• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2022 | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Öğr. Gör. AYNUR ÇELİK Aynur ÇELİK, MEHTAP BUĞDAYCI Sağlık Eğı̇tı̇mı̇nde Meslekı̇ Uygulama ve Meslekı̇ Uygulama Öncesı̇ Eğı̇tı̇mı̇n Önemı (04.03.2022 ) , Yayın Yeri: 8 th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, s.372)%
Öğr. Gör. AYNUR ÇELİK MEHTAP BUĞDAYCI AYNUR ÇELİK Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda İnvaziv Girişimler Eğitiminin Yeterliliği ve Önemı . 8 th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 1(1), 352-352. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7609601)%
Dr. Öğr. Üyesi BİRSEN KESİK ZEYREK BİRSEN KESİK ZEYREK, HAMİDE KAVAK Structural and Optical Properties of Carbon Nanowall Thin Films (7. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 9-10 Mart 2022;736:736)2, Kayseri%
Dr. Öğr. Üyesi BİRSEN KESİK ZEYREK BİRSEN KESİK ZEYREK, HAMİDE KAVAK Morphological Properties of Carbon Nanowall Films Produced by Pulsed Filtered Cathodic Vacuum Arc Deposition System, 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu - (2nd. Internati Research and Innovative Studies - ISSRIS'22),Bandırma, TÜRKİYE ;1243%
Dr. Öğr. Üyesi BİRSEN KESİK ZEYREK BİRSEN KESİK ZEYREK, MERHAN KILIÇ, ÖZLEM ÇELİKEL, HAMİDE KAVAK Development Of Carbon Nanowall Thin Films Produced Using Pulsed Filtered Cathodic Vacuum Arc With Electron Cyclotron Resonance Microwave Method, 9. International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation, Gazi Üniversitesi, Ankara, TURKEY, Sep 22-24 2022; 60%
Dr. Öğr. Üyesi BİRSEN KESİK ZEYREK Uğurcan METİN, Birsen KESİK ZEYREK Optisyenlik Programı Öğrencilerinin Optisyenlik Mesleğine Bakış Açılarının Metafor Analizi ile Belirlenmesi, 5. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 7-8 Nisan 2022, Mersin, Toros Üniversitesi, 209.%
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL HARİKA TOPAL ÖNAL THE ROLE OF WNT/BETA-CATENIN SIGNALING PATHWAY IN CANCER DEVELOPMENT AND TREATMENT, HEALTH&SCİENCE 2022, EFE ACADEMY PUBLISHING, 131-144%
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL HARİKA TOPAL ÖNAL, DERYA YETKİN, FURKAN AYAZ ESSİTALOPRAM ANTİDEPRESANTININ MEMELİ MAKROFAJLARI ÜZERİNDEKİ İMMÜNOSTİMÜLATÖR VE İMMÜNOMODÜLATÖR ETKİLERİNİN İNCELENMESİ,7. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ,2022;828%
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL HARİKA TOPAL ÖNAL, DERYA YETKİN, FURKAN AYAZ Immunostımulatory And Immunomodulatory Actıvıtıes Of Antıdepressant Fluoxetıne On Macrophages. Bursa 2nd Internatıonal ScıentıfıcResearches Congress, April 24, 2022;184%
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL TOPAL ÖNAL HARİKA, AYAZ FURKAN Photodynamic cancer therapy and its future potentials; 3rd Advanced Engineering Days; MERSİN,32-33%
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL HARİKA TOPAL ÖNAL, DERYA YETKİN, FURKAN AYAZ Immunostimulatory activity of fuoxetine in macrophages via regulation of the PI3K and P38 signaling pathways%
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL HARİKA TOPAL ÖNAL Investigation of the Effects of Hydroxyzine Hydrochloride on Mammalian Macrophages%
Dr. Öğr. Üyesi DENİZ YALÇINKAYA Yalçınkaya, D., Yıldız, M. Z., Sami, E., Bozkurt, M. A., Üçeş, F. & Özcan, F. Amphibian and reptile diversity of Kahramanmaraş (Turkey) province. Biological Diversity and Conservation, 15/1, 10-21.%
Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK Tiinçe AKSAK, Ali AŞKIN Contemporary Trends in Human and Health Sciences Research ,MART 22, SAYFA 537-546%
Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK Tiinçe AKSAK, Deniz AKA SATAR, Rıdvan BAĞCI, Efdal OKTAY GÜLTEKİN, Arzu COŞKUN, Umut DEMİRDELEN Covid ‐19 ‐pozitif ve Covid ‐19 ‐negatif Erkeklerde Sperm Sayısı, Motilitesi ve Morfolojisinin Karşılaştırılması, 2nd. International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies%
Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK Tiinçe AKSAK, Efdal OKTAY GÜLTEKİN Sağlık Alanında Eğitim Alan Kadın ve Erkek Üniversite Öğrencileri Arasındaki Serviks Kanseri Farkındalığının Karşılaştırılması, 2nd. International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies%
Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK Arzu COŞKUN, Efdal OKTAY GÜLTEKİN, Tiinçe AKSAK Information About X‐Ray Radiation, Determining The Awareness Level of Vocational School of Health Services Students ( 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumunu (ISSRIS'22), Bandırma Türkiye, Sayfa :162-170%
Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK Efdal OKTAY GÜLTEKİN, Onur GÜLTEKİN, Arzu COŞKUN, Tiinçe AKSAK Antibody response three months after SARS‐CoV‐2 infection (J Med Virol. 2022;1–7.) DOI: https://doi.org/10.1002/jmv.27909%
Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK Tiinçe AKSAK, Deniz AKA SATAR, Rıdvan BAĞCI, Efdal Oktay Gültekin, Arzu Coşkun, Umut DEMİRDELEN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF COVID-19 ON SPERM COUNT, MOTILITY AND MORPHOLOGY (J Med Virol . 2022 Jul 1. doi: 10.1002/jmv.27971. Online ahead of print.)%
Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK Tiinçe AKSAK, Deniz AKA SATAR, Rıdvan BAĞCI, Efdal Oktay Gültekin, Arzu Coşkun, Umut DEMİRDELEN Investigation of the effect of COVID‐19 on sperm count, motility, and morphology (JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY , 2022, https://doi.org/10.1002/jmv.27971 )%
Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK Tiinçe AKSAK Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Trendler III (Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığında (RIF) Hücre Adezyon Moleküllerinin Rolleri, Sayfa 453-463)%
Öğr. Gör. TİİNÇE AKSAK Harika Topal ÖNAL, Tiinçe AKSAK Kanser Gelişiminde ve Tedavisinde miRNA’ların Rolü 5. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKUL SEMPOZYUMU SAYFA 167-177%
Öğr. Gör. GÜZİN AYAN Güzin AYAN , Banu YAZGAN İNANÇ COMPARISON OF THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING LEVELS OF FATHERS AND THE PROBLEM-SOLVING SKILLS OF THEIR CHILDREN AT PRIMARY EDUCATION , 8, 16, 126-141%
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU Emine Yılmaz Bolat, Merve Koyuncu INVESTIGATIONS OF PRESCHOOL TEACHERS’ VIEWS ON LEARNING CENTRES IN PRESCHOOL EDUCATION, European Journal of Education Studies, 2022 (4) s. 1-16%
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU Hüseyin GÜMÜŞ Merve KOYUNCU The Effect of University Students' Perceived Social Support Levels on Physical Activity Participation,3,27,231-246%
Öğr. Gör. TURGAY ARSLAN Turgay ARSLAN FİZYOTERAPİ (Editör: K. Ümran KÖMÜR)-SİNDİRİM VE BOŞALTIM ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ (73-91)- İSTANBUL-NOBEL TIP KİTABEVLERİ TİC. LTD. ŞTİ. ISBN:978-605-335-735-3%
Öğr. Gör. TURGAY ARSLAN Turgay ARSLAN FİZYOTERAPİ (Editör: K. Ümran KÖMÜR)-Endokrin Sistem ve Duyu Organları Anatomisi ve Fizyolojisi(93-113)- İSTANBUL-NOBEL TIP KİTABEVLERİ TİC. LTD. ŞTİ. ISBN:978-605-335-735-3%
Öğr. Gör. YAĞMUR SÜRMELİ YAĞMUR SÜRMELİ, DUYGU VEFİKULUÇAY YILMAZ SAĞLIK BİLİMLERİNDE SEÇME KONULAR-I (SAYFA NO: 185-202)%
Öğr. Gör. YAĞMUR SÜRMELİ BEHİRE SANÇAR, AYŞE BUKET DOĞAN, YAĞMUR SÜRMELİ INFORMATION AND THOUGHTS OF NURSING STUDENTS ON THE USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT/2022, Vol:5, Issue:10 pp: 162-169%
