• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | TorosÜniversitesi

2017 YILINA AİT YAYINLARIN FAKÜLTE/MYO DAĞILIMI

FAKÜLTE/MYO ADET ORAN
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 10 9.90%
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 24 23.76%
MESLEK YÜKSEKOKULU 9 8.91%
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 25 24.75%
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 15 14.85%
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 18 17.82%
TOPLAM 101 99.99%