• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2023 | YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Dr. Öğr. Üyesi UMUT UFUK DEMİRHAN Umut Ufuk Demirhan Ulusal Kitap: Derlem-temelli ve Derlem-çıkışlı Çözümlemeler içerisinde Bölüm Adı: Derlem İşleme Araçlarının Çeviribilimde Kullanımı Üzerine, ss. 25-40. Toros Üniversitesi Yayınları%
Dr. Öğr. Üyesi UMUT UFUK DEMİRHAN Prof. Dr. Mustafa AKSAN ve Dr. Öğr. Üyesi Umut Ufuk DEMİRHAN Ulusal Kitap: Kavramsal Metafor ve Metonimi Üzerine Uygulamalar içerisinde Bölüm Adı: Neye Niyet Neye Kısmet: Ödül ve Ceza Kavramlaştırmaları, ss. 131-147%
Dr. Öğr. Üyesi UMUT UFUK DEMİRHAN Umut Ufuk DEMİRHAN ve Mustafa AKSAN Türkçede eylemlerin derlem-temelli değerlik sözlüğünün oluşturulması: Yöntembilimsel bir çalışma (Demirhan, U. U., & Aksan, M. (2023). Türkçede eylemlerin derlem-temelli değerlik sözlüğünün oluşturulması: Yöntembilimsel bir çalışma. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, 19(1), 61-88)%
Öğr. Gör. FERDANE KAYNARPINAR Ferdane Kaynarpınar Ulusal Kitap: Derlem-temelli ve Derlem-çıkışlı Çözümlemeler içerisinde Bölüm Adı: Olur ve Öyle’nin Onaylama İşlevleri: Derlem-çıkışlı Bir İnceleme, ss. 63-86. Toros Üniversitesi Yayınları%