• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | TorosÜniversitesi

ABİS

2018 | MESLEK YÜKSEKOKULU

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Öğr. Gör. MELTEM GÜNGÖR Fatma Özlem Orhan, Ergül Belge Kurutaş, Adem Doğaner, Ebru Türker, Safiye Şeyma Taner Özcü, Meltem Güngör, and Seyfettin Çakmak Serum levels of GPER-1 in euthymic bipolar patients. NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT. 14. 855-862%
Öğr. Gör. YASEMİN TEZCAN YASEMİN SALKIN Plantar Basınç Dağılımı ile Tek Ayak Denge Performansı arasındaki ilişkinin İncelenmesi, 3. Uluslararası Sağlık bilimleri Kongresi, 29 Kasım 2018 – 1 Aralık 2018 ANKARA%
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR DİDEM DEMİR Türkiye’de Medikal Turizmi Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Çalışma, 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, 26-28 Nisan 2019- İZMİR%
Öğr. Gör. FATMA BETÜL ÖZ Determination of Attitudes of Elderly Nursing Students Related to Elderly Discrimination in Practice ibn Nursing Homes , Uluslararası Yaşlı Sağlığı ve Bakımında Multidisipler Yaklaşım Kongresi, 22-23 Mart 2018- ANKARA%
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Ayhan DEMİRCİ , Elif BİLGİÇ 7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 2018 ,Bursa SAYFA:197%
Öğr. Gör. ERTAN CEM GÜL Basim Hamdullah NEJAT İnsan kaynakları yönetiminin bağlamsal (contextual) modele göre stratejikleşmesi ve kalite anlayışının aktörler arası ilişkilere etkisi%
Öğr. Gör. ERTAN CEM GÜL İnsan Kaynakları Yönetiminin Bağlamsal Modele Göre Stratejikleşmesi ve Kalite Aanlayışının Aktörlerarası İlişkilere Etkisi%
Öğr. Gör. MELTEM GÜNGÖR Fatma Özlem Orhan, Ergül Belge Kurutaş, Adem Doğaner, Ebru Türker, Safiye Şeyma Taner Özcü, Meltem Güngör, and Seyfettin Çakmak Serum levels of GPER-1 in euthymic bipolar patients. NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT. 14. 855-862%
Öğr. Gör. SÜMEYYE GÜNDÜZ Ahmet Şahin ZAİMOĞLU, Sümeyye GÜNDÜZ, Fatih ARTUK Zaimoğlu A.Ş., Gündüz S., Artuk F., 2018,Elektronik Atıkların (e-atik) Geoteknik Mühendisliğinde Kullanilabilirliği, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı, ZMGM-17, 26-28 Eylül, İstanbul Üniversitesi, İstanbul%