• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2020 | Kitap veya Kitapta Bölüm

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR The Importance of Slow Food Consumption For Tourism Marketing, s. 57-67 Section 1, Peterlang
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR THE ROLE OF SOCIAL MEDIA ON TOURISM MARKETING, Chapter 3, Page Range: 60–76, CONSUMER from a communication, marketing and advertising perspective
Dr. Öğr. Üyesi ALİ KEMAL HAVARE Burak GÜLTEKİN , Shirin SIYAHJANI, Halil İbrahim ÇİFTÇİ , Mustafa CAN Perovskite Nanoparticles
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT Ayhan DEMİRCİ Türkiye’nin Sağlık Politikası Etkinliğinin OECD Ülkeleriyle Karşılaştırılması, içinde, Sürdürülebilir Kalkınma: Disiplinler arası Yaklaşım- Nobel Yayınevi
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT Türkiye’de Kalkınma Temelli Sağlık Finansmanının Yapısı ve Politika Önerileri içinde Sürdürülebilir Kalkınma: Disiplinler arası Yaklaşım Nobel Yayınevi
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ “Stratejik Lojistikte İnsan Kaynakları Yönetimi”, İçinde Korhan Arun ve Suat Begeç (Ed.). Stratejik Lojistik Yönetimi. Nobel, Ankara, pp. 181-229. (ISBN: 978-625-406-326-8; e- ISBN: 978-625-406-327-5).
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Balanced Scorecard (Dengeli Ölçüm Kartı): Stratejik Performans Ölçümü Bakış Açısıyla. Altınordu Yayınları, Ankara. (ISBN: 978-605-7702-32-6)
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI “Belirsizlik Altında Karar Verme: Covid-19 Pandemisi Örneği”, İçinde Mustafa Polat ve Mehmet Aslantaş (Ed.). Bir Virüsün Öğrettikleri Covid-19 Sonrası Yönetim, Ekonomi ve Toplum Analizi. Nobel, Ankara, pp. 53-76. (ISBN: 978-625-402-354-5).
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ “Nepotizm ve Kronizm”, İçinde Sema Polatcı (Ed.). Kuramsal Temelleriyle Örgütsel Davranış Ölçekleri Rehberi. Nobel, Ankara, pp. 463-478. (ISBN: 978-625402-076-6).
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Ruziye COP , Oya ERU Dijital Çağda İşletmenin Gücü: Dağıtım. Gazi, Ankara, pp. 145-173. (ISBN: 978-625-7216-71-5)
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Ruziye COP , Oya ERU “Sürdürülebilirlik Bakış Açısıyla Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik”, İçinde Ruziye Cop, Mustafa Bekmezci, Oya Eru (Ed.). Dijital Çağda İşletmenin Gücü: Dağıtım. Gazi, Ankara, pp. 145-173. (ISBN: 978-625-7216-71-5)
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI “İK Uygulamaları (HRM Practices)” İçinde Ömer Turunç ve Hakan Turgut (Ed.). Örgütsel Davranış 46 Yaygın Değişken İncelemesi Teori ve Uygulama, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp. 200-212. (ISBN: 978-605-7877-74-1).
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI “İnovasyon Performansı (Inovational Performance)” İçinde Ömer Turunç ve Hakan Turgut (Ed.). Örgütsel Davranış 46 Yaygın Değişken İncelemesi Teori ve Uygulama, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp. 213-221. (ISBN: 978-605-7877-74-1).
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI “İş Aile Çatışması (Work-Family Conflict)” İçinde Ömer Turunç ve Hakan Turgut (Ed.). Örgütsel Davranış 46 Yaygın Değişken İncelemesi Teori ve Uygulama, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp. 222-232. (ISBN: 978-605-7877-74-1).
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI “İş Arkadaşları ile Çatışma (Trust in Coworker)” İçinde Ömer Turunç ve Hakan Turgut (Ed.). Örgütsel Davranış 46 Yaygın Değişken İncelemesi Teori ve Uygulama, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp. 233-241. (ISBN: 978-605-7877-74-1).
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI “İş Arkadaşlarına Güven (HRM Practices)” İçinde Ömer Turunç ve Hakan Turgut (Ed.). Örgütsel Davranış 46 Yaygın Değişken İncelemesi Teori ve Uygulama, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp. 242-250. (ISBN: 978-605-7877-74-1).
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI “İş Motivasyonu (Job Motivation)” İçinde Ömer Turunç ve Hakan Turgut (Ed.). Örgütsel Davranış 46 Yaygın Değişken İncelemesi Teori ve Uygulama, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp. 251-260. (ISBN: 978-605-7877-74-1).
Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK Tiinçe AKSAK, Ali AŞKIN Identification and Cellular Function of Cytokines; A Review of Cytokines (Researches in Health Sciences, Chapter 12 sayfa: 187-199)
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Betül GÜLŞEN ATALAY CARDIOVASCULAR DISEASES, OBESITY AND NUTRITION IN POST-MENOPAUSAL WOMEN, Cambridge Scholars Publishing, 81-93, 2020
Dr. Öğr. Üyesi UMUT UFUK DEMİRHAN Mustafa Aksan, Umut Ufuk Demirhan & Yeşim Aksan Corpus evidence and discourse functions of the-mIş-DIr pattern, Discourse Meaning: The View from Turkish, 189-221. Walter de Gruyter GmbH & Co KG
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU MERVE KOYUNCU,FATMA ELİF KILINÇ Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II Bölüm Adı:Eğitimde Alternatif Yaklaşım: Orman Okulu, Gece Kitaplığı, Editör: Zahal, Onur, Koca, Şehriban, Baş, Kenan, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:21, ISBN:978-625-7702-87-4, Bölüm Sayfaları:303 -325
Prof. Dr. MUSTAFA ŞAHAP AKSAN Mustafa Aksan, Umut Ufuk Demirhan & Yeşim Aksan Corpus evidece and discourse functions of the -mIş-DIr pattern. D. Zeyrek & U. Özge (Ed.), Discourse Meaning (ss. 189-222). Amsterdam: De Gruyter.
Prof. Dr. SERA YEŞİM AKSAN Mustafa Aksan, Umut Ufuk Demirhan & Yeşim Aksan Corpus evidece and discourse functions of the -mIş-DIr pattern. D. Zeyrek & U. Özge (Ed.), Discourse Meaning (ss. 189-222). Amsterdam: De Gruyter.
Prof. Dr. SERA YEŞİM AKSAN Yeşim Aksan, Devrim Alıcı Kavramsal metaforların belirlenmesinde yöntemsel bakış: Üniversite giriş sınavına ı̇lişkin en güçlü kavramsal metaforun belirlenmesi. A Uçar, P. İbe Akcan, F. Çetintaş Yıldırım (Ed.), Dilbilimde Güncel Tartışmalar (ss. 1-16). Ankara: Dilbilim Derneği Yayınları.
Prof. Dr. SERA YEŞİM AKSAN Gülsüm Atasoy, Yeşim Aksan Türkçe görünüş belirteçliklerinin derlem-çıkışlı betimlenmesi. A Uçar, P. İbe Akcan, F. Çetintaş Yıldırım (Ed.), Dilbilimde Güncel Tartışmalar (ss. 25-36). Ankara: Dilbilim Derneği Yayınları.
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK AMOS İLE ADIM ADIM YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMALARI
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK KOÇLUĞUN BİLİMSEL TEMELLERİ