• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | TorosÜniversitesi

INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON CURRENT APPROACHES & NEW TRENDS İN SOCİAL SCİENCES (JUNE 24-25, 2021)