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN COVID 19 EPİDEMİYOLOJİ ve TANISI, Contemporary Trends in Human and Health Sciences Research, 29:471-483.%
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN Tarsus Devlet Hastanesi Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Aşısı Sonrası Tutumu, 2nd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’22)51-63.%
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN Covid-19-pozitif ve Covid-19-negatif Erkeklerde Sperm Sayısı, Motilitesi ve Morfolojisinin Karşılaştırılması, 2nd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, 376-381.%
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN Information About X-Ray Radiation, Determining The Awareness Level of Vocational School of Health Services Students, 2nd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’22), 162-170%
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN Sağlık Alanında Eğitim Alan Kadın ve Erkek Üniversite Öğrencileri Arasındaki Serviks Kanseri Farkındalığının Karşılaştırılması , 2nd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, 274-281.%
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN Antibody Response Three Months After SARS‐CoV‐2 Infection%
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN Distribution of Pathogenicity Island Markers and Virulence Factors Genes of Extraintestinal Pathogenic Escherichia coli Isolates%
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Aşı Tutumu%
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN Evaluation of digital healthcare services and satisfaction of outpatients at the City Training and Research Hospital located in the South of Turkey during Covid-19 pandemic%
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF COVID‐19 ON SPERM COUNT, MOTILITY AND MORPHOLOGY%
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN COVİD-19’LU HASTALARDA KLİNİK GÖRÜNÜMLER/1. ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ KONGRESİ/ISPARTA/159%
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN ANTIBODY RESPONSE 3 MONTHS AFTER COVID-19 INFECTION/1. ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ KONGRESİ/ISPARTA/160%
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF KUMQUAT EXTRACT AGAINST MICROORGANISMS CAUSING HOSPITAL INFECTION/1. ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ KONGRESİ/181%
Öğr. Gör. MEHTAP BUĞDAYCI MEHTAP BUĞDAYCI COVİD 19 EPİDEMİYOLOJİSİ VE TANISI (Contemporary Trends in Human and Health Sciences Research, 1, 471-490)%
Öğr. Gör. MEHTAP BUĞDAYCI MEHTAP BUĞDAYCI TÜM YÖNLERİYLE VE VAKALARLA ANESTEZİ EĞİTİMİ / MESLEKİ UYGULAMALAR (ANESTEZİ FORMLARI, BUĞDAYCI MEHTAP, Yayın Yeri:HEDEF CS BASIN YAYIN, Editör:DELİBAŞ, LEYLA, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:26, ISBN:978-625-7965-42-2, Bölüm Sayfaları:414 -439)%
Öğr. Gör. MEHTAP BUĞDAYCI MEHTAP BUĞDAYCI, AYNUR ÇELİK Sağlık Hı̇zmetlerı̇ Meslek Yüksekokulu’nda İnvazı̇v Gı̇rı̇şı̇mler Eğı̇tı̇mı̇nı̇n Yeterlı̇lı̇ğı̇ ve Önemı̇ (04.03.2022 ) , Yayın Yeri: 8 th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 373)%
Öğr. Gör. MEHTAP BUĞDAYCI MEHTAP BUĞDAYCI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARINDA TIP VE HEMŞİRELİK TARİHİ (1. Uluslararası / 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi, ISPARTA S:185)%
Öğr. Gör. MEHTAP BUĞDAYCI MEHTAP BUĞDAYCI TİP 2 DİYABETTE D VİTAMİNİ DÜŞÜKLÜĞÜNÜN YADSINAMAZ ETKİSİ (GÜNCEL HEMŞİRELİK ÇALIŞMALARI IV, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, YAYINEVİ: AKADEMİSYEN KİTABEVİ, EDİTÖR: FATMA ETİ ASLAN, BASIM SAYISI:9, SAYFA SAYISI:208, ISBN: 978-625-8299-91-5, BÖLÜM SAYFALARI: 65-72.%
