• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2018 | MESLEK YÜKSEKOKULU

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Öğr. Gör. ERTAN CEM GÜL Basim Hamdullah NEJAT İnsan kaynakları yönetiminin bağlamsal (contextual) modele göre stratejikleşmesi ve kalite anlayışının aktörler arası ilişkilere etkisi%
Öğr. Gör. ERTAN CEM GÜL İnsan Kaynakları Yönetiminin Bağlamsal Modele Göre Stratejikleşmesi ve Kalite Aanlayışının Aktörlerarası İlişkilere Etkisi%
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR DİDEM DEMİR Türkiye’de Medikal Turizmi Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Çalışma, 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, 26-28 Nisan 2019- İZMİR%
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Ayhan DEMİRCİ , Elif BİLGİÇ 7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 2018 ,Bursa SAYFA:197%
Öğr. Gör. YASEMİN TEZCAN YASEMİN SALKIN Plantar Basınç Dağılımı ile Tek Ayak Denge Performansı arasındaki ilişkinin İncelenmesi, 3. Uluslararası Sağlık bilimleri Kongresi, 29 Kasım 2018 – 1 Aralık 2018 ANKARA%
Öğr. Gör. FATMA BETÜL ÖZ Determination of Attitudes of Elderly Nursing Students Related to Elderly Discrimination in Practice ibn Nursing Homes , Uluslararası Yaşlı Sağlığı ve Bakımında Multidisipler Yaklaşım Kongresi, 22-23 Mart 2018- ANKARA%
Öğr. Gör. MELTEM GÜNGÖR Fatma Özlem Orhan, Ergül Belge Kurutaş, Adem Doğaner, Ebru Türker, Safiye Şeyma Taner Özcü, Meltem Güngör, and Seyfettin Çakmak Serum levels of GPER-1 in euthymic bipolar patients. NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT. 14. 855-862%
Öğr. Gör. MELTEM GÜNGÖR Fatma Özlem Orhan, Ergül Belge Kurutaş, Adem Doğaner, Ebru Türker, Safiye Şeyma Taner Özcü, Meltem Güngör, and Seyfettin Çakmak Serum levels of GPER-1 in euthymic bipolar patients. NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT. 14. 855-862%
Öğr. Gör. SÜMEYYE GÜNDÜZ Ahmet Şahin ZAİMOĞLU, Sümeyye GÜNDÜZ, Fatih ARTUK Zaimoğlu A.Ş., Gündüz S., Artuk F., 2018,Elektronik Atıkların (e-atik) Geoteknik Mühendisliğinde Kullanilabilirliği, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı, ZMGM-17, 26-28 Eylül, İstanbul Üniversitesi, İstanbul%