• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2023 | GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Dr. Öğr. Üyesi AYŞEN CEVRİYE BENLİ Ayşen Cevriye Benli Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Uluslararası Çalışmalar II- 'Günümüz Mimarlığında Üniversite Yapıları İçin Estetik Ölçütler ve İYTE Fizik Bölümü Yapısı Uygulaması' Haziran 2023-Cilt 2-Bölüm 7-Sayfa no 105-129%
Dr. Öğr. Üyesi AYŞEN CEVRİYE BENLİ Ayşen Cevriye Benli Mimarlıkta Estetik ve Kültür, Ekim 2023, Cilt 2, cilt toplam sayfa sayısı 275-Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Uluslararası Teori Araştırma ve Derlemeler -Bölüm 8-sayfa 137-154 Serüven Yayınları%
Dr. Öğr. Üyesi AYŞEN CEVRİYE BENLİ Ayşen Cevriye Benli Konut Kültürü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lojmanları Uygulaması, sayı 1 Cilt 6 Toplam sayfa 39, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, sayfa no:16-31%
Dr. Öğr. Üyesi AYŞE MANAV Ayşe MANAV The effects of morphological changes on the image of the city: The example of Mersin Soğuksu, Cilt 2, PROCEEDINGS OF THE 3RD INTERNATIONAL CIVIL ENGINEERING & ARCHITECTURE CONFERENCE, TRABZON, 505%
Arş. Gör. GÜLÇİN GÜNDÜZ Arş.Gör. Gülçin GÜNDÜZ, Prof.Dr. Birnur ERALDEMİR Sanat Pratiğinde Beden ve Mekan İlişkisi: Toplumsal Cinsiyet Olgusu, ISBN : 978-625-6393-90-5, s:24 , EGE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES%
Dr. Öğr. Üyesi SEVİNÇ ALKAN KORKMAZ Sevinç ALKAN KORKMAZ, Nilay ÖZCAN USLU, Deniz COŞKUN AKDOĞAN The mapping of photographer’s studio in Izmir 1900-1950: From Frank Street to Kemeraltı%
Dr. Öğr. Üyesi SEVİNÇ ALKAN KORKMAZ MİMARLIKTA BİR TASARIM ARACI OLARAK REMİKS VE AIATSIS BİNASI, Lokum Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt1, Sayı2, 215-224%
Dr. Öğr. Üyesi SEVİNÇ ALKAN KORKMAZ Sevinç ALKAN KORKMAZ Mimarlık, Planlama & Tasarım Alanında Gelişmeler içinde "Pariente Konutu: Günlük Pratikler ve Mekan İlişkisi Üzerine Bir İnceleme" ss.244-255%