Öğr. Gör. MEHTAP BUĞDAYCI MEHTAP BUĞDAYCI TÜM YÖNLERİYLE VE VAKALARLA ANESTEZİ EĞİTİMİ / MESLEKİ UYGULAMALAR (AMELİYATHANELERDE VE YOĞUN BAKIMLARDA HASTA POZİSYONLARI, BUĞDAYCI MEHTAP, Yayın Yeri:HEDEF CS BASIN YAYIN, Editör:DELİBAŞ, LEYLA, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:17, ISBN:978-625-7965-42-2, Bölüm Sayfaları:32 -48)%
Öğr. Gör. MEHTAP BUĞDAYCI MEHTAP BUĞDAYCI Hipoglisemisi Olan Hastaya Yaklaşım (SAĞLIKLI YAŞAM VE OBEZİTE FARKINDALIĞI KONGRESİ/MERSİN s.165)%
Öğr. Gör. AKIN ABA Akın ABA GÖZLÜK CAMI KAPLAMALARI,5. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKUL SEMPOZYUMU, 7-8 NİSAN 2022,/TOROS ÜNİVERSİTESİ/20%
Öğr. Gör. ARZU COŞKUN ARZU COŞKUN, İNSAC Contemporary Trends in Human and Health Sciences Research, Ankara: Duvar Kitabevi 29. baskı, bölüm Covit-19 'da Tanısal Yöntemler, ss. 569-578%
Öğr. Gör. ARZU COŞKUN ARZU COŞKUN,TİİNÇE AKSAK,EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Information About X‐Ray Radiation, Determining The Awareness Level of Vocational School of Health Services Students ( 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumunu (ISSRIS'22), Bandırma Türkiye,%
Öğr. Gör. ARZU COŞKUN Arzu Coşkun, Ahmet Bülbül, Medine Çiçek, M.Cevat Boz, Betül Mavi Natural Radioactivity Concentrations in Soil Samples Along The Boraboy Lake in Amasya-Turkey,%
Öğr. Gör. ESMA GÖKÇE Hamide Şişman, Esma Gökçe, Refiye Akpolat, Dudu Alptekin, Derya Gezer, Sevban Arslan Survey on the Effects of Work in Covid-19 Clinics on Anxiety-Depression and Family-Work Conflicts. Journal of Family Issues. July 2022%
Öğr. Gör. ESMA GÖKÇE Refiye Akpolat, Hamide Şişman, Dudu Alptekin, Esma Gökçe, Derya Gezer, Sevban Arslan Impact of the COVID-19 pandemic on the family and social lives of healthcare professionals, Cukurova Medical Journal 2022;47(2):704-714%
Öğr. Gör. ESMA GÖKÇE HamideŞişman, SevbanArslan, DeryaGezer, RefiyeAkpolat, DuduAlptekin, EsmaGökçe The effect of Apfel risk score and fasting times on postoperative nausea and vomiting: Post-Operative Nausea and Vomiting. Perioperative Care and Operating Room Management, Volume 29, December 2022, 100283.%
Öğr. Gör. ESMA GÖKÇE Dudu Alptekin, Derya Gezer, Esma Gökçe, Hamide Şişman, Refiye Özgen, Sevban Arslan COVID-19 Kliniklerinde Çalışan Sağlık Personelinin Bilgi Düzeylerinin ve İzolasyon Tedbirlerine Uyumlarının Araştırılması. Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi.%
Öğr. Gör. ESMA GÖKÇE Esma Gökçe, Dudu Alptekin, Derya Gezer, Refiye Akpolat, Hamide Şişman, Güldane Kayhanlı, Sevban Arslan. "Koroner Arter Bypass Cerrahi Sonrası İnsentif Spirometrenin İnspirasyon ve Ekspirasyon Teknikleriyle Kullanımının Arteriyel Kan Gazı, Venöz Oksijen Satürasyonu ve Yaşam Bulguları Üzerine Etkisi" 4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 13-16 Ocak 2022, Antalya, s.703. Özet bildiri sözel sunum.%
Öğr. Gör. ESMA GÖKÇE Derya Gezer, Dudu Alptekin, Esma Gökçe, Burcu Ügü, Sevban Arslan. "Meme Cerrahisi Uygulanan Kadınların Meme Kanseri Korkusu, Risk Faktörleri ve Erken Tanı Davranışları Arasındaki İlişki" 4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 13-16 Ocak 2022, Antalya. Özet bildiri sözel sunum.%
Dr. Öğr. Üyesi BELMA TÜRSEN BELMA TÜRSEN, ÜMİT TÜRSEN Off label uses of hyaluronic acid fillers: A review, Volume 35, Issue 11Nov 2022%
Dr. Öğr. Üyesi BELMA TÜRSEN Guvenc, Ulas; Tursen, Belma; Lotti, Torello; Tursen, Umit; Olisova, Olga Yu; Lomonosov, Konstantin M. Is botulinum toxin injection for upper face an effective antihypertensive supplement?, Volume21 Issue10 Page5228-5229%
Öğr. Gör. ÖZNUR GÜLDAĞ Öğr. Gör. Öznur Güldağ, Öğr. Gör. Yağmur Sürmeli Türkiye’de Cinsel Gelişim Başlıklı Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi, 1. ULUSLARARASI SELÇUK SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, ss. 35%