Açıklığa Etkisi: Lider Desteğinin Aracılık Rolü, 9'uncu Örgütsel Davranış Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Emine Özlem KÖROĞLU "The Effect Of Crısıs Management Applıcatıons On The Job Satısfactıon Of Indıvıduals In Ensurıng Sustaınable Competıtıve Superıorıty In Logıstıcs Fırms", 2nd International Symposiom of Sustainable Logistics (Circular Economy), Toros Üniversitesi (Mersin), 23-24 Haziran 2022.%
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Özlem ÖZPAK AKKUŞ, Betül GÜLŞEN ATALAY, Eda PARLAK COVID-19 pandemic: Changes in the emotions, body weights and nutrition habits of individuals during social intervention measures, 15,1, 11-21,2022%
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Betül GÜLŞEN ATALAY, Özlem ÖZPAK AKKUŞ, Yasemin Yapıcı Adherence to a Mediterranean Diet and Cardio-metabolic risk in Postmenopausal Women by Body Composition. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 31(2), 312-319., Doi: 10.6133/apjcn.202204/PP.0006%
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Özlem ÖZPAK AKKUŞ, Betül GÜLŞEN ATALAY, Eda PARLAK Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların beslenme durumları ve bası yarası oluşma riski arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, 1(1),43-54.%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR SANÇAR BEHİRE, ERKAL İLHAN SİBEL Evaluation of Wound Healing in Episiotomy and Cesarean Incisions Using REEDA Scale. Göbeklitepe Sağlık Bilimleri Dergisi,2022;5(7), 75-87%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR Behire Sancar, Ayse Buket Dogan, Yagmur Surmeli INFORMATION AND THOUGHTS OF NURSING STUDENTS ON THE USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT, GÖBEKLİTEPE International Journal Of Health Sciences, 2022, 5(10):162-169%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR Behire SANÇAR, Fügen ÖZCANARSLAN DETERMINING THE PERSPECTIVES OF INDIVIDUALS WITH AND WITHOUT HOSPITALIZATION TO THE NURSING PROFESSION BY METAPHOR ANALYSIS, ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-VII, THE PROCEEDINGS BOOK: Sayfa:1-2%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR Behire SANÇAR, Fügen ÖZCANARSLAN, Aysel DOĞAN, Esen HAZIR THE EFFECTIVENESS OF FIRST AID TRAINING GIVEN TO HEARING IMPAIRED INDIVIDUALS VIA SIGN LANGUAGE, III.BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES September 23-25, 2022, Sayfa: 16-17%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR Behire SANCAR, Aynur ÇELİK, Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ, İbrahim DUMAN THE INTERACTION OF UNIVERSITY STUDENTS BETWEEN THEORETICAL EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE DURING THE PANDEMIC PERIOD, 2. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, June 17-19, 2022/Cappadocia-Nevşehir, Sayfa:322-327%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR Behire SANÇAR Nutrition and Nursing Care with Gastrostomy, Recent Research Studies In Health Sciences, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, p. 93-101%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR Behire SANÇAR, Yağmur SÜRMELİ, Ayşe Buket DOĞAN NAZOGASTRİK TÜP YERLEŞTİRİLMESİ VE HEMŞİRELİK, SAĞLIK & BİLİM 2022: Hemşirelik-1, EFE AKADEMİ, p.149-161%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU Doç.Dr. Emine Özlem KÖROĞLU THE EFFECT OF DEVELOPMENT CULTURE AND RATIONAL SUB-CULTURES ON WORK PERFORMANCE, THE MEDIATING ROLE OF OPENNESS TOWARD ORGANIZATIONAL CHANGE, .Journal of Turkish Social Sciences Research, 7(2), 101-117.