• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | TorosÜniversitesi

ABİS

2017 | Ulusal Makale

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ MUSTAFA BEKMEZCİ Kuşakların Karşılaştırılması ve İş Dünyasında Y Kuşağına Kurumsal Bir Bakış, Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 7, Sayfalar 101 - 111
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ Ayhan DEMİRCİ [1] , Abdullah ÇALIŞKAN [2] , Taner ÇATI [3] Leadership In Music Teaching (The Case Of Mersin Province, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 3, Sayfalar 128 - 139,
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ [1] , Dilara Berrak TARHAN [2] Karayolu Taşımacılığı Optimizasyonu ( Veri Zarflama Analizi İle Mersin İlinde Bir Uygulama , Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN 2147-8414, Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 7, Sayfalar 112 - 131
Prof. Dr. AHMET ÖZER AHMET ÖZER Yaşamın Çekiciliği Ölümdendir, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt1/ Sayı: 16
Dr. Öğr. Üyesi HARİKA TOPAL ÖNAL Harika Topal Önal1 Nurcan Aras2 Badel Arslan2 Mehmet Özgür Türkmenoğlu3 Tahsin Çolak3 Kolorektal Kanserli Hastalarda Pre-miR-423 Ve Pre-miR-608 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması, Journal of Molecular Biology and Biotechnology Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Dergisi, E-ISSN: 1308-6561, 1 (1): 01-08, 2017
Dr. Öğr. Üyesi MURAT KÖYLÜ Kuzey Irak Kürt Siyasi Hareketinin Türkiye, Irak, İran ve Suriye Politikası, Toros Üniversitesi İ.İ.S.B.F Sosyal Bilimler dergisi, Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 7, Sayfalar 72 - 100, ISSN 2147-8414
Dr. Öğr. Üyesi MURAT KÖYLÜ Musul pozisyonunun Uluslararası Perspektif Açısından İncelenmesi, Uluslararası İktisadi Bilimler Dergisi, Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2, Sayfalar 97 - 122, ISSN 2149-5823
Doç. Dr. GÜLDEN AYALP GÜLDEN AYALP Perceived and Performed Leadership Styles of Turkish Construction Managers, BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ISSN: 1301-7985, Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) -
Arş. Gör. TUĞÇE SENA AVŞAR SAMİ ARICA THE IFMBE PROCEEDINGS BOOK SERIES (AUTOMATIC SEGMENTATION OF COMPUTED TOMOGRAPY IMAGES OF LIVER USING WATERSHED AND TRESHOLDING ALGORITHMS , SAYI 7 , SAYFALAR 414-417 )
Prof. Dr. YUSUF ZEREN İsmail TEKİN , Selma ERAT Adı: Mersin İlinin 2023 yılına kadar Elektrik Enerjisi İhtiyacının Hesaplanması, Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(1), ss.187-195
Dr. Öğr. Üyesi DENİZ YALÇINKAYA Yıldız, Z. M., Üçeş, F., Çakmak, Ş., İğci, N., Akman, B., Yalçınkaya, D. & Göçmen, B. Eublepharis angramainyu (Leopar Keleri) Türünün Morfolojisi ve Türkiye’deki Dağılışı Hakkında Ek Bilgiler (Reptilia: Sauria: Eublepharidae). Research Journal of Biology Sciences Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi E-ISSN: 1308-0261, 10(2): 31-35.