• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2022 | YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Öğr. Gör. SENA TEKELİ Sena Tekeli Bölüm Adı: Z Kuşağı ve Nomofobi Kitap: Z Kuşağını Anlamak! İnsan Kaynakları Yönetimi ve Pazarlama AraştırmalarıYayın Yeri:Nobel Yayınevi, Editör:Dr. Öğr. Üyesi Emine Atalay, Dr. Öğr. Üyesi Cansu Tor Kadıoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:271, ISBN:978-625-433-221-0, Bölüm Sayfaları:165 -185%
Öğr. Gör. SENA TEKELİ Sena Tekeli Bölüm Adı:Tüketicilerin Pandemi Sonrası Beslenme Alışkanlıklarındaki Değişiklikler, TEKELİ SENA. Kitap: Pandemi Sonrası Tüketim AraştırmalarıYayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör:Dr. Öğr. Üyesi Cansu Tor Kadıoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:222, ISBN:978-625-8413-03-8, Bölüm Sayfaları:131 -158%
Öğr. Gör. SENA TEKELİ Sena Tekeli, Cansu Tor Kadıoğlu Bölüm Adı: Z Kuşağının Marka Aşkı, TEKELİ SENA, TOR KADIOĞLU CANSU. Kitap: Z Kuşağını Anlamak! İnsan Kaynakları Yönetimi ve Pazarlama AraştırmalarıYayın Yeri: Nobel Yayınevi, Editör:Dr. Öğr. Üyesi Emine Atalay, Dr. Öğr. Üyesi Cansu Tor Kadıoğlu, Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı:271, ISBN:978-625-433-221-0, Bölüm Sayfaları:121 -132%
Öğr. Gör. SENA TEKELİ Cansu Tor Kadıoğlu, Sena Tekeli Bölüm Adı: FİYAT DUYARLILIĞI, TOR KADIOĞLU CANSU, TEKELİ SENA. Kitap: PAZARLAMADA FİYAT: KAVRAMLAR VE ÖRNEK OLAYLAR Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör:Kalender Özcan Atılgan, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:272, ISBN:978-625-8413-38-0, Bölüm Sayfaları:91 -112%
Öğr. Gör. SENA TEKELİ Ümit DOĞRUL, Sena TEKELİ Female Consumers’ Clothing-related Attribute Expectations Differ According to Their Gender Identities/ Tekstilec 2/2022 Vol. 65 (2), 91-105%
Öğr. Gör. SENA TEKELİ Esra öztürk, Sena Tekeli Tüketicilerin Hayvanlar Üzerinde Test Edilen Kozmetik Ürünlere Yönelik Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma, (23.06.2022 -25.06.2022 ) , Yayın Yeri:26. Pazarlama Kongresi , 2022%
Prof. Dr. MUSTAFA ŞAHAP AKSAN Mustafa Aksan Eğitimde kavramsal metafor kuramı. K. İşeri (Ed.) Türkçenin eğitim-öğretiminde kuramsal ve uygulamalı çalışmaları 12 (ss. 167-170). Ankara: TDK Yayınları.%
Prof. Dr. SERA YEŞİM AKSAN Yeşim Aksan Eğitim Alanında Kavramsal Metaforların Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler. K. İşeri (Ed.), Türkçenin eğitim-öğretiminde kuramsal ve uygulamalı çalışmaları 12 (ss. 171-178). Ankara: TDK yayınları.%
Dr. Öğr. Üyesi UMUT UFUK DEMİRHAN Pınar İBE AKCAN & Umut Ufuk DEMİRHAN Contextual cues and children’s non-literal comprehension: An analysis on Turkish, 31, 1635-1654%