• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | TorosÜniversitesi

TOROS ÜNİVERSİTESİTESİ’NDE “YEREL DİNAMİKLER VE YEREL YÖNETİMLER” KONUSU İRDELENECEK