• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2022 | Ulusal Makale

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Arş. Gör. BEGÜM ESER Begüm ESER, Esef Ercüment YERLİKAYA Eser, B. ve Yerlikaya E. E. (2022). Majör depresif bozukluk tanısı alan hastalarda depresif belirti şiddeti, üstbilişler ve obsesif inanışlar arasındaki ilişkiler. JCBPR, 11(1), 21-30.
Arş. Gör. FATMA DÜLGER CANOĞULLARI Özgür Lütfi Ertuğrul, Fatma Dülger Canoğulları Effect of fiber content on the liquefaction potential of improved soils, Advanced Engineering Science, 2;44-51.
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ, ESMA ASİL, MUSTAFA VOLKAN YILMAZ COVID-19 Pandemisi Sürecinde Bireylerin Beslenme Davranışlarının ve Ortorektik Eğilimlerinin Değerlendirilmesi, 49, 3, 29-38.
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT ESRA MEŞTEK ve GÖKÇE MANAVGAT Dış Ticarette Rekabet Gücünün Canlı Hayvan ve Bitkisel Ürünler Piyasası Açısından Analizi: Ortadoğu Piyasası için Türkiye ve Mersin İli Uygulaması, Gümrük ve Ticaret Dergisi, Yıl:9 sayı:27:42-65
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Didem Demir, Hilal İnan THE EFFECT OF OPTIMUM STIMULATION LEVEL AND EXPLORATORY INFORMATION SEEKING ON ONLINE PURCHASE INTENTION,Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Volume 31, Issue 1, 266 - 278
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK ESRA ÖZTÜRK, ÖZGÜR UĞUR ARIKAN Dijital Paylaşım Ekonomisi Platformlarının Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 14(26), 241 - 258
Öğr. Gör. BURAK CAN Burak CAN, Hamza EROL Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi(Zaman Pencereli Evde Bakım/Beslenme Hizmeti Yönlendirme Problemi için Karınca Koloni Algoritması, 3, 1, 17-22)
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Aşı Tutumu
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Didem Demir S. Y Yıldız Innovation Resistance Barriers to Online Purchase Intention: The Mediating Role of Perceived Price and Perceived Enjoyment, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cil:14 Sayı:3 s:1701-1710
Arş. Gör. TOPRAK FERDİ KARAKUŞ Toprak Ferdi KARAKUŞ Yatırımcı Davranışında Bilişsel Önyargılar ve Hevristikler
Arş. Gör. TOPRAK FERDİ KARAKUŞ Seda TURNACIGİL Toprak Ferdi KARAKUŞ KURUMSAL YÖNETİM PUANLARININ İŞLETMELERİN AKTİF KARLILIĞI, ÖZSERMAYE KARLILIĞI VE BORÇLANMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Öğr. Gör. OSMAN VİLLİ Osman Villi, Murat Yakar İnsansız Hava Araçlarının Kullanım Alanları ve Sensör Tipleri, Sayı:2, Cilt:4, Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, (Kabul Edilmiş)
Dr. Öğr. Üyesi UMUT UFUK DEMİRHAN Pınar İBE AKCAN & Umut Ufuk DEMİRHAN Contextual cues and children’s non-literal comprehension: An analysis on Turkish, 31, 1635-1654
Öğr. Gör. UĞURCAN METİN yılmaz Akgündüz, s. Ceylin Şanlı KAYRAN, Uğurcan METİN Yöneticiye Güvenin İşgörenlerin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Yöneticilerin Sözsüz İletişim Becerilerinin Düzenleyici Rolü
Öğr. Gör. UĞURCAN METİN yılmaz Akgündüz, s. Ceylin Şanlı KAYRAN, Uğurcan METİN Yöneticiye Güvenin İşgörenlerin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Yöneticilerin Sözsüz İletişim Becerilerinin Düzenleyici Rolü
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Didem Demir, Selim Çam THE EFFECT OF MATERIALİSM ON CONSPICUOUS CONSUMPTION MOTIVATION: EXAMINING THE MEDIATING ROLE OF TRANSFORMATION EXPECTATIONS, Cilt: 57 Sayı: 4 Sayfa: 3380-3394,
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL HARİKA TOPAL ÖNAL Investigation of the Effects of Hydroxyzine Hydrochloride on Mammalian Macrophages
Dr. Öğr. Üyesi SEVİNÇ ALKAN KORKMAZ Şahin TAŞ, Sevinç ALKAN KORKMAZ Dijital Sanat - Fiziki Mekân İlişkisi Bağlamında Dijital Sanat Müzeleri, Art-e Sanat Dergisi, vol. 15, no. 30, pp. 1499–1520, Dec. 2022.