• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | TorosÜniversitesi

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İTİBARİ İLE AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLERİN EK SINAV HAKKI