• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | TorosÜniversitesi

SEMPOZYUM DUYURUSU - ''INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS, TECHNOLOGY & SOCIAL SCIENCES''