%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU Doç.Dr. Emine Özlem KÖROĞLU, Doç.Dr. Emel BAHAR Effects of five-factor personality traits on burnout. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(3), 1152-1164.%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU Prof.Dr. Abdullah ÇALIŞKAN, Doç.Dr. Emine Özlem KÖROĞLU Job Performance, Task Performance, Contextual Performance: Development And Validation Of A New Scale. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8 (2), 180-201. DOI: 10.29131/uiibd.1201880%%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU Prof.Dr. Abdullah ÇALIŞKAN, Doç.Dr. Emine Özlem KÖROĞLU Job Performance, Task Performance, Contextual Performance: Development And Validation Of A New Scale. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8 (2), 180-201. DOI: 10.29131/uiibd.1201880%%
Öğr. Gör. DİDEM POLAT KÜLCÜ Effects of cartoon watching and bubble-blowing during venipuncture on pain, fear, and anxiety in children aged 6–8 years: A randomized experimental study GÜZİDE ÜĞÜCÜ,Derya Akdeniz Uysal,Özlem Güzel Polat,Zuhal Artuvan,DİDEM POLAT KÜLCÜ,Döne Aksu,Melek Gülgün Altıntaş,HACER ÇETİN,GÜLHAN OREKİCİ TEMEL Effects of cartoon watching and bubble-blowing during venipuncture on pain, fear, and anxiety in children aged 6–8 years: A randomized experimental study%
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ, ESMA ASİL, MUSTAFA VOLKAN YILMAZ COVID-19 Pandemisi Sürecinde Bireylerin Beslenme Davranışlarının ve Ortorektik Eğilimlerinin Değerlendirilmesi, 49, 3, 29-38.%
Öğr. Gör. İDİL ESİN ÜNLÜ İdil Esin ÜNLÜ, Ece UYSAL ALTUNBİLEK, İlke KESER Kanserde Koruyucu Yaklaşımlar. Editör: Yücel H. İnsan Sağlığında Koruyucu Yaklaşımlar, 1. Baskı. Akademisyen Yayınevi, Ankara, 2022 s: 293-304.%
Arş. Gör. ARDA AKTAŞ SERKAN TAŞ,ARDA AKTAŞ,MUHAMMED TAHA TÜFEK Passive mechanical properties of extrinsic foot muscles and Achilles tendon in adults with and without pes planus, ” Journal of Biomechanics, vol. 133, pp. 0–0, Jan. 2022.%
Dr. Öğr. Üyesi AYSEL DOĞAN Aysel DOĞAN COVİD-19 PANDEMİSİNİN HEMŞİRELERE GETİRİLERİ KIRILGANLIK/7. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ ,KAYSERİ,745%
Dr. Öğr. Üyesi AYSEL DOĞAN BEHİRE SANÇAR ,AYSEL DOĞAN,LEYLA ZENGİN AYDIN Cerrahi Hemşirelerinin Hasta Merkezli Bakım Yetkinlikleri/4 th International Congress of Multidisciplinary Studies in Medical Sciences , 2022%
Dr. Öğr. Üyesi AYSEL DOĞAN Aysel DOĞAN, Fatma KARASU, Leyla YILMAZ The Effects of Nurses' Use of Personal Protective Equipments on Their Vital Signs During The Process of Covid-19 Pandemic/2022,71(4),%
Dr. Öğr. Üyesi AYSEL DOĞAN Aysel DOĞAN, Runida DOĞAN, Nazlıcan BAĞCI The Effect of Neuro-Linguistic Programming on Depression, Anxiety and Stress in Liver Transplant Patients/ MEDICAL RECORDS-International Medical Journal , 2022;2;4(1):102-10%
Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH ÇETİN YİĞİT Semra ATMACA / Abdullah Çetin YİĞİT SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BENİMSEDİKLERİ LİDERLİK TARZLARI İLE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLARIN İLİŞKİSİ, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 8 (2) , 142-156 . DOI: 10.29131/uiibd.1200396%
Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH ÇETİN YİĞİT Abdullah Çetin YİĞİT / Murat AÇIKGÖZ / Mehtap ÇINAR SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA YENİ TRENTLER-1, SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK, SS:27-